Truy cập nội dung luôn
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 54/TB-TCKH Công khai tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 đến ngày 15/11/2021 17-11-2021
2 515/BC-UBND Tình hình thực hiện công khai quyết toán ngân sách năm 2020 27-09-2021
3 44/TB-TCKH Công khai tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 đến ngày 15/9/2021 16-09-2021
4 330/TC-KH Về công khai danh sách hộ kinh doanh, hợp tác xã đăng ký tháng 7 năm 2021 17-08-2021
5 2652/QĐ-UBND V/v công bố công khai quyết toán thu, chi ngân sách huyện Bình Sơn năm 2020 13-08-2021
6 40/TB-TCKH.ĐT Thông báo công khai tình hình giải ngân 22-07-2021
7 1925/STC-TCĐT V/v công khai tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 đến thời điểm 30/6/2021 16-07-2021
8 232/TC-KH Về việc công khai danh sách hộ kinh doanh, hợp tác xã đăng ký tháng 6 năm 2021 05-07-2021
9 3129/QĐ-UBND V/v công khai số liệu thực hiện dự toán thu, chi ngân sách huyện năm 2020 23-12-2020
10 3134/QĐ-UBND V/v công bố công khai dự toán thu, phân bổ chi ngân sách và kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 23-12-2020

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 632

Tổng số lượt xem: 6520894