Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH SƠN

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
76 945/UBND-TCD V/v xử lý đơn của bà Trịnh Thị Thiệt, giáo viên Trường Mầm non Bình Đông 01-04-2024
77 949/UBND-TCD V/v trả lời nội dung đơn ghi ngày 21/02/2024 của bà Hồ Thị Kim Liên, ở TDP 2, thị trấn Châu Ổ 01-04-2024
78 953/UBND-TCD V/v đôn đốc giải quyết nội dung đơn của bà Huỳnh Thị Phương Dung, Huỳnh Thị Trà My, ở thôn Tân Hy 2, xã Bình Đông (lần 1) 01-04-2024
79 930/UBND-TCD V/v xử lý đơn của ông Lý Quang Đức, ở thị trấn Châu Ổ 30-03-2024
80 914/UBND-TCD V/v đôn đốc giải quyết đơn của bà Nguyễn Thị Phượng, ở xóm Đông An 2, thôn Trung An, xã Bình Thạnh 29-03-2024
81 878/UBND-TCD V/v chuyển đơn của ông Ngô Thành, ở xã Bình Phước 28-03-2024
82 883/UBND-NC V/v trả lời đơn cho công dân 28-03-2024
83 876/UBND-TCD V/v chuyển đơn của các ông, bà Nguyễn Đình Hùng, Hồ Thị Hường, Nguyễn Hoài Đức, Lâm Thị Hấn, Nguyễn Tấn Hay, Bùi Văn Thu, ở xã Bình Chánh 28-03-2024
84 852/UBND-TCD V/v ý kiến đối với đơn ghi ngày 19/3/2024 của bà Huỳnh Thị Quỳnh, ở xã Bình Trung 26-03-2024
85 847/UBND-TCD V/v thông tin, hướng dẫn đơn cho bà Bùi Thị Có, ở xã Bình Tân Phú 25-03-2024
86 846/UBND-TCD V/v xử lý đơn của bà Võ Thị Liên, ở thành phố Quảng Ngãi 25-03-2024
87 850/UBND-TCD V/v chuyển đơn của bà Bùi Thị Đây, ở thôn Thuận Phước, xã Bình Thuận 25-03-2024
88 848/UBND-TCD V/v hướng dẫn đơn bà Trương Thị Vân, xã Bình Hiệp 25-03-2024
89 822/UBND-TCD V/v đôn đốc tham mưu giải quyết đơn của ông Võ Hoa, ở thôn Châu Thuận Biển, xã Bình Châu 22-03-2024
90 784/UBND-TCD V/v chỉ đạo xử lý, giải quyết đơn của bà Mai Như Quỳnh, ở xã Bình Trung 20-03-2024
91 759/UBND-NC V/v đôn đốc giải quyết nội dung kiến nghị của ông Đặng Huy Dũng, thị trấn Châu Ổ 18-03-2024
92 755/UBND-TCD V/v đôn đốc giải quyết nội dung đơn của ông Võ Văn Thành, ở thôn Bàu Chuốc, xã Bình Chánh 18-03-2024
93 763/UBND-TCD V/v thông tin, trả lời đơn cho ông Nguyễn Ngọc Ninh, ở thôn Xuân Yên, xã Bình Hiệp (liên quan BB làm việc 04/01/2024) 18-03-2024
94 742/UBND-TCD V/ v thông tin, hướng dẫn đơn cho ông Nguyễn Ngọc Ninh, ở thôn Xuân Yên, xã Bình Hiệp (lần 2) 15-03-2024
95 753/UBND V/v thông tin, trả lời đơn cho ông Đặng Xuân Hạnh, ở thôn Xuân Yên, xã Bình Hiệp (lần 2) 15-03-2024
96 760/UBND-TCD V/v tham mưu xử lý đơn của ông Phạm Quân, bà Nguyễn Thị Nam, ở xóm 3, thôn Phước Hