Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH SƠN

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
226 4695/UBND-TCD V/v chuyển đơn của ông Lê Hồng Sơn, ở thôn Vạn Tường, xã Bình Hải 14-12-2023
227 4666/UBND-NC V/v tham mưu giải quyết nội dung kiến nghị của bà Phan Thị Thủy, xã Bình Hiệp 12-12-2023
228 4623/UBND-TCD V/v đôn đốc tham mưu giải quyết nội dung đơn của ông Lý Ngọc Vinh, ở thị trấn Châu Ổ 09-12-2023
229 4588/UBND-TCD v chuyển đơn của bà Lê Thị Chi, ở thôn Trung An, xã Bình Thạnh 06-12-2023
230 4590/UBND-TCD V/v ý kiến đối với đơn ghi ngày 22/11/2023 của bà Đặng Thị Hoa, ở thôn Tân Đức, xã Bình Châu 06-12-2023
231 4589/UBND-TCD V/v đôn đốc giải quyết đơn của bà Trịnh Thị My, ở thôn Phú Lễ II, xã Bình Trung 06-12-2023
232 4568/UBND-TCD V/v chuyển đơn của bà Ngô Thị Thơm, ở phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng 05-12-2023
233 4578/UBND-TCD V/v chuyển đơn của bà Trần Thị Lệ Thu, ở thôn Tiên Đào, xã Bình Trung 05-12-2023
234 4577/UBND-TCD V/v chuyển đơn của ông Lê Trung Quốc, ở thôn Trì Bình, xã Bình Nguyên 05-12-2023
235 4567/UBND-TCD V/v chuyển đơn của ông Ngô Xuân Bình và các hộ dân, ở thôn Mỹ Tân, xã Bình Chánh 05-12-2023
236 180/PHD-UBND Hướng dẫn đơn cho ông Nguyễn Đình Lý 05-12-2023
237 4566/UBND-TCD V/v chuyển đơn của bà Phan Thị Đồng, ở thôn Phước Bình, xã Bình Nguyên 05-12-2023
238 4560/UBND-TCD V/v chuyển đơn của ông Lê Phát Đạt, ở xã Bình Thạnh 05-12-2023
239 4559/UBND-TCD v chuyển đơn của ông Lê Văn Thương, ở xã Bình Thạnh 05-12-2023
240 4558/UBND-TCD V/v chuyển đơn của ông Trần Minh Cách, ở thôn Tây Phước II, xã Bình An 05-12-2023
241 4561/UBND-TCD v trả lời và hướng dẫn đơn ghi ngày 25/4/2023 của bà Lê Thị Tài, ở KDC số 9, TDP An Châu, thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn 05-12-2023
242 4579/UBND-TCD V/v chuyển đơn của Lê Phước Của, Lâm Quang Minh, Lê Tấn Quận, Nguyễn Thành Phương (được các hộ dân xóm Tây An ủy quyền), ở xã Bình Thạnh 05-12-2023
243 4545/UBND-TCD V/v chuyển đơn của bà Bùi Thị Truyện, ở xã Bình Châu 04-12-2023
244 4538/UBND-TCD V/v ý kiến đối với đơn ghi ngày 16/11/2023 của ông Trần Xuân An, xã Bình Thạnh 02-12-2023
245 4537/UBND-TCD V/v chuyển đơn của ông Võ Văn Thống, ở thôn Nam Bình 1, xã Bình Nguyên 02-12-2023
246 4522/UBND-TCD V/v đốn đốc giải quyết đơn của ông Đỗ Tấn Ba (ủy quyền cho ông Phạm Thống), ở thôn Phước Hòa, xã Bình Trị 02-12-2023
247 4520/UBND-TCD V/v chuyển đơn của ông Phạm Nghiệm, ở thị trấn Châu Ổ 01-12-2023
248 4524/UBND-TCD V/v giải quyết, trả lời nội dung đơn của ông Phạm Tấn Lực, ở tổ 4, thôn Phú Lễ 2, xã Bình Trung 01-12-2023
249 4500/UBND-TCD V/v chuyển đơn của ông Phạm Trung Trường, ở thị trấn Châu Ổ 30-11-2023
250 4502/UBND-TCD V/v chuyển đơn của ông Bùi Văn Sáu, ở xã Bình Hải 30-11-2023
251 4511/UBND-TCD V/v chuyển đơn của ông Lê Tấn Vinh, Lê Tấn Vang, ở xã Bình Thạnh 30-11-2023
