Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH SƠN

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
376 3529/UBND thông tin, hướng dẫn đơn cho ông Nguyễn Thoáng, ở xã Bình Trị 19-09-2023
377 3507/UBND-TCD tham mưu xử lý đơn tố cáo của công dân, ở thôn Tuyết Diên 2, xã Bình Thuận 18-09-2023
378 3512/UBND-TCD tham mưu xử lý, giải quyết đơn ghi ngày 07/9/2023 của ông Nguyễn Sơn, hiện đang công tác tại Hội chữ thập đỏ huyện Bình Sơn 18-09-2023
379 3510/UBND-TCD đôn đôn báo cáo kết quả giải quyết đơn của ông Phan Văn Tư (đã chết) vợ là bà Phạm Thị Hảnh, ở xã Bình Thuận 18-09-2023
380 3506/UBND-NC thông tin, trả lời đơn cho công dân 18-09-2023
381 3445/UBND-TCD V/v đôn đốc tham mưu giải quyết đơn của ông Võ Hoa, ở thôn Châu Thuận Biển, xã Bình Châu 14-09-2023
382 3453/UBND-TCD V/v đôn đốc thực hiện Thông báo kết luận số 89/TB-UBND ngày 16/3/2023 của Chủ tịch UBND huyện (vụ bà Lê Thị Hồng Tâm) 14-09-2023
383 3467/UBND-TCD V/v đôn đốc thực hiện kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại các buổi tiếp công dân định kỳ (đối với trường hợp ông Cù Văn Biên) 14-09-2023
384 3468/UBND-TCD v chuyển đơn ghi ngày 05/9/2023 của ông Võ Thanh Tâm, ở thôn Bình An Nội, xã Bình Chánh 13-09-2023
385 3442/UBND-NC V/v thông tin, hướng dẫn đơn cho bà Bùi Thị Dung, ở thành phố Đà Nẵng 12-09-2023
386 3429/UBND-NC V/v trả lời đơn cho ông Nguyễn Văn Thông, ở xã Bình Thuận 12-09-2023
387 3427/UBND-TCD V/v chuyển đơn của ông Bùi Văn Lập, ở thôn Phú Lễ I, xã Bình Trung 12-09-2023
388 3441/UBND-TCD V/v tham mưu xử lý, giải quyết đơn của ông Lê Văn Thành, ở xóm 2, thôn An Quang, xã Bình Thanh 12-09-2023
389 326/TB-UBND Về việc tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 9 năm 2023 của Chủ tịch UBND huyện 11-09-2023
390 3325/UBND-TCD V/v thông tin kết quả giải quyết nội dung yêu cầu của bà Phạm Thị Đào, ở Tổ dân phố 4, thị trấn Châu Ổ 31-08-2023
391 3293/UBND-TCD V/v chuyển đơn ghi ngày 25/4/2023 của ông Nguyễn Thi, ở thôn Thanh Trà, xã Bình Khương, huyện Bình Sơn 30-08-2023
392 3296/UBND-NC V/v thông tin, trả lời đơn cho công dân 30-08-2023
393 3306/UBND-TCD xử lý đơn ghi ngày 21/8/2023 của ông Huỳnh Hữu Phúc, đại diện cho bà con Khu dân cư số 4, thôn Đông Lỗ, xã Bình Thuận 30-08-2023
394 3284/UBND-TCD v chuyển đơn ghi ngày 21/7/2023 của ông Kiều Sơn, ở đội 5, xã Bình Chánh 29-08-2023
395 3285/UBND-TCD v chuyển đơn ghi ngày 23/8/2023 của bà Lê Thị Bàn, ông Hồ Văn Sang, ở thôn Bàu Chuốc, xã Bình Chánh 29-08-2023
396 3290/UBND-TCD V/v tham mưu xử lý đơn ghi ngày 21/8/2023 của 24 hộ dân, ở thôn Quang Trung, xã Bình Chánh 29-08-2023
397 3288/UBND-TCD V/v đôn đốc tham mưu giải quyết nội dung đơn của ông Trần Quang Lợi, ở thôn Phước Hòa, xã Bình Thanh 29-08-2023
398 3276/UBND-TCD V/v tham mưu xử lý đơn ghi ngày 03/8/2023 của ông Cù Văn Biên, ở thôn Phú Lộc, xã Bình Trung 28-08-2023
399 3261/UBND-TCD V/v chuyển đơn của ông Cù Văn Mười, ở thôn Phú Lễ 2, xã Bình Trung 25-08-2023
400 3253/UBND-TCD V/v có ý kiến đối với Báo cáo số 189/BC-UBND ngày 16/8/2023 của UBND xã Bình Hải 24-08-2023
