Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH SƠN

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
151 237/UBND-TCD V/v chuyển đơn của ông Trần Minh Nhân, ở thôn An Lộc Bắc, xã Bình Trị 25-01-2024
152 235/UBND-TCD V/v tham mưu xử lý đơn tố cáo của công dân, ở xã Bình Trung 23-01-2024
153 234/UBND-TCD V/v tiếp tục chỉ đạo thẩm tra, xác minh và kết luận đối với các GCN QSDĐ đã cấp cho 03 hộ dân ở xã Bình Trung theo nội dung kiến nghị của ông Cù Văn Biên 23-01-2024
154 214/UBND-TCD V/v thông tin, hướng dẫn đơn cho bà Phùng Thị An (vợ ông Trần Đen), ở xã Bình Thuận 22-01-2024
155 213/UBND-TCD V/v phối hợp giải quyết đơn của ông Phạm Thứ, ở xóm Hòa Đông, thôn Phước Hòa, xã Bình Trị 22-01-2024
156 226/UBND-TCD Về việc chỉ đạo xử lý nội dung đơn phản ánh, kiến nghị đề ngày 08/01/2024 của ông Cù Văn Biên, ở xã Bình Trung 22-01-2024
157 217/UBND-TCD thông tin, hướng dẫn đơn cho bà Đỗ Thị Mùi (chồng là ông Bùi Văn Quân), ở xã Bình Thuận 22-01-2024
158 159/UBND-TCD V/v đôn đốc tham mưu giải quyết nội dung đơn của bà Tu Thị Thúy, ở xã Bình Thuận (lần 1) 19-01-2024
159 219/UBND-TCD tham mưu xử lý đơn của ông Võ Đình Bảo, ở xã Bình Trung 18-01-2024
160 153/UBND-TCD V/v chuyển đơn của bà Bùi Thị Oanh, ở tổ dân phố 2, thị trấn Châu Ổ 18-01-2024
161 148/UBND-TCD V/v chuyển đơn của bà Lê Thị Xuân, ở xã Bình Thạnh 18-01-2024
162 160/UBND-TCD V/v thông tin nội dung đơn của và Võ Thị Thu Vân, ở xã Bình Trung 18-01-2024
163 08/PHD-UBND /v hướng dẫn gửi đơn 17-01-2024
164 156/UBND-TCD V/v tham mưu xử lý, giải quyết đơn của bà Lê Thị Thu Hội, ở thôn Bình An Nội, xã Bình Chánh 17-01-2024
165 137/UBND-TCD V/v chuyển đơn của công dân ở thôn Vạn Tường, xã Bình Hải 17-01-2024
166 163/UBND-TCD V/v chỉ đạo tham mưu xử lý đơn của bà Lê Thị Thu Hội, ở thôn Bình An Nội, xã Bình Chánh 17-01-2024
167 158/UBND-TCD V/v chỉ đạo xử lý đơn của bà Bùi Thị Vọng, ở thôn Trung An, xã Bình Thạnh 17-01-2024
168 155/UBND-NC V/v chuyển đơn của ông Huỳnh Hiệu, xã Bình Hải 17-01-2024
169 168/UBND-TCD V/v tham mưu xử lý đơn của các bà Võ Kiều Oanh, Mai Như Quỳnh, Võ Thị Thu Vân, ở xã Bình Trung và bà Nguyễn Như Hạnh, ở xã Bình Khương 16-01-2024
170 172/UBND-TCD V/v thông tin, trả lời nội dung đơn của bà Phan Thị Thủy, ở thôn Xuân Yên Tây, xã Bình Hiệp 16-01-2024
171 09/PHD-UBND V/v hướng dẫn gửi đơn (Lê Phước Nhựt) 16-01-2024
172 136/UBND-TCD V/v chuyển đơn của ông Võ Văn Thành, ở thôn Bàu Chuốc, xã Bình Chánh 16-01-2024
173 138/UBND-TCD V/v chuyển đơn của ông Đặng Vinh, ở xóm 3B, thôn Phú Long 1, xã Bình Phước 16-01-2024
174 90/UBND-TCD V/v chuyển đơn của bà Đỗ Thị Nhung, ở xã Bình Châu 11-01-2024
175 83/UBND-TCD V/v tham mưu xử lý đơn tố cáo của công dân (tố cáo HT trường THCS Bình Chánh) 11-01-2024
176 79/UBND-TCD V/v chuyển đơn của ông Trương Văn Phương, ở thị trấn Di Linh, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng 10-01-2024
