Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH SƠN

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
526 2072/UBND-TCNV V/v trả lời đơn của ông Võ Duy Hạnh, xã Tịnh Ấn Tây, TP Quảng Ngãi 26-06-2023
527 2071/UBND-NC V/v trả lời đơn và hướng dẫn cho công dân (ở xã Bình Tân Phú) 26-06-2023
528 2067/UBND V/v xử lý đơn ghi ngày 25/5/2023 của bà Trần Thị Lan, ở xóm Trường, đội 4, thôn Tân Hy 2, xã Bình Đông 26-06-2023
529 81/PHD-UBND V/v hướng dẫn đơn cho ông Nguyễn Hùng, ở xã Bình Trung 23-06-2023
530 2048/UBND-NC V/v xử lý đơn ghi ngày 09/6/2023 của ông Kiều Xuân Lâm, ở xóm Phước Minh, thôn Bình An Nội, xã Bình Chánh 23-06-2023
531 2033/UBND-NC V/v đôn đốc giải quyết đơn tố cáo của công dân ở xã Bình Đông 23-06-2023
532 2030/UBND-TCD v chuyển đơn của ông Hà Văn Thu, ở thôn An Lộc, xã Bình Trị 22-06-2023
533 2021/UBND V/v tham mưu xử lý đơn của ông Nguyễn Văn Điềm, địa chỉ: xã IALang, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai 22-06-2023
534 2029/UBND-TCD V/v chuyển đơn của bà Phạm Thị Hương, ở tổ dân phố 6, thị trấn Châu Ổ 22-06-2023
535 2018/UBND-TCD V/v đôn đốc giải quyết đơn của ông Phạm Thứ, ở xóm Hòa Đông, thôn Phước Hòa, xã Bình Trị 22-06-2023
536 80/PHD-UBND V/v hướng dẫn đơn cho bà Lê Thị Lang và bà Lê Thị Sen 22-06-2023
537 2024/UBND-TCD V/v xử lý đơn ghi ngày 25/5/2023 của ông Nguyễn Thông, ở xóm 1, thôn An Quang, xã Bình Thanh 22-06-2023
538 2004/UBND-TCD V/v tham mưu xử lý nội dung đơn ghi ngày 19/6/2023 của Liên danh xây dựng Phùng Hưng - Giao Thủy 21-06-2023
539 1998/UBND-TCD V/v tham mưu xử lý đơn của bà Trần Thị Hòa, xã Bình Thuận 21-06-2023
540 2008/UBND-TCD V/v tham mưu xử lý đơn của công dân tự xưng phụ huynh học sinh trường Nguyễn Tự Tân 21-06-2023
541 1987/UBND-TCD v đôn đốc báo cáo kết quả tham mưu, giải quyết đơn của ông Lê Văn Thành, ở xóm 2, thôn An Quang, xã Bình Thanh 20-06-2023
542 1950/UBND-TCD V/v đôn đốc báo cáo kết quả giải quyết đơn của ông Lương Ngọc Chân, bà Trương Thị Lê, ở TDP 3, thị trấn Châu Ổ 16-06-2023
543 79/PHD-UBND V/v hướng dẫn đơn cho ông Bùi Duy Trai ở thôn Mỹ Tân, xã Bình Chánh 14-06-2023
544 1879/UBND-TCD V/v chuyển đơn của ông Tạ Đình Dương, xóm Tăng Lộc, đội 2, thôn Phú Lộc, xã Bình Trung 12-06-2023
545 1880/UBND-TCD V/v đôn đốc giải quyết đơn của ông Phạm Hữu Hưng, ở thị trấn Châu Ổ 12-06-2023
546 13/PC-UBND Chuyển đơn của bà Võ Thị Viễn, ở xã Bình Hòa (đến Chủ tịch UBND xã Bình Hòa) 07-06-2023
547 1816/UBND-TCD V/v đôn đốc giải quyết đơn của ông Phạm Tấn Lực, ở thôn Phú Lễ 2, xã Bình Trung 06-06-2023
548 1813/UBND-TCD V/v chuyển đơn của ông Bùi Nhiểu, ở xóm 1, thôn Châu Thuận Nông, xã Bình Châu 06-06-2023
549 1790/UBND-TCD V/v hướng dẫn đơn cho ông Trương Văn Thường, thôn An Quang, xã Bình Thanh 05-06-2023
550 1806/UBND-TCD V/v tham mưu xử lý đơn của ông Nguyễn Văn Điềm, ở xóm An Sen, thôn An Thạnh 2, xã Bình Tân Phú 05-06-2023
551 1784/UBND-TCD V/v xử lý đơn ghi ngày 25/5/2023 của bà Ngô Thị Minh Hà, ở tổ dân phố 1, thị trấn Châu Ổ 05-06-2023
552 1807/UBND-TCD V/v chuyển đơn ghi ngày 30/5/2023 của bà Nguyễn Thị Tăng, ở xã Bình Trị 05-06-2023
