Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH SƠN

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
301 4091/UBND-TCD V/v chuyển đơn của bà Nguyễn Thị Ngọc Chỉ, Dương Thị Minh Hương 30-10-2023
302 4095/UBND-TCD V/v chuyển đơn của bà Trương Thị Kim Sơn, ở thôn 5, xã Bình Hòa 30-10-2023
303 4092/UBND-TCD V/v chuyển đơn của ông Nguyễn Phước, ở thôn 5, xã Bình Hòa 30-10-2023
304 4094/UBND-TCD V/v đôn đốc tham mưu xử lý, giải quyết đơn tố cáo của công dân 30-10-2023
305 4064/UBND-TCD V/v chuyển đơn của bà Huỳnh Thị Thu Hiền, ông Huỳnh Văn Thanh, ở thôn Đông Bình, xã Bình Chánh 27-10-2023
306 4063/UBND-TCD V/v chuyển đơn của ông Nguyễn Trọng Hà (do ông Nguyễn Thống ủy quyền) 27-10-2023
307 4045/UBND-TCD v chuyển đơn của ông Nguyễn Văn Thái, ở phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, TP Hà Nội 26-10-2023
308 4043/UBND-TCD V/v chuyển đơn của ông Đào Huyền, ở thôn Mỹ Lộc, xã Bình Tân Phú 26-10-2023
309 4050/UBND-TCD V/v tham mưu giải quyết đơn của ông Trần Văn Dũng, ở thôn Vạn Tường, xã Bình Hải 26-10-2023
310 4044/UBND-TCD V/v chuyển đơn của ông Lê Văn Thanh, ở thôn Nam Bình 2, xã Bình Nguyên 26-10-2023
311 4046/UBND-TCD V/v chuyển đơn của ông Lý Ngọc Vinh, ở thị trấn Châu Ổ 26-10-2023
312 4047/UBND-TCD V/v chuyển đơn của ông Lý Văn Đường, ở thôn Trung An, xã Bình Thạnh 26-10-2023
313 4014/UBND-TCD V/v tham mưu, giải quyết đơn của ông Nguyễn Quang Vinh, ở xã Bình Hải 24-10-2023
314 4006/UBND-NC V/v xử lý đơn ghi ngày 07/10/2023 của bà Bùi Thị Ngọc Ánh, thôn Đông Lỗ, xã Bình Thuận 24-10-2023
315 4005/UBND-TCD V/v xử lý đơn ghi ngày 09/10/2023 của ông Ngô Thành Nhơn, xã Bình Đông 24-10-2023
316 4000/UBND-TCD V/v xử lý đơn ghi ngày 06/10/2023 của ông Ao Xuân Nghĩa, bà Nguyễn Thị Tuyền, ở thôn Phước Thiện, xã Bình Hải 23-10-2023
317 3984/UBND-TCD chuyển đơn ghi ngày 20/9/2023 của bà Hồ Thị Hận, ở thôn Phú Lễ 2, xã Bình Trung 20-10-2023
318 3953/UBND-TCD V/v đôn đốc báo cáo, tham mưu giải quyết đơn của ông Phạm Văn Tuấn, ở thôn Đông Lỗ, xã Bình Thuận 19-10-2023
319 3959/UBND-TCD V/v đôn đốc giải quyết đơn của ông Võ Tấn Bình, ở thôn 4, xã Bình Hòa 19-10-2023
320 3955/UBND-NC V/v xử lý đơn tố cáo đề ngày 06/9/2023 đối với Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 1 Bình Hải 19-10-2023
321 3947/UBND-TCD V/v chuyển đơn ghi ngày 24/9/2023 của ông Lý Mai, ở xã Bình Thạnh 18-10-2023
322 3918/UBND-TCD V/v xử lý, giải quết, trả lời đơn của công dân Cù Văn Biên 17-10-2023
323 3948/UBND-TCD V/v chuyển đơn của bà Trần Thị Ấm, ở thôn Tham Hội 1, xã Bình Thanh 17-10-2023
324 3949/UBND-TCD V/v chuyển đơn ghi ngày 09/10/2023 của ông Lê Văn Trinh, ở tổ dân phố Giao Thủy, thị trấn Châu Ổ 17-10-2023
325 3888/UBND-TCD chuẩn bị nội dung phục vụ Chủ tịch UBND huyện tiếp công dân định kỳ vào ngày 20/10/2023 (trường hợp ông Lê Bá Nhựt ) 14-10-2023
326 3885/UBND-TCD chuyển đơn của bà Hồ Thị Mai, ở đội 8, thôn Long Yên, xã Bình Long 14-10-2023