401 3241/UBND-TCD V/v xử lý đơn ghi ngày 07/8/2023 của ông Ngô Văn Được, ở thôn Tân Hy 1, xã Bình Đông 24-08-2023
402 3229/UBND-TCD V/v đôn đốc tham mưu giải quyết nội dung đơn của ông Tô Đình Việt, xã Bình Hiệp 23-08-2023
403 3234/UBND-TCD V/v thông tin, hướng dẫn cho ông Trần Ngọc Cường, ở thị trấn Châu Ổ 23-08-2023
404 3233/UBND-TCD V/v thông tin, trả lời đơn cho ông Tô Đình Việt, ở xóm Nhơn Hòa, thôn Xuân Yên Đông, xã Bình Hiệp, huyện Bình Sơn 23-08-2023
405 3247/UBND-TCD chuyển đơn của ông Trần Kim Hương, ở tổ dân phố An Châu, thị trấn Châu Ổ 23-08-2023
406 3219/UBND-TCD V/v tham mưu xử lý đơn tố cáo của công dân ở xã Bình Chánh 23-08-2023
407 3222/UBND-TCD V/v xử lý đơn ghi ngày 15/8/2023 của ông Phạm Quân, ở xóm 3, thôn Phước Hòa, xã Bình Thanh 23-08-2023
408 3203/UBND-TCD V/v chuyển đơn ghi ngày 14/8/2023 của ông Nguyễn Trọng Hà (người được ông Nguyễn Thống ủy quyền) 22-08-2023
409 3211/UBND-TCD v tham mưu xử lý đơn ghi ngày 10/8/2023 của bà Bùi Thị Dung, ở TP Đà Nẵng 22-08-2023
410 3189/UBND-TCD v chuyển đơn ghi ngày 14/8/2023 của ông Bùi Nhiểu, ở xóm 1, thôn Châu Thuận Nông, xã Bình Châu 21-08-2023
411 3190/UBND-TCD v chuyển đơn ghi ngày 14/8/2023 của ông Võ Tấn Bình, ở thôn 4, xã Bình Hòa 21-08-2023
412 3195/UBND-NC V/v chỉ đạo xử lý đơn đề ngày 16/5/2023 của bà Nguyễn Thị Liên, xã Bình Trung 21-08-2023
413 3204/UBND-TCD V/v chuyển đơn của bà Võ Thị Tư, ở xóm Tân An, thôn Phú Lộc, xã Bình Trung 21-08-2023
414 3174/UBND-TCD V/v xử lý đơn ghi ngày 15/8/2023 của bà Võ Thị Mai, ở xóm 3, thôn Phước Hòa, xã Bình Trị 18-08-2023
415 3171/UBND-TCD V/v đề nghị tham mưu giải quyết đơn của ông Võ Hoa, ở thôn Châu Thuận Biển, xã Bình Châu 18-08-2023
416 3169/UBND-TCD v chuyển đơn ghi ngày 15/8/2023 của ông Võ Đình Lai, ở thôn Phước Bình, xã Bình Nguyên, xã Bình Nguyên 17-08-2023
417 3157/UBND-TCD v chuyển đơn của ông Phạm Phúc, ở tổ 3, xóm Chí Trung, thôn Phú Lễ II, xã Bình Trung 16-08-2023
418 3158/UBND-TCD v tham mưu xử lý đơn tố cáo của công dân ở xã Bình Châu 16-08-2023
419 3146/UBND-TCD V/v chuyển đơn ghi ngày 07/8/2023 của ông Tạ Đình Dương, ở xóm Tăng Lộc, đội 2, thôn Phú Lộc, xã Bình Trung 16-08-2023
420 3160/UBND-NC đôn đốc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện tại Công văn số 1679/UBND-NC ngày 26/5/2023 liên quan đến GCN QSDĐ đã cấp cho hộ bà Ngô Thị Ái, xã Bình Chánh 16-08-2023
421 3119/UBND-TCD V/v chuyển đơn ghi ngày 24/7/2023 của bà Đinh Thị Sự, ở đội 10, thôn Liên Trì, xã Bình Hiệp 15-08-2023
422 3131/UBND-TCD V/v chuyển đơn của ông Phạm Thị, ở thôn Long Yên, xã Bình Long 15-08-2023
423 3128/UBND-TCD chuyển đơn ghi ngày 02/8/2023 của bà Bùi Thị Hoa, ở Khu dân cư số 10, thôn Long Hội, xã Bình Long 14-08-2023
424 3107/UBND-TCD V/v chuyển đơn của các hộ dân ở Khu dân số 06, thôn Long Mỹ, xã Bình Long (liên quan vụ việc ông Hồ Kịp) 14-08-2023
425 3095/UBND-TCD v tham mưu xử lý đơn tố cáo của công dân ở xã Bình Châu 11-08-2023
426 3090/UBND-TCD v xử lý đơn ghi ngày 20/7/2023 của bà Nguyễn Thị Lịch, ở thôn An Thạnh, xã Bình Tân Phú 11-08-2023
427 3007/UBND-TCD V/v tham mưu xử lý đơn của ông Lý Ngọc Quý, ở thôn Phước Thành, xã Bình Thạnh 10-08-2023