553 1792/UBND-TCD V/v hướng dẫn đơn cho ông Bùi Tấn Minh, thôn An Quang, xã Bình Thanh 05-06-2023
554 1811/UBND-TCD v chuyển đơn của bà Phạm Thị Huê, ở TDP 5, thị trấn Châu Ổ 05-06-2023
555 1808/UBND-TCD V/v thông tin, hướng dẫn đơn cho ông Trương Tấn Đức, thôn An Quang, xã Bình Thanh 05-06-2023
556 1767/UBND-TCD V/v tham mưu xử lý nội dung yêu cầu của bà Lê Thị Tài, ở KDC số 9, TDP An Châu, thị trấn Châu Ổ 02-06-2023
557 73/PHD-UBND Hướng dẫn đơn ông Huỳnh Khanh; ông Trần Quang Lợi; ông Nguyễn Tấn Lợi; ông Ngô Minh Sơn; ông Phạm Loan, hiện cùng thường trú ở thôn An Quang, xã Bình Thanh, huyện Bình Sơn 02-06-2023
558 71/PHD-UBND V/v hướng dẫn đơn cho ông Lương Ngọc Long, ở xã Bình Hòa 02-06-2023
559 72/HD-UBND V/v hướng dẫn đơn cho ông Nguyễn Hoàng, hiện thường trú ở xóm 4, thôn An Quang, xã Bình Thanh, huyện Bình Sơn 02-06-2023
560 1757/UBND-TCD V/v xử lý đơn ghi ngày 30/5/2023 của bà Trần Thị Miên, ở xóm Bầu Bèo, thôn Quang Trung, xã Bình Chánh 02-06-2023
561 1751/UBND-TCD v đôn đốc giải quyết, trả lời đơn cho ông Phạm Phúc, tổ 3, xóm Chí Trung, thôn Phú Lễ II, xã Bình Trung 01-06-2023
562 1745/UBND-TCD V/v chuyển đơn ghi ngày 24/5/2023 của bà Phạm Thị Thông, ở thôn Châu Thuận Nông, xã Bình Châu 01-06-2023
563 1750/UBND-TCD V/v tham mưu xử lý đơn tố cáo của công dân, có địa chỉ: thôn Long Hội, xã Bình long 01-06-2023
564 1746/UBND-TCD V/v thông tin đơn cho ông Võ Duy Luân, ở thôn Châu Thuận Nông, xã Bình Châu 01-06-2023
565 1734/UBND-TCD V/v chuyển đơn của ông Đào Huyền, ở thôn Mỹ Lộc, xã Bình Tân Phú 31-05-2023
566 1739/UBND-TCD V/v kiểm tra, xử lý nội dung phản ánh của ông Phạm Tấn Lực 31-05-2023
567 1732/UBND-TCD V/v tham mưu xử lý đơn của bà Ngô Thị Ái, xã Bình Chánh 31-05-2023
568 1740/UBND-TCD V/v đôn đốc giải quyết đơn của bà Bùi Thị Ngọc Ánh, ở đội 12, thôn Đông Lỗ, xã Bình Thuận 31-05-2023
569 1687/UBND-TCD V/v chuyển đơn ghi ngày 24/5/2023 của bà Võ Thị Bồn, ở Vức 1, thôn Thượng Hòa, xã Bình Đông 26-05-2023
570 1686/UBND-TCD V/v chuyển đơn ghi ngày 24/5/2023 của bà Võ Thị Nhất, ở xóm Hòa Tây, thôn Phước Hòa, xã Bình Trị 26-05-2023
571 1688/UBND-TCD V/v đôn đốc giải quyết đơn của ông Huỳnh Mịnh và 04 hộ dân ở xóm Chí Nguyện, thôn Phú Lễ I, xã Bình Trung 26-05-2023
572 65/HD-UBND Hướng dẫn đơn ông Nguyễn Văn Bin, ở thôn Phú Nhiêu II, xã Bình Tân Phú, huyện Bình Sơn 26-05-2023
573 1668/UBND-TCD V/v báo cáo phục vụ Chủ tịch UBND huyện tiếp công dân định kỳ vào ngày 13/6/2023 (trường hợp ông Cù Văn Biên ) 25-05-2023
574 1670/UBND-TCD V/v chuyển đơn ghi ngày 19/5/2023 của bà Trương Thị Vân (được bà Trương Thị Mai ủy quyền), ở thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà 25-05-2023
575 1656/UBND-TCD V/v tham mưu xử lý đơn ghi ngày 16/5/2023 của bà Võ Thị Viễn, ở thôn 4, xã Bình Hòa 25-05-2023
576 1671/UBND-TCD V/v thông tin, trả lời đơn cho ông Phạm Tấn Lực, ở thôn Phú Lễ 2, xã Bình Trung 25-05-2023
577 1659/UBND-NV V/v thông tin, trả lời đơn của ông Võ Trí, ở thôn Mỹ Huệ 3, xã Bình Dương 25-05-2023
578 1652/UBND-NC V/v xử lý đơn ghi ngày 16/5/2023 của bà Phạm Thị Tới, ở KDC Đồng Rướn, thôn Đông Lỗ, xã Bình Thuận 25-05-2023