327 3869/UBND-TCD V/v chuyển đơn của bà Trịnh Thị My, ở thôn Phú Lễ II, xã Bình Trung 12-10-2023
328 3860/UBND-TCD v tham mưu xử lý đơn của bà Dương Thị Lan, ở xã Bình Thanh 12-10-2023
329 3872/UBND-NC /v đôn đốc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện (CV số 2867/UBND-NC) 12-10-2023
330 3864/UBND-TCD Về việc chuyển đơn của Công ty TNHH MTV Giáo dục và Dịch vụ Quốc tế TLT 12-10-2023
331 3862/UBND-TCD V/v chuyển đơn của bà Nguyễn Thị Bằng, ở xã Bình Đông 12-10-2023
332 3833/UBND-TCD V/v tham mưu xử lý đơn của bà Nguyễn Thị Bằng, ở xã Bình Đông 10-10-2023
333 3823/UBND-TCD V/v tham mưu xử lý đơn của ông Lâm Hồng Tuấn, ở thị trấn Châu Ổ 10-10-2023
334 3830/UBND-TCD V/v xử lý đơn ghi ngày 25/9/2023 của các hộ dân ở tổ dân phố An Châu, Thị Trấn Châu Ổ 10-10-2023
335 3842/UBND-TCD V/v tham mưu, xử lý, giải quyết đơn của bà Mai Như Quỳnh, ở xã Bình Trung 10-10-2023
336 3840/UBND-TCD V/v tham mưu, xử lý, giải quyết đơn của bà Võ Kiều Oanh, ở xã Bình Trung 10-10-2023
337 3822/UBND-TCD V/v chuyển đơn của ông Vương Thọ Thông, ở thôn Thạch An, xã Bình Mỹ 10-10-2023
338 3820/UBND-TCD V/v tham mưu xử lý đơn tố cáo của công dân ở xã Bình Hiệp 10-10-2023
339 165/PHD-UBND V/v hướng dẫn đơn cho bà Bùi Thị Đây, ở xã Bình Thuận 09-10-2023
340 3801/UBND-TCD V/v chuyển đơn của bà Nguyễn Thị Thu Thanh, ở thôn Tân Phước Đông, xã Bình Minh 09-10-2023
341 3802/UBND-TCD V/v tham mưu xử lý đơn của công dân tự xưng là giáo viên trường tiểu học số 1 Bình Hải 09-10-2023
342 3783/UBND-TCD V/v tham mưu xử lý, giải quyết đơn của ông Nguyễn Văn Thủy, ở TDP Giao Thủy, thị trấn Châu Ổ 06-10-2023
343 3785/UBND V/v thông tin, hướng dẫn đơn cho ông Hồ Duy Hưng, ở xã Bình Thạnh 06-10-2023
344 164/HD-UBND V/v hướng dẫn đơn cho ông Trần Quang Lợi 06-10-2023
345 3772/UBND-TCD v xử lý đơn ghi ngày 23/9/2023 của ông Trần Hiển, ở xóm Nam, thôn An Lộc, xã Bình Trị 05-10-2023
346 163/HD-UBND V/v hướng dẫn đơn cho bà Võ Thị Tư,ở xã Bình Trung 05-10-2023
347 162/_HD-UBND V/v hướng dẫn đơn cho ông Nguyễn Hữu Phước 05-10-2023
348 3771/UBND-TCD V/v tham mưu, xử lý đơn ghi ngày 21/9/2023 của ông Nguyễn Như Hạnh, ở xã Bình Khương 05-10-2023
349 3766/UBND-TCD V/v xử lý đơn của ông Phạm Văn Tuấn, ở thôn Đông Lỗ, xã Bình Thuận 05-10-2023
350 3767/UBND-TCD V/v xử lý đơn ghi ngày 23/8/2023 của ông Võ Văn Tín, ở thôn Đông Lỗ, xã Bình Thuận 05-10-2023
351 3748/UBND-TCD V/v xử lý đơn ghi ngày 21/9/2023 của ông Phùng Anh Ô, ở thôn Đông Lỗ, xã Bình Thuận 04-10-2023
352 3756/UBND-TCD v phối hợp giải quyết đơn của ông Phạm Thứ, ở xóm Hòa Đông, thôn Phước Hòa, xã Bình Trị 04-10-2023
353 3760/UBND-NC V/v đôn đốc thực hiện Công văn số 3253/UBND-TCD ngày 24/8/2023 của Chủ tịch UBND huyện 04-10-2023
354 3741/UBND-TCD V/v tham mưu xử lý đơn của ông Bùi Quang Vinh, ở thôn Tuyết Diêm 2, xã Bình Thuận 04-10-2023
