Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH SƠN

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
601 61/HD-UBND V/v hướng dẫn đơn cho ông Bùi Lang, ở xã Bình Châu 18-05-2023
602 1575/UBND-TCD V/v chuyển đơn ghi ngày 12/5/2023 của ông Phan Văn Tư, ở thôn Tuyết Diêm 2, xã Bình Thuận 18-05-2023
603 62/PHD-UBND V/v hướng dẫn đơn cho ông Nguyễn Thành Hiếu, ở xã Bình Phước 18-05-2023
604 1512/UBND-TCD v chuyển đơn của người dân ở thôn Nam Bình II, xã Bình Nguyên 16-05-2023
605 1498/UBND-TCD V/v tham mưu xử lý đơn của ông Nguyễn Văn Hiển, ở xóm Quang Minh, thôn Quang Trung, xã Bình Chánh 15-05-2023
606 1499/UBND-TCD V/v tham mưu xử lý đơn ghi ngày 05/5/2023 của 05 hộ dân (đại diện cho 318 hộ), ở thôn An Quang, xã Bình Thanh 15-05-2023
607 1484/UBND-TCD chuyển đơn của bà Tạ Thị Mai, ở thôn Phước An, xã Bình Khương 15-05-2023
608 1483/UBND-TCD chuyển đơn của ông Nguyễn Thi, ở thôn Thanh Trà, xã Bình Khương 15-05-2023
609 1493/UBND-TCD V/v kiểm tra, xử lý nội dung phản ánh của ông Phạm Tấn Lực 15-05-2023
610 1475/UBND-TCD V/v chuyển đơn ghi ngày 04/5/2023 của ông Nguyễn Thông, ở thôn Tuyết Diêm 2, xã Bình Thuận 12-05-2023
611 1443/UBND-NC V/v giải quyết, trả lời nội dung đơn của ông Nguyễn Tài Tiền, ở xã Bình Nguyên 10-05-2023
612 1444/UBND V/v ý kiến đối với nội dung đơn yêu cầu của ông Nguyễn Thanh Tuấn, ở thôn Liên Trì Đông, xã Bình Hiệp 10-05-2023
613 1427/UBND-TCD V/v chuyển đơn của ông Hồ Duy Hưng, ở xóm Tân Lập, thôn Hải Ninh, xã Bình Thạnh 09-05-2023
614 1426/UBND-TCD V/v xử lý đơn của ông Nguyễn Thi, ở thôn Thanh Trà, xã Bình Khương 09-05-2023
615 1420/UBND-TCD V/v xử lý đơn của bà Lê Thị Thanh, ở tổ dân phố An Châu, thị trấn Châu Ổ 08-05-2023
616 1421/UBND-TCD xử lý đơn ghi ngày 25/4/2023 của ông Võ Trí, ở xóm 5, đội 10, thôn Mỹ Huệ, xã Bình Dương 08-05-2023
617 1397/UBND-TCD V/v xử lý đơn của ông Võ Văn Pháp, ở thôn Châu Thuận Tây, xã Bình Châu 08-05-2023
618 1422/UBND-TCD V/v chuyển đơn ghi ngày 24/4/2023 của ông Nguyễn Văn Quang, ở thôn Đông Lỗ, xã Bình Thuận 08-05-2023
619 1389/UBND-TCD V/v chuyển đơn của bà Lê Thị Tài, ở KDC số 9, TDP An Châu , thị trấn Châu Ổ 05-05-2023
620 1396/UBND-TCD V/v chuyển đơn ghi ngày 20/4/2023 của ông Trần Ngọc Tấn, ở số nhà 157/29 đường Hùng Vương, phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi 05-05-2023
621 1394/UBND-TCD V/v tham mưu xử lý đơn của ông Tô Đình Việt, ở xóm Nhơn Hòa, thôn Xuân Yên Đông, xã Bình Hiệp 05-05-2023
622 1388/UBND-TCD V/v tham mưu, xử lý nội dung đơn ghi ngày 18/4/2023 của Công ty luật TNHH MTV Vạn Tâm (gỗ Minh Thư) 05-05-2023
623 1395/UBND-TCD V/v xử lý đơn ghi ngày 25/4/2023 của bà Nguyễn Thị Kim Liên, ở xã Bình Chương 05-05-2023
624 1386/UBND-TCD V/v chuyển đơn của ông Phạm Phúc, tổ 3, xóm Chí Trung, thôn Phú Lễ, xã Bình Trung 04-05-2023
625 1382/UBND-TCD V/v chuyển đơn của ông Đặng Chớ, ở tổ dân phố 2, thị trấn Châu Ổ 04-05-2023
626 1385/UBND-TCD V/v tham mưu xử lý đơn tố cáo của công dân (tố cáo Hiệu trưởng trường TH số 1 B.Hải) 04-05-2023