177 41/QĐ-UBND Bổ nhiệm Trưởng ban Tiếp công dân huyện Bình Sơn 10-01-2024
178 78/UBND-TCD V/v chuyển đơn của bà Nguyễn Thị Thu Hằng, ở xã Bình Thạnh 10-01-2024
179 73/UBND-TCD V/v chuyển đơn của ông Nguyễn Thọ, ở xã Bình Chương 10-01-2024
180 84/UBND-TCD v tham mưu xử lý đơn của ông Nguyễn Thành Hiếu, ở xã Bình Phước 10-01-2024
181 60/UBND-TCD V/v tham mưu giải quyết đơn của ông Trần Văn Dũng, ở thôn Vạn Tường, xã Bình Hải 09-01-2024
182 52/UBND-TCD V/v chuyển đơn của ông Đồng Tấn Thắng, ở hẻm 276/23 đường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi 09-01-2024
183 53/UBND-TCD V/v chuyển đơn của ông Ngô Kỳ, ở thôn Thượng Hòa, xã Bình Đông 08-01-2024
184 48/UBND-TCD V/v chuyển đơn của ông Đỗ Văn Hiếu, ở thôn Phước Hòa, xã Bình Thanh 08-01-2024
185 49/UBND-TCD V/v chuyển đơn của ông Nguyễn Hội, ở thôn An Lộc, xã Bình Trị 08-01-2024
186 50/UBND-TCD V/v chuyển đơn của ông Nguyễn Văn Thủy, ở thị trấn Châu Ổ 08-01-2024
187 51/UBND-TCD V/v chuyển đơn của ông Đỗ Văn Mười, ở thôn Phước Thiện 2, xã Bình Hải 08-01-2024
188 36/UBND-TCD v tham mưu xử lý, giải quyết liên quan đến nội dung đơn của ông Đặng Xuân Quang, ở xóm Vạn An, thôn Xuân Yên, xã Bình Hiệp (chủ xóm Vạn An, thôn Xuân Yên) 05-01-2024
189 16/UBND-TCD V/v giải quyết nội dung yêu cầu của ông Võ Đình Lai, ở thôn Phước Bình, xã Bình Nguyên 04-01-2024
190 21/UBND-TCD V/v kiểm tra, bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai (Võ Văn Tùng) 04-01-2024
191 17/UBND-TCD V/v báo cáo phục vụ Chủ tịch UBND huyện tiếp công dân định kỳ vào ngày 10/01/2024 (trường hợp ông Cù Văn Biên ) 04-01-2024
192 20/UBND-TCD V/v chuyển đơn của ông Nguyễn Huệ, ở xóm 8, thôn Nam Bình 2, xã Bình Nguyên 04-01-2024
193 05/UBND-TCD v chuyển đơn ghi ngày 18/12/2023 của ông Đỗ Liệu, ở thôn Phước Thọ 2, xã Bình Phước 03-01-2024
194 09/UBND-NC V/v có ý kiến đối với đơn ghi ngày 11/12/2023 của bà Ngô Thị Ái, ở thôn Mỹ Tân, xã Bình Chánh 03-01-2024
195 08/UBND-NC V/v thông tin nội dung đơn của bà Mai Như Quỳnh ở xã Bình Trung, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 03-01-2024
196 26/UBND-TCD V/v tham mưu xử lý đơn tố cáo của công dân, ở xã Bình Trung 29-12-2023
197 4910/UBND-TCD V/v chuyển đơn của ông Võ Đình Lai, ở thôn Phước Bình, xã Bình Nguyên 29-12-2023
198 185/PHD-UBND V/v hướng dẫn đơn ông Huỳnh Duy Huy và các hộ dân, ở xóm 2, thôn Đông Bình, xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn 29-12-2023
199 4923/UBND-TCD v chuyển đơn đơn của bà Trịnh Thị Thiệt, giáo viên Trường Mầm non Bình Đông 29-12-2023
200 186/PHD-UBND Hướng dẫn đơn ông Tô Xuân Lạc, ở xóm 6, thôn Phước Thọ II, xã Bình Phước, huyện Bình Sơn 29-12-2023
201 4892/UBND-TCD V/v chuyển đơn của ông Bùi Xuân Hùng, Phạm Thị Thu Thủy, ở thị trấn Châu Ổ 29-12-2023
202 4905/UBND-TCD V/v chuyển đơn của bà Nguyễn Thị Hòa, ở xóm Hòa Tây, thôn Phước Hòa, xã Bình Trị 29-12-2023