355 3730/UBND-TCD V/v tham mưu xử lý, giải quyết đơn ghi ngày 15/9/2023 của bà Huỳnh Thị Bích, ở thôn An Lộc Nam, xã Bình Trị 03-10-2023
356 3735/UBND-TCD V/v xử lý đơn ghi ngày 19/9/2023 của ông Trần Thanh Xuân, Bùi Hoài Bảo, Nguyễn Thị Yến, ở thôn Tuyết Diêm 3, xã Bình Thuận 03-10-2023
357 3719/UBND-TCD V/v chuyển đơn của ông Trần Minh Thơi, ở tổ dân phố Giao Thủy, thị trấn Châu Ổ 03-10-2023
358 3731/UBND-NC V/v có ý kiến đối với Kết luận về GCN QSDĐ đã cấp cho hộ bà Ngô Thị Ái, xã Bình Chánh 03-10-2023
359 3711/UBND-TCD v xử lý đơn ghi ngày 06/9/2023 của ông Phan Trường, ở thôn Tân Hy 2, xã Bình Đông 03-10-2023
360 3721/UBND-TCD V/v đôn đốc giải quyết đơn của bà Ngô Thị Thơm, ở phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng 03-10-2023
361 3720/UBND-TCD V/v đôn đốc giải quyết đơn của ông Lê Tấn Quân, ở đội 5, xóm Toàn An, thôn Trung An, xã Bình Thạnh 03-10-2023
362 3722/UBND-TCD V/v đôn đốc tham mưu giải quyết đơn của ông Nguyễn Văn Tình, ở thôn Đông Thuận, xã Bình Trung 03-10-2023
363 3715/UBND-TCD V/v xử lý đơn ghi ngày 12/9/2023 của bà Trần Thị Vỡ, ở thôn Vĩnh Trà, xã Bình Thạnh 02-10-2023
364 3616/UBND-TCD V/v kiểm tra, xử lý đơn của công dân (tự xưng tập thể kế toán các trường THCS trên địa bàn huyện) 28-09-2023
365 3561/UBND-TCD chuyển đơn của ông Nguyễn Thanh Quang, ở xóm An Minh, thôn Bình An Nội, xã Bình Chánh 22-09-2023
366 3560/UBND-TCD hướng dẫn đơn cho bà Võ Thị Tề, ở xóm Sát, thôn Mỹ Tân, xã Bình Chánh 22-09-2023
367 3559/UBND-TCD tham mưu xử lý đơn tố cáo của công dân ở xã Bình Chánh 22-09-2023
368 3551/UBND-TCD chuyển đơn của ông Lương Ngọc Long, ở thôn 2, xã Bình Hòa 21-09-2023
369 3550/UBND-TCD đôn đốc giải quyết nội dung yêu cầu của ông Võ Đình Lai, ở thôn Phước Bình, xã Bình Nguyên 21-09-2023
370 3538/UBND-TCD tham mưu xử lý, giải quyết nội dung yêu cầu của bà Trần Thị Hương, ở thôn Phú Lộc, xã Bình Trung 20-09-2023
371 3525/UBND-TCD chuyển đơn ghi ngày 05/9/2023 của ông Phạm Văn Đường, bà Dương Thị Thuyết, ở thôn Châu Thuận Nông, xã Bình Châu 20-09-2023
372 3518/UBND-TCD chuyển đơn ghi ngày 06/9/2023 của bà Phạm Thị Cuộc, ở KDC số 10, thôn Tuyết Diêm 3, xã Bình Thuận 19-09-2023
373 3523UBND-TCD chuyển đơn ghi ngày 11/8/2023 của ông Quảng Thu, ở đội 5, thôn Nhơn Hòa 2, xã Bình Tân Phú 19-09-2023
374 3524/UBND-NC hướng dẫn gửi đơn đến đúng thẩm quyền giải quyết (các hộ dân ở thôn Quang Trung, xã Bình Chánh) 19-09-2023
375 3528/UBND hướng dẫn đơn cho bà Trần Thị Liễu, TP Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 19-09-2023

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2314

Tổng số lượt xem: 8768985

Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Trưởng Ban biên tập: Phạm Quang Sự - Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn

Điện thoại: 0255.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn;

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

ipv6 ready