627 1299/UBND-TCD v xử lý đơn ghi ngày 15/4/2023 của ông Trần Tuấn Đạt, ở thôn Tây Phước, xã Bình An 02-05-2023
628 1348/UBND-TCD V/v xử lý đơn ghi ngày 18/4/2023 của bà Huỳnh Thị Yến, ở thôn Đông Lỗ, xã Bình Thuận 28-04-2023
629 1339/UBND-TCD V/v tham mưu xử lý đơn ghi ngày 18/4/2023 của ông Nguyễn Hoàng, Nguyễn Ân, Nguyễn Tấn Lợi, xóm 4, thôn An Quang, xã Bình Thanh 28-04-2023
630 59/PHD-UBND V/v hướng dẫn gửi đơn cho bà Nguyễn Thị Lan (Lang), ở: Khu phố 3, thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận 28-04-2023
631 1351/UBND-TCD V/v tham mưu xử lý đơn tố cáo của công dân (B.Chương) 28-04-2023
632 1319/UBND-TCD V/v đôn đốc giải quyết đơn của ông Phạm Loan, ở xóm 2, thôn An Quang, xã Bình Thanh (lần 1) 26-04-2023
633 1320/UBND-TCD V/v đôn đốc tham mưu giải quyết đơn của ông Lê Hồng Tư, ở thôn An Cường, xã Bình Hải 26-04-2023
634 1318/UBND-TCD Về việc chuyển đơn ghi ngày 20/4/2023 của ông Nguyễn Tài Đức, ở thôn Hải Ninh, xã Bình Thạnh 26-04-2023
635 58/PHD-UBND V/v hướng dẫn đơn cho ông Nguyễn Dũng, xã Bình Thạnh (đơn nhiều nội dung khác nhau) 25-04-2023
636 1296/UBND-TCD V/v thông tin, hướng dẫn đơn cho bà Nguyễn Thị Hương, thường trú tại thôn Phước Thọ 1, xã Bình Phước 25-04-2023
637 1294/UBND-TCD V/v xử lý đơn ghi ngày 18/4/2023 của ông Phạm Hồng Thương, ở thôn Thuận Phước, xã Bình Thuận 25-04-2023
638 1295/UBND-TCD V/v xử lý đơn ghi ngày 10/4/2023 của ông Nguyễn Xuân Phú, TDP 6, thị trấn Châu Ổ 25-04-2023
639 43/HD-UBND V/v hướng dẫn gửi đơn cho bà Trần Thị Hường,ở xã Bình Thanh 24-04-2023
640 1286/UBND-TCD V/v giải quyết đơn của bà Phùng Thị Dịu, ở số nhà 71/03 đường Lê Hữu Trác, tổ 5, phường Trần Phú, TP Quảng Ngãi 24-04-2023
641 1276/UBND-TCD V/v xử lý đơn ghi ngày 05/04/2023 của ông Nguyễn Thông, ở xóm 1, thôn An Quang, xã Bình Thanh 24-04-2023
642 1261/UBND-NC V/v xử lý đơn ghi ngày 10/4/2023 của ông Đặng Thanh Mỹ, ở thôn Phước Hòa, xã Bình Trị 24-04-2023
643 1266/UBND-TCD V/v xử lý đơn ghi ngày 12/4/2023 của ông Đinh Chuông, bà Đinh Thị Lan, ở xóm 1, thôn Tiên Đào, xã Bình Trung 24-04-2023
644 1285/UBND-TCD V/v đôn đốc báo cáo, tham mưu giải quyết đơn của ông Võ Xuân Dũng, thôn Định Tân, xã Bình Châu 24-04-2023
645 1283/UBND-TCD V/v chuyển đơn của ông Nguyễn Minh Tuấn, ở xóm Thị Tứ, thôn Thạch An, xã Bình Mỹ 24-04-2023
646 1212/UBND-TCD V/v chuyển đơn ghi ngày 01/4/2023 của bà Trương Thị Luận, ở thôn Xuân Yên, xã Bình Hiệp 21-04-2023
647 1211/UBND-TCD V/v tham mưu xử lý đơn ghi ngày 11/4/2023 của ông Đinh Hải Quang, ở thôn Tuyết Diêm 3, xã Bình Thuận 21-04-2023
648 1182/UBND-TCD V/v chuyển đơn ghi ngày 10/4/2023 của ông Lê Văn Nhanh, ở thôn Thanh Thủy, xã Bình Hải 21-04-2023
649 1229/UBND-TCD V/v chuyển đơn ghi ngày 10/4/2023 của bà Nguyễn Thị Liễu, ở TDP 6, thị trấn Châu Ổ 21-04-2023
650 1230/UBND-TCD V/v chuyển đơn ghi ngày 12/4/2023 của ông Nguyễn Văn Tiến, ở thôn An Cường, xã Bình Hải 21-04-2023
651 1231/UBND-TCD v đôn đốc báo cáo kết quả giải quyết đơn của ông Ngô Minh Sơn, ở xóm 2, thôn An Quang, xã Bình Thanh 21-04-2023
652 1232/UBND-TCD V/v đôn đốc giải quyết đơn của bà Trần Thị Hương, ở xóm Tăng Lộc, thôn Phú Lộc, xã Bình Trung 21-04-2023
