Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH SƠN

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
451 2896/UBND-TCD Yêu cầu giải quyết, xử lý và trả lời cho công dân đối với việc các ông Lê Văn Tuấn, Trần Văn Nương, Nguyễn Duy Vinh đập phá tài sản của gia đình Ông (Lực) 26-07-2023
452 2895/UBND-TCD tham mưu xử lý đơn ghi ngày 13/7/2023 của ông Đinh Hải Quang, ở thôn Tuyết Diêm 3, xã Bình Thuận 26-07-2023
453 2885/UBND-TCD V/v chuyển đơn ghi ngày 14/7/2023 của ông Cù Văn Biên, ở xóm Tăng Lộc, thôn Phú Lộc, xã Bình Trung 25-07-2023
454 2877/UBND-TCD V/v giải quyết, thông tin, trả lời đơn cho người dân ở thôn Nam Bình 2, xã Bình Nguyên 24-07-2023
455 2883/UBND-TCD tham mưu xử lý đơn ghi ngày 14/7/2023 của ông Phạm Kim, bà Nguyễn Thị Ẩn, Trần Thị Chung, ở đội 6, thôn Mỹ Long Tây, xã Bình Minh 24-07-2023
456 2845/UBND-TCD V/v chuyển đơn ghi ngày 11/7/2023 của ông Đặng Thành Vũ, ở thôn Phước Hòa, xã Bình Trị 21-07-2023
457 2854/UBND-TCD V/v chuyển đơn ghi ngày 12/7/2023 của ông Trương Khắc Nguyên, ở TDP 5, thị trấn Châu Ổ 21-07-2023
458 2367/UBND-TCD V/v chuyển đơn của ông Trần Tuấn, ở thôn Thượng Hòa, xã Bình Đông 19-07-2023
459 2369/UBND-TCD V/v tham mưu xử lý đơn ghi ngày 03/7/2023 của ông Nguyễn Sơn, Viên chức Ban quản lý Cụm Công nghiệp và Đô thị huyện 19-07-2023
460 2366/UBND-TCD V/v đôn đốc giải quyết, trả lời đơn cho ông Phạm Phúc, tổ 3, xóm Chí Trung, thôn Phú Lễ II, xã Bình Trung (lần 2) 18-07-2023
461 2365/UBND-TCD V/v đôn đốc giải quyết nội dung kiến nghị của ông Phù Anh Vũ và ông Phạm Văn Phượng (lần 2) 18-07-2023
462 2353/UBND-TCD V/v xử lý đơn của bà Phùng Thị Lự, ở thôn Tuyết Diêm 3, xã Bình Thuận 18-07-2023
463 2348/UBND-TCD V/v tham mưu xử lý đơn tố cáo của công dân ở xóm Trung Minh, thôn Quang Trung, xã Bình Chánh 17-07-2023
464 133/HD-UBND V/v hướng dẫn đơn cho ông Nguyễn Thanh Tuấn, ở xã Bình Hiệp (xin lại hồ sơ nhà đất) 17-07-2023
465 2323/UBND-TCD V/v đính chính Công văn số 2300/UBND-TCD ngày 14/7/2023 17-07-2023
466 2324/UBND-TCD V/v đôn đốc báo cáo, tham mưu giải quyết đơn của ông Phạm Tiến Dũng, ở thôn Đông Lỗ, xã Bình Thuận 17-07-2023
467 2350/UBND-TCD V/v chuyển đơn của bà Tạ Thị Ngôn, ở thôn Thanh Trà, xã Bình Khương 17-07-2023
468 2349/UBND-TCD v chuyển đơn của ông Bùi Văn Thu, ở thôn Mỹ Tân, xã Bình Chánh 17-07-2023
469 2319/UBND-TCD V/v chuyển đơn của ông Nguyễn Hùng, ở thôn Tuyết Diêm 3, xã Bình Thuận 17-07-2023
470 2325/UBND-TCD v chuyển đơn phản ánh, kiến nghị của công dân ở xã Bình Hiệp 17-07-2023
471 2351/UBND-TCD V/v tham mưu xử lý đơn tố cáo của công dân ở xã Bình Thuận 17-07-2023
472 2354/UBND-NC V/v xử lý đơn ghi ngày 08/7/2023 của bà Ngô Thị Hiền, ở thôn Thượng Hòa, xã Bình Đông 17-07-2023
473 2318/UBND-TCD V/v ý kiến đối với đơn ghi ngày 03/7/2023 của ông Ngô Văn Thọ, ở thôn Liên Trì, xã Bình Hiệp 17-07-2023
474 2303/UBND-TCD xử lý đơn ghi ngày 03/7/2023 của ông Cù Văn Biên, ở thôn Phú Lộc, xã Bình Trung 14-07-2023
475 132/PHD-UBND V/v hướng dẫn gửi đơn cho bà Nguyễn Thị Dũng, ở xã Bình Chánh 14-07-2023
476 2293/UBND-TCD V/v tham mưu xử lý đơn ghi ngày 24/6/2023 của ông Bùi Quang Vinh, ở thôn Tuyết Diêm 2, xã Bình Thuận 14-07-2023
