Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH SƠN

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 1519/UBND-TCD V/v chuyển đơn ghi ngày 15/5/2024 của ông Phạm Dũng, ở xã Bình Long 21-05-2024
2 1507/UBND-TCD V/v chỉ đạo xử lý đơn của ông Cù Văn Biên, xã Bình Trung 20-05-2024
3 1520/UBND-TCD V/v xử lý đơn ghi ngày 07/5/2024 của ông Phạm Hồng Thương, ở thôn Thuận Phước, xã Bình Thuận 20-05-2024
4 1506/UBND-TCD V/v xử lý đơn của ông Hà Văn Thu, ở thôn An Lộc, xã Bình Trị 20-05-2024
5 1510/UBND-TCD v/v đôn đốc giải quyết đơn của ông Quảng Thu, xã Bình Tân Phú 20-05-2024
6 1509/UBND-TCD V/v chuyển đơn ghi ngày 03/5/2024 của bà Nguyễn Thị Tăng, ở xã Bình Trị 20-05-2024
7 1508/UBND-TCD V/v thông tin, hướng dẫn nội dung đơn ghi ngày 05/5/2024 của ông Cù Văn Biên 20-05-2024
8 78/HD-UBND Hướng dẫn đơn cho bà Dương Thị Lan, ở xã Bình Thanh 17-05-2024
9 1486/UBND-TCD V/v chuyển đơn của bà Phạm Thị Sự, ở xã Bình Thạnh 17-05-2024
10 1493/UBND-TCD ham mưu xử lý đơn của bà Trần Thị Hòa, xóm Khê Thủy B, thôn Trường Định, xã Tịnh Khê, TP Quảng Ngãi 17-05-2024
11 79/HD-UBND ướng dẫn đơn cho bà Phạm Thị Hóa 17-05-2024
12 1487/UBND-TCD V/v thông tin nội dung đơn cho ông Nguyễn Hữu Phước 17-05-2024
13 1484/UBND-TCD V/v đôn đốc giải quyết nội dung đơn của bà Huỳnh Thị Phương Dung, Huỳnh Thị Trà My, ở thôn Tân Hy 2, xã Bình Đông (lần 2) 17-05-2024
14 1485/UBND-TCD chuyển đơn ghi ngày 13/5/2024 của bà Nguyễn Thị Ngọc Anh, ở xã Bình Chánh 17-05-2024
15 1449/UBND-TCD V/v xử lý đơn của bà Nguyễn Thị Bảy, ở thôn Lệ Thủy, xã Bình Trị 15-05-2024
16 1445/UBND-TCD V/v báo cáo phục vụ Chủ tịch UBND huyện tiếp công dân định kỳ (đối với trường hợp bà Nguyễn Thị Lan, ở xã Bình Hải) 15-05-2024
17 1407/UBND-NC V/v đôn đốc báo cáo kết quả giải quyết đơn của công dân do UBND huyện chuyển đến Quý I năm 2024 13-05-2024
18 1405/UBND-TCD V/v xử lý đơn của bà Trịnh Thị Thu Thiệp, ở thôn Bàu Chuốc, xã Bình Chánh 11-05-2024
19 1385/UBND-TCD V/v chuyển đơn của ông Bùi Đình Thành, ở thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành 10-05-2024
20 1396/UBND-TCD V/v chuyển đơn của bà Phạm Thị Hưng, ở thôn Liêm Quang, xã Bình Tân Phú 10-05-2024

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2886

Tổng số lượt xem: 8553797

Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Trưởng Ban biên tập: Phạm Quang Sự - Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn

Điện thoại: 0255.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn;

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

ipv6 ready