653 1214/UBND-NC V/v hướng dẫn đơn cho ông Phạm Thanh Dũng, ở xã Bình Trị 21-04-2023
654 1220/UBND-NC V/v xử lý đơn ghi ngày 16/4/2023 của ông Phùng Hay, bà Đặng Thị Đại, thôn Đông Lỗ, xã Bình Thuận 21-04-2023
655 1201/UBND-TCD V/v chuyển đơn ghi ngày 10/4/2023 của ông Lương Ngọc Chân, bà Trương Thị Lê, ở TDP 3, thị trấn Châu Ổ 21-04-2023
656 1225/UBND-TCD V/v chuyển đơn của ông Trần Ngọc Sơn, Trần Ngọc Vinh, bà Trần Thị Ngọc Ánh, ở TP Hồ Chí Minh 21-04-2023
657 1199/UBND-TCD V/v chuyển đơn ghi ngày 16/4/2023 của ông Đặng Xuân Quang, ở thôn Xuân Yên, xã Bình Hiệp 21-04-2023
658 1183/UBND-TCD V/v tham mưu xử lý đơn tố cáo của công dân 21-04-2023
659 1181/UBND-TCD ý kiến đối với đơn ghi ngày 06/4/2022 của bà Đinh Thị Xí, ở KDC số 3, thôn Bình An Nội, xã Bình Chánh 21-04-2023
660 1198/UBND-TCD V/v thông tin kết quả giải quyết nội dung yêu cầu của ông Phan Văn Tư, thôn Tuyết Diêm 2, xã Bình Thuận 20-04-2023
661 1202/UBND-TCD V/v đôn đốc giải quyết khiếu nại của ông Cù Văn Biên, ở thôn Phú Lộc, xã Bình Trung 20-04-2023
662 1186/UBND-TCD V/v chuyển đơn của ông Phạm Hữu Hưng, ở thị trấn Châu Ổ 20-04-2023
663 1185/UBND-TCD V/v chuyển đơn của ông Võ Anh Tài, ở thôn Đông Bình, xã Bình Chánh 20-04-2023
664 1144/UBND-TCD V/v đôn đốc báo cáo kết quả giải quyết đơn của bà Trần Thị Hòa, ở thôn Tuyết Diêm 3, xã Bình Thuận 17-04-2023
665 1113/UBND-TCD V/v chuyển đơn của ông Huỳnh Mịnh và 04 hộ dân, ở xóm Chí Nguyện, thôn Phú Lễ I, xã Bình Trung 14-04-2023
666 1111/UBND-TCD V/v tham mưu xử lý đơn tố cáo của công dân (tố cáo ông Lê Minh Việt - PCT UBND xã Bình Nguyên) 14-04-2023
667 1103/UBND-NC V/v trả lời đơn cho ông Lương Minh Phú và ông Phan Ngọc, xã Bình Minh 14-04-2023
668 1132/UBND-TCD V/v xử lý đơn ghi ngày 11/4/2023 của ông Võ Ngọt, ở đội 1, thôn 4, xã Bình Hòa 14-04-2023
669 1098/UBND-TCD V/v chuyển đơn của ông Bùi Ngọc Biên, ở thôn Bình An Nội, xã Bình Chánh 13-04-2023
670 1096/UBND-TCD V/v giải quyết yêu cầu của ông Lê Văn Chức và các hộ dân có liên quan đến dự án Nhà máy chế biến lâm sản Phát Lộc, xã Bình Chánh 13-04-2023
671 26/HD-UBND v hướng dẫn đơn cho ông Nguyễn Văn Hòa và 04 hộ dân, cùng thường trú ở thôn Đông Lỗ, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn 13-04-2023
672 1082/UBND-TCD V/v chuyển đơn của ông Nguyễn Thanh Tuấn, thôn Liên Trì Đông, xã Bình Hiệp 13-04-2023
673 1076/UBND-TCD V/v tham mưu xử lý đơn ghi ngày 01/4/2023 của ông Võ Hoa, ở thôn Châu Thuận Biển, xã Bình Châu 13-04-2023
674 1078/UBND-TCD V/v tham mưu xử lý đơn tố cáo của công dân 13-04-2023
675 1077/UBND-TCD V/v đôn đôn báo cáo kết quả giải quyết đơn của ông Phan Văn Tư, ở xã Bình Thuận 13-04-2023

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2862

Tổng số lượt xem: 8771231

Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Trưởng Ban biên tập: Phạm Quang Sự - Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn

Điện thoại: 0255.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn;

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

ipv6 ready