477 2301/UBND-TCD Thông tin, hướng dẫn cho ông Bùi Ngọc Biên, ở xã Bình Chánh 14-07-2023
478 2299/UBND-TCD chuyển đơn ghi ngày 04/7/2023 của ông Phạm Bình, bà Trần Thị Kia, ở thôn An Cường, xã Bình Hải 14-07-2023
479 2300/UBND-TCD chuyển đơn ghi ngày 28/6/2023 của ông Châu Văn Chương, ở thôn Liên Trì, xã Bình Hiệp 14-07-2023
480 2282/UBND-TCD V/v chuyển đơn ghi ngày 29/6/2023 của ông Trịnh Kim, ở đội 7, thôn Đông Thuận, xã Bình Trung 13-07-2023
481 2285/UBND-TCD V/v chuyển đơn tố cáo của của công dân ở thôn Nam Bình 1, xã Bình Nguyên (tố cáo ông Nguyễn Văn Sỹ trưởng thôn) 13-07-2023
482 2283/UBND-TCD v tham mưu xử lý đơn tố cáo của công dân ở xã Bình Chánh 13-07-2023
483 2276/UBND-TCD V/v chuyển đơn của ông Nguyễn Chí Thành, ở tổ dân phố Giao Thủy, thị trấn Châu Ổ 12-07-2023
484 2278/UBND-TCD V/v chuyển đơn của ông Võ Văn Hùng, ở đội 16, thôn Châu Tử, xã Bình Nguyên 12-07-2023
485 2277/UBND-TCD V/v đôn đốc giải quyết, trả lời đơn cho bà Tô Thị Kim Nhẫn, ở xóm 8, thôn Phú Long, xã Bình Phước 12-07-2023
486 2266/UBND-TCD V/v chuyển đơn của ông Bùi Tấn Quảng, ở thôn Mỹ Tân, xã Bình Chánh 11-07-2023
487 2269/UBND-TCD V/v tham mưu xử lý đơn ghi ngày 05/7/2023 của ông Đỗ Liệu, ở xóm 8, thô Phước Thọ 2, xã Bình Phước 11-07-2023
488 2269/UBND-TCD V/v tham mưu xử lý đơn ghi ngày 05/7/2023 của ông Đỗ Liệu, ở xóm 8, thô Phước Thọ 2, xã Bình Phước 11-07-2023
489 2268/UBND-TCD chuyển đơn của công dân ở xã Bình Long, tố cáo cán bộ lãnh đạo chính quyền làm ngơ để cho bà Đặng Thị Thu làm nhà trái phép trên đất của nhà nước 11-07-2023
490 2253/UBND-TCD V/v chuyển đơn tố cáo của công dân ở thôn Định Tân, xã Bình Châu (tố cáo Công an xã Bình Châu) 10-07-2023
491 2249/UBND-TCD V/v đôn đốc giải quyết đơn của ông Nguyễn Thoáng, ở KDC Trung Hòa, thôn An Lộc Nam, xã Bình Trị (lần 3) 10-07-2023
492 129/HD-UBND V/v hướng dẫn đơn cho ông Phạm Hổ, ở xã Bình Phước 10-07-2023
493 2260/UBND-TCD V/v tham mưu xử lý đơn ghi ngày 24/6/2023 của bà Đỗ Thị Mùi, ông Bùi Văn Quân, ở thôn Tuyết Diêm 2, xã Bình Thuận 10-07-2023
494 2261/UBND-TCD V/v tham mưu xử lý đơn ghi ngày 26/6/2023 của ông Trần Đen, bà Phùng Thị An, ở thôn Tuyết Diêm 2, xã Bình Thuận 10-07-2023
495 2252/UBND-TCD V/v tham mưu xử lý đơn tố cáo của công dân ở thôn An Lộc, xã Bình Trị 10-07-2023
496 2230/UBND-TCD V/v chuyển đơn ghi ngày 28/6/2023 của bà Nguyễn Thị Liễu, ở đội 1, thôn 4, xã Bình Hòa 07-07-2023
497 128/HD-UBND v hướng dẫn đơn cho bà Bùi Thị Thành, ở thị trấn Châu Ổ, bà Lộ Thị Nhỏ, ông Bùi Phú, ông Bùi Lựu cùng ở thôn Phước Thọ, xã Bình Phước 07-07-2023
498 2238/UBND-TCD V/v đôn đốc giải quyết đơn của ông Nguyễn Thông, ở thôn Tuyết Diêm 2, xã Bình Thuận 07-07-2023
499 2213/UBND-TCD V/v chuyển đơn của ông Kiều Điểu, ở đội 8, thôn Bàu Chuốc, xã Bình Chánh 06-07-2023
500 127/PHD-UBND v hướng dẫn gửi đơn cho ông Võ Xuân Dũng, ở xã Bình Châu 06-07-2023
501 2223/UBND-TCD V/v đính chính Công văn số 2213/UBND-TCD ngày 06/7/2023 06-07-2023
502 2197/UBND-TCD V/v chuyển đơn của ông Lý Văn Đường, ở thôn Trung An, xã Bình Thạnh 05-07-2023