579 1653/UBND-NC V/v xử lý đơn ghi ngày 16/5/2023 của ông Nguyễn Văn Tưởng, ở KDC Đồng Rướn, thôn Đông Lỗ, xã Bình Thuận 25-05-2023
580 749/QĐ-UBND Về việc giải quyết khiếu nại của bà Huỳnh Thị Trang, hiện thường trú ở tổ dân phố 5, thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn (lần hai) 25-05-2023
581 1661/UBND-TCD V/v xử lý đơn ghi ngày 12/5/2023 của ông Lê Quang Hoa, ở thôn Thuận Phước, xã Bình Thuận 25-05-2023
582 1651/UBND-TCD V/v xử lý đơn ghi ngày 15/5/2023 của bà Nguyễn Thị Trợ, ở thôn Thuận Phước, xã Bình Thuận 25-05-2023
583 64/HD-UBND V/v hướng dẫn đơn Phạm Thân, địa chỉ: số nhà 200, Nguyễn Văn Tăng, Long Thạnh Mỹ, Tp Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh 24-05-2023
584 1639/UBND-TCD V/v tham mưu xử lý đơn tố cáo của công dân (tố cáo công ty Hòa Phát) 24-05-2023
585 1643/UBND-TCD V/v chuyển đơn ghi ngày 15/5/2023 của bà Cù Thị Trúc, ở đội 9, thôn Liên Trì, xã Bình Hiệp 24-05-2023
586 1642/UBND-TCD V/v đôn đốc báo cáo, tham mưu giải quyết đơn của bà Ngô Thị Thành, ở thôn Lệ Thủy, xã Bình Trị 24-05-2023
587 1614/UBND-TCD V/v tham mưu xử lý đơn ghi ngày 14/5/2023 của ông Trần Văn Thận, ở xóm Tân An, thôn Phú Lộc, xã Bình Trung 23-05-2023
588 1616/UBND-TCD V/v tham mưu xử lý đơn ghi ngày 16/5/2023 của bà Nguyễn Thị Liên, ở xã Bình Phước 23-05-2023
589 1609/UBND-TCD V/v tham mưu xử lý đơn tố cáo của công dân 23-05-2023
590 1608/UBND-TCD V/v đôn đốc báo cáo kết quả giải quyết đơn của ông Lê Quang Đức, ở thôn Nam Bình 2, xã Bình Nguyên 23-05-2023
591 1615/UBND-TCD v đôn đốc giải quyết khiếu nại của ông Cù Văn Biên, ở thôn Phú Lộc, xã Bình Trung (lần 2) 23-05-2023
592 1610/UBND-TCD V/v chuyển đơn ghi ngày 11/5/2023 (lần 2) của bà Nguyễn Thị Cẩm Nhung, ở số nhà 201 đường Nguyễn Tự Tân, TDP 5, thị trấn Châu Ổ 23-05-2023
593 1617/UBND-TCD V/v chuyển đơn ghi ngày 16/5/2023 của ông Võ Đình Lai, ở thôn Phước Bình, xã Bình Nguyên 23-05-2023
594 1621/UBND-TCD V/v chuyển đơn ghi ngày 17/5/2023 của bà Trần Thị Tiến, ở thôn Tân Hy 2, xã Bình Đông 23-05-2023
595 1591/UBND-TCD V/v đôn đốc báo cáo kết giải quyết nội dung kiến nghị của ông Phù Anh Vũ và ông Phạm Văn Phượng 22-05-2023
596 174/TB-UBND Không tổ chức tiếp công dân định kỳ ngày 23/5/2023 của Chủ tịch UBND huyện 22-05-2023
597 1573/UBND-TCD V/v xử lý đơn ghi ngày 09/5/2023 của bà Đỗ Thị Lệ, ở xã Bình Trị 19-05-2023
598 1568/UBND-TCD V/v chuyển đơn của ông Vương Văn Xuân, ở TDP 5, thị trấn Châu Ổ 19-05-2023
599 1582/UBND-TCD V/v tham mưu xử lý đơn tố cáo của công dân (theo PC 160 ban TCD tỉnh) 18-05-2023
600 1551/UBND-TCD V/v thông tin kết quả giải quyết nội dung yêu cầu của bà Ngô Thị Minh Hà, ở số nhà 69 Phạm Văn Đồng, thị trấn Châu Ổ 18-05-2023

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1857

Tổng số lượt xem: 8769644

Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Trưởng Ban biên tập: Phạm Quang Sự - Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn

Điện thoại: 0255.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn;

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

ipv6 ready