252 4501/UBND-TCD v chuyển đơn của ông Ngô Xuân Bình, ở thôn Mỹ Tân, xã Bình Chánh 30-11-2023
253 4484/UBND-TCD V/v đôn đốc báo cáo, tham mưu giải quyết đơn của ông Lê Quang Trung, ở xóm Bàu, thôn Tân Hy 2, xã Bình Đông 29-11-2023
254 4482/UBND-TCD V/v báo cáo phục vụ Chủ tịch UBND huyện tiếp công dân định kỳ (trường hợp ông Nguyễn Văn Thông) 29-11-2023
255 4483/UBND-TCD V/v chuyển đơn của ông Phạm Trung Trường, ở thị trấn Châu Ổ 29-11-2023
256 4494/UBND-TCD v tham mưu xử lý đơn tố cáo của công dân, ở xã Bình Trung 29-11-2023
257 4503/UBND-TCD V/v đôn đốc giải quyết đơn của bà Hồ Thị Hận, ở thôn Phú Lễ 2, xã Bình Trung 29-11-2023
258 4466/UBND-TCD V/v chuyển đơn của bà Trương Thị Vân (được bà Trương Thị Mai ủy quyền), ở tổ dân phố Hàng Gòn, thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà 28-11-2023
259 4475/UBND-TCD V/v chuyển đơn của ông Nguyễn Ngọc Tuấn, ở thôn Mỹ Tân, xã Bình Chánh 28-11-2023
260 4467/UBND-TCD V/v chuyển đơn của ông Lê Bá Nhựt, ở thành phố Quảng Ngãi 28-11-2023
261 4434/UBND-TCD V/v chuyển đơn của ông Võ Hồng Long và 06 hộ dân, ở thôn Vạn Tường, xã Bình Hải 27-11-2023
262 4424/UBND-TCD V/v đôn đốc tham mưu giải quyết đơn của ông Lê Văn Đông, ở thôn Vĩnh Trà, xã Bình Thạnh 24-11-2023
263 4405/UBND-TCD V/v chuyển đơn của bà Nguyễn Thị Phượng, ở xóm Đông An 2, thôn Trung An, xã Bình Thạnh 24-11-2023
264 4406/UBND-TCD V/v chuyển đơn của ông Hồ Hải Sỹ, ở thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn 24-11-2023
265 4409/UBND-TCD V/v chuyển đơn của ông Nguyễn Ca, ở thôn Quang Trung, xã Bình Chánh 24-11-2023
266 4419/UBND-TCD V/v chuyển đơn của ông Phạm Văn Hương, ở xã Bình Thanh 24-11-2023
267 176/PHD-UBND V/v hướng dẫn đơn bà Lê Thị Thu Hội, xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn 24-11-2023
268 4407/UBND-NC V/v đôn đốc thực hiện Công văn số 3944/UBND-NC ngày 18/10/2023 của Chủ tịch UBND huyện (bà Ao Thị Út, ở xã Bình Thanh) 24-11-2023
269 4416/UBND-TCD V/v chuyển đơn của bà Tu Thị Thúy, ở thôn Đông Lỗ, xã Bình Thuận 24-11-2023
270 4410/UBND-TCD V/v chuyển đơn của ông Trần Mạnh Hùng, xã Bình Trung 24-11-2023
271 4401/UBND-TCD V/v chuyển đơn ghi ngày 10/11/2023 của ông Phạm Đình Tuấn, ở thành phố Đà Nẵng 22-11-2023
272 4399/UBND-TCD V/v chuyển đơn ghi ngày của ông Nguyễn Phi Tuyển, ở xóm Nam, thôn Phú Quý, xã Bình Châu 22-11-2023
273 175/PHD-UBND V/v hướng dẫn đơn ông Võ Quang Diệu, ở xã Bình Trung 22-11-2023
274 4398/UBND-NC V/v chuyển đơn ghi ngày 21/11/2023 của ông Bùi Tiến Quân, ở thôn Phú Lễ 1, xã Bình Trung 22-11-2023
275 4404/UBND-TCD V/v đôn đốc tham mưu giải quyết đơn của ông Nguyễn Hữu Cần, ở thôn Châu Tử, xã Bình Nguyên 22-11-2023
276 4386/UBND-TCD V/v chuyển đơn của ông Lê Phước Nhựt, ở xóm Tây An, thôn Trung An, xã Bình Thạnh 21-11-2023
277 4379/UBND-NC V/v hướng dẫn bà Nguyễn Thị Hạnh thực hiện theo quy định pháp luật 21-11-2023