503 2196/UBND-TCD V/v thông tin, trả lời đơn cho ông Phạm Hồng Thương, ở thôn Thuận Phước, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn 05-07-2023
504 2186/UBND-TCD V/v đôn đốc giải quyết đơn của ông Phạm Ẩn, ở xóm Lạc Sơn, thôn 1, xã Bình Hòa (lần 1) 05-07-2023
505 2172/UBND-TCD V/v báo cáo phục vụ Chủ tịch UBND huyện tiếp công dân định kỳ vào ngày 11/7/2023 04-07-2023
506 2178/UBND-TCD V/v đôn đốc tham mưu giải quyết nội dung đơn của ông Lương Minh Thanh, ở đội 5, TDP Giao Thủy, thị trấn Châu Ổ 04-07-2023
507 2183/UBND-TCD V/v thông tin, hướng dẫn đơn cho ông Hồ Văn Miên và 18 hộ dân ở xã Bình Chánh 04-07-2023
508 2159/UBND-TCD chuyển đơn của bà Đặng Thị Lành, ở thôn Bàu Chuốc, xã Bình Chánh 03-07-2023
509 2160/UBND-TCD tham mưu xử lý đơn của ông Nguyễn Thanh An, xã Bình Hòa 03-07-2023
510 2162/UBND-TCD đôn đốc giải quyết đơn của bà Nguyễn Thị Phượng, ở xóm Đông An 2, thôn Trung An, xã Bình Thạnh 03-07-2023
511 2158/UBND-TCD V/v xử lý đơn của ông Cù Văn Biên, ở thôn Phú Lộc, xã Bình Trung 03-07-2023
512 2161/UBND-TCD chuyển đơn của bà Trần Thị Sanh, ở thôn Mỹ Tân, xã Bình Chánh 03-07-2023
513 2130/UBND-TCD V/v chuyển đơn của ông Huỳnh Văn Kiện, ở thôn Đông Lỗ, xã Bình Thuận 30-06-2023
514 2129/UBND-TCD V/v chuyển đơn ghi ngày 19/6/2023 của ông Trương Khắc Nguyên, ở TDP 5, thị trấn Châu Ổ 30-06-2023
515 2128/UBND-TCD V/v tham mưu xử lý đơn của ông Nguyễn Văn Tưởng, ở thôn Đông Lỗ, xã Bình Thuận 30-06-2023
516 2141/UBND-NC đôn đốc giải quyết đơn của ông Nguyễn Hữu Phước, ở ấp Phú Quý, xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 30-06-2023
517 2109/UBND-TCD Phê bình, đôn đốc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện (vụ Lê Bá Nhựt) 29-06-2023
518 2089/UBND-TCD V/v chuyển đơn của bà Nguyễn Thị Cẩm, ở xóm Bàu Chuốc, xã Bình Chánh 28-06-2023
519 2091/UBND-TCD V/v chuyển đơn ghi ngày 14/6/2023 của ông Nguyễn Thúc Ninh, ở tổ 9, phường Trần Phú, TP Quảng Ngãi 28-06-2023
520 2092/UBND-TCD V/v chuyển đơn tố cáo của của công dân (tố ông Lê Văn Ánh - CC địa chính xã Bình Chánh) 28-06-2023
521 2096/UBND-TCD v chuyển đơn tố cáo của của công dân (Ở thôn Mỹ Tân, xã Bình Chánh) 28-06-2023
522 2097/UBND-TCD V/v tham mưu xử lý đơn ghi ngày 14/6/2023 của ông Nguyễn Hữu Phước, ở Ấp Phú Quý, xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 28-06-2023
523 2101/UBND-TCD V/v tham mưu xử lý đơn ghi ngày 14/6/2023 của ông Phạm Hổ, ở đội 3, thôn Phước Thọ, xã Bình Phước 28-06-2023
524 2107/UBND-TCD V/v chuyển đơn của bà Mai Thị Đãi, ở xóm Gia Hội, thôn Tham Hội 1, xã Bình Thanh 28-06-2023
525 2080/UBND-NC v đôn đốc thực hiện đúng nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện tại Công văn số 1239/UBND-NC ngày 22/4/2023 27-06-2023

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 3078

Tổng số lượt xem: 8769155

Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Trưởng Ban biên tập: Phạm Quang Sự - Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn

Điện thoại: 0255.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn;

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

ipv6 ready