203 4885/UBND-TCD V/v chuyển đơn của ông Nguyễn Đây, ở thôn Thanh Thủy, xã Bình Hải 28-12-2023
204 4886/UBND-TCD v giải quyết, báo cáo kết quả giải quyết đơn của ông Đặng Thành Vũ, ở thôn Phước Hòa, xã Bình Trị 28-12-2023
205 4888/UBND-NC V/v chỉ đạo tham mưu giải quyết nội dung kiến nghị ông Đặng Huy Dũng, thị trấn Châu Ổ 28-12-2023
206 4907/UBND-TCD V/v chuyển đơn của bà Võ Thị Nỡ, ở xóm Phú Thạnh, thôn Phú Nhiêu 1, xã Bình Tân Phú 28-12-2023
207 4909/UBND-TCD V/v chuyển đơn của ông Nguyễn Khánh Hà, ở xã Bình Khương 28-12-2023
208 4895/UBND-TCD V/v chuyển đơn của ông Trần Minh Nhân, ở thôn An Lộc Bắc, xã Bình Trị 28-12-2023
209 4882/UBND-TCD V/v chuyển đơn ghi ngày 25/11/2023 của ông Phạm Ngọc Thông, ở thôn Đông Yên 1, xã Bình Dương 27-12-2023
210 4852/UBND-TCD V/v xem xét, giải quyết nội dung yêu cầu của ông Phan Quang, ở thị trấn Châu Ổ 26-12-2023
211 4819/UBND-TCD V/v tham mưu xử lý đơn tố cáo của công dân 22-12-2023
212 4769/UBND-TCD V/v đôn đốc báo cáo, tham mưu giải quyết đơn của ông Phạm Tiến Dũng, ở thôn Đông Lỗ, xã Bình Thuận (lần 2) 21-12-2023
213 4816/UBND-TCD v kiểm tra, bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai (Phạm Thị Thân-Đỗ Văn Hiếu) 21-12-2023
214 182/HD-UBND Hướng dẫn đơn cho ông Đặng Huy Dũng, ở thị trấn Châu Ổ 21-12-2023
215 4767/UBND-TCD V/v chuyển đơn của ông Nguyễn Dũng, ở xã Bình Thạnh 20-12-2023
216 4768/UBND-TCD V/v chuyển đơn của bà Nguyễn Thị Tới, ở xã Bình Đông 20-12-2023
217 4778/UBND-NC V/v đôn đốc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện (vụ ông Hồ Duy Hưng) 20-12-2023
218 4818/UBND-TCD V/v đôn đốc tham mưu giải quyết nội dung đơn của ông Phạm Quân, ở xã Bình Thanh 20-12-2023
219 4765/UBND-TCD V/v đôn đốc báo cáo, tham mưu trả lời nội dung đơn ông Nguyễn Văn Thông, xã Bình Thuận 19-12-2023
220 4701/UBND-TCD v chuyển đơn của các ông, bà Phan Đình Vĩnh, Huỳnh Đích, Phạm Hoàng, Nguyễn Thị Hiền, ở xã Bình Châu 14-12-2023
221 4700/UBND-TCD V/v chuyển đơn của ông Đặng Tấn Phúc, bà Đặng Thị Ái, ở xã Bình Hải 14-12-2023
222 4670/UBND-TCD V/v đôn đốc giải quyết, trả lời đơn của ông Đào Huyền, ở thôn Mỹ Lộc, xã Bình Tân Phú 14-12-2023
223 4694/UBND-TCD V/v chuyển đơn của ông Nguyễn Hùng, ở thôn Tuyết Diêm 3, xã Bình Thuận 14-12-2023
224 4707/UBND-TCD V/v chuyển đơn của bà Phạm Thị Mỹ Phượng, ở TDP 6, thị trấn Châu Ổ 14-12-2023
225 4704/UBND-TCD v đôn đốc giải quyết đơn của bà Trần Thị Cúc, ở xóm Tân Khương, thôn Hải Ninh, xã Bình Thạnh 14-12-2023

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1803

Tổng số lượt xem: 8769612

Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Trưởng Ban biên tập: Phạm Quang Sự - Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn

Điện thoại: 0255.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn;

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

ipv6 ready