278 4377/UBND-NC V/v hướng dẫn ông Võ Duy Thanh thực hiện theo quy định pháp luật 21-11-2023
279 4366/UBND-TCD tham mưu xử lý đơn tố cáo của công dân, ở xã Bình Trung (tố cáo ông Trịnh Phú Định) 20-11-2023
280 4327/UBND-TCD thông tin kết quả giải quyết nội dung đơn của ông Phan Ngọc, ông Lương Minh Phú, Đội 7, thôn Mỹ Long, xã Bình Minh 20-11-2023
281 174/PHD-UBND Hướng dẫn đơn cho bà Phạm Thị Tra, ở xã Bình Chánh 20-11-2023
282 4344/UBND-TCD V/v xử lý nội dung yêu cầu của 05 hộ dân, ở xã Bình Tân Phú 20-11-2023
283 4308/UBND-TCD V/v đôn đốc thực hiện kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại buổi tiếp công dân định kỳ ngày 20/9/2023 (đối với trường hợp ông Cù Văn Biên) 17-11-2023
284 4307/UBND-TCD V/v chuyển đơn của ông Đỗ Văn Sáu, ở thôn Diên Lộc, xã Bình Tân Phú 15-11-2023
285 4303/UBND-TCD V/v đôn đốc kiểm tra, xử lý, báo cáo nội dung phản ánh của ông Phạm Tấn Lực 15-11-2023
286 4304/UBND-TCD V/v chuyển đơn của ông Nguyễn Duy Lập, ở thôn Vĩnh An, xã Bình Thạnh 15-11-2023
287 4287/UBND-TCD V/v chuyển đơn của ông Huỳnh Văn Cầu, ở thị trấn Châu Ổ 14-11-2023
288 4288/UBND-TCD V/v đôn đốc giải quyết nội dung yêu cầu của ông Võ Đình Lai, ở thôn Phước Bình, xã Bình Nguyên (lần 2) 14-11-2023
289 4261/UBND-TCD V/v đôn đốc báo cáo kết quả tham mưu, giải quyết đơn của bà Lê Thị Tài, ở KDC số 9, tổ dân phố An Châu, thị trấn Châu Ổ (lần 2) 13-11-2023
290 4259/UBND-TCD V/v chuyển đơn của ông Nguyễn Lanh, ở thôn Thanh Thủy, xã Bình Hải 11-11-2023
291 4248/UBND-TCD /v chuyển đơn của ông Trịnh Văn Thành, ở xã Bình Trung 11-11-2023
292 4223/UBND-TCD chuyển đơn của ông Nguyễn Tài Thanh, ở thôn Hải Ninh, xã Bình Thạnh 08-11-2023
293 4173/UBND-TCD V/v chuyển đơn ghi ngày 14/8/2023 của ông Nguyễn Vịnh, bà Nguyễn Thị Sa, ở thôn An Lộc, xã Bình Trị 04-11-2023
294 4170/UBND-TCD V/v chuyển đơn ghi ngày của ông Nguyễn Đại Hùng, ở thị trấn Châu Ổ 04-11-2023
295 4171/UBND-TCD V/v đôn đốc giải quyết đơn của ông Đặng Thành Vũ, ở thôn Phước Hòa, xã Bình Trị 04-11-2023
296 4172/UBND-TCD V/v chuyển đơn ghi ngày 26/10/2023 của bà Trương Thị Vân (được bà Trương Thị Mai ủy quyền) 03-11-2023
297 4153/UBND-TCD v đôn đốc tham mưu giải quyết đơn của bà Trần Thị Tương, ở thôn Mỹ Tân, xã Bình Chánh 03-11-2023
298 4158/UBND-TCD V/v xử lý đơn của Công dân (Nguyễn Thị Thúy) 03-11-2023
299 4146/UBND-TCD v đôn đốc báo cáo, tham mưu giải quyết đơn của 08 hộ dân ở xã Bình Thạnh và xã Bình Chánh 02-11-2023
300 4119/UBND-TCD V/v chuyển đơn của ông Vũ Đức Tế, ở thành phố Quảng Ngãi 01-11-2023

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2308

Tổng số lượt xem: 8769295

Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Trưởng Ban biên tập: Phạm Quang Sự - Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn

Điện thoại: 0255.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn;

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

ipv6 ready