428 142/PHD-UBND V/v hướng dẫn đơn cho ông Lương Ngọc Long, ở thôn 2, xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn 09-08-2023
429 3074/UBND-TCD V/v chuyển đơn ghi ngày 25/7/2023 của ông Nguyễn Tài Đức, ở thôn Hải Ninh, xã Bình Thạnh 09-08-2023
430 3033/UBND-TCD V/v chuyển đơn của các công dân: Phan Văn Quân, Phan Văn Hoàng, Phan Văn Đây,Nguyễn Thị Dẻo, Trần Thị Loan, Phan Thị Luôn, cùng ở thôn Đông Lỗ, xã Bình Thuận 08-08-2023
431 3043/UBND--TCD V/v ý kiến đối với đơn ghi ngày 31/7/2023 bà Nguyễn Thị Giảng, ở thôn An Điềm 1, xã Bình Chương 08-08-2023
432 3055/UBND-TCD xử lý đơn ghi ngày 07/8/2023 của bà Phạm Thị Đào, ở tổ dân phố 4, thị trấn Châu Ổ 08-08-2023
433 3040/UBND-TCD v chuyển đơn của ông Nguyễn Lai, ở thôn Đông Lỗ, xã Bình Thuận 08-08-2023
434 3042/UBND-TCD V/v chuyển đơn của ông Phan Văn Đào, ở thôn Đông Bình, xã Bình Chánh 08-08-2023
435 3039/UBND-TCD V/v chuyển đơn của ông Trần Thanh Tùng, ở đội 8, xóm Nhì Tây, thôn Tân Phước, xã Bình Minh 08-08-2023
436 476/BC-UBND BÁO CÁO Kết quả giải quyết đơn của công dân (bà Bùi Thị Ngọc Ánh) 08-08-2023
437 3041/UBND-TCD V/v chuyển đơn của ông Nguyễn Thuần, ở thôn Đông Bình, xã Bình Chánh 08-08-2023
438 3044/UBND-TCD v chuyển đơn của ông Võ Đình Trung, ở thôn An Cường, xã Bình Hải 08-08-2023
439 3027/UBND-TCD V/v chuyển đơn của ông Phạm Ngọc Lập, ở thôn Thọ Trung, xã Tịnh Thọ, huyện Sơn Tịnh 07-08-2023
440 3034/UBND-TCD v chuyển đơn của bà Trần Thị Cúc, ở thôn Hải Ninh, xã Bình Thạnh 07-08-2023
441 141/HD-UBND V/v hướng dẫn đơn cho bà Phạm Kim, bà Nguyễn Thị Ẩn và bà Trần Thị Chung, hiện cùng thường trú hiện cùng thường trú ở đội 6, thôn Mỹ Long Tây, xã Bình Minh, huyện Bình Sơn 07-08-2023
442 3000/UBND-TCD V/v tham mưu xử lý đơn của ông Huỳnh Bộ, ở thôn Đông Lỗ, xã Bình Thuận 04-08-2023
443 3005/UBND-TCD v xử lý đơn của bà Huỳnh Thị Thanh Trang, ở thôn An Cường, xã Bình Hải 04-08-2023
444 3006/UBND-TCD v chuyển đơn tố cáo của công dân, ở xóm Chí Nguyện, thôn Phú Lễ 1, xã Bình Trung 04-08-2023
445 2986/UBND-TCD V/v đôn đốc thực hiện Thông báo kết luận số 199/TB-UBND ngày 15/6/2023 của Chủ tịch UBND huyện (vụ ông Cù Văn Biên) 03-08-2023
446 140/PHD-UBND Hướng dẫn đơn cho ông Trần Đen, ở thôn Tuyết Diêm 2, xã Bình Thuận 03-08-2023
447 136/HD-UBND V/v hướng dẫn đơn cho ông Nguyễn Đương ở xã Bình Đông 27-07-2023
448 2908/UBND-TCD V/v chuyển đơn ghi ngày 21/7/2023 của ông Lê Tấn Quân, ở đội 5, xóm Toàn An, thôn Trung An, xã Bình Thạnh 27-07-2023
449 2914/UBND-TCD V/v đôn đốc báo cáo kết quả tham mưu, giải quyết đơn của bà Lê Thị Tài, ở KDC số 9, tổ dân phố An Châu, thị trấn Châu Ổ 27-07-2023
450 2905/UBND-TCD V/v tham mưu xử lý đơn tố cáo của công dân 26-07-2023

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2281

Tổng số lượt xem: 8769500

Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Trưởng Ban biên tập: Phạm Quang Sự - Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn

Điện thoại: 0255.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn;

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

ipv6 ready