Truy cập nội dung luôn
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
31 1409/QĐ-UBND Về việc công khai số liệu thực hiện dự toán thu, chi ngân sách huyện 6 tháng đầu năm 2018 26-12-2018
32 155/BC-UBND Tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách năm 2018 26-12-2018
33 471/BC-UBND Tình hình thực hiện công khai quyết toán ngân sách năm 2017 26-12-2018
34 530/TC-KH Công khai thông tin đăng ký hộ kinh doanh, Hợp tác xã trên địa bàn huyện Bình Sơn (Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/10/2018) 15-11-2018
35 1409/QĐ-UBND Về việc công khai số liệu thực hiện dự toàn thu, chi ngân sách huyện 6 tháng đầu năm 2018 26-07-2018
36 2189/UBND-TC Về việc báo cáo tình hình thực hiện công khai quyết toán ngân sách năm 2016 30-08-2017
37 1829/QĐ-UBND Về việc công khai số liệu thực hiện dự toán thu, chi ngân sách huyện 6 tháng đầu năm 2017 23-08-2017
38 486/UBND-TC Về việc báo cáo tình hình công khai thực hiện dự toán ngân sách năm 2017 07-03-2017
39 82/QĐ-UBND Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách huyện năm 2017 19-01-2017
40 428/UBND-TC Về việc báo cáo tình hình công khai dự toán ngân sách năm 2016 03-03-2016
41 43/QĐ-UBND Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2016 14-01-2016

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 684

Tổng số lượt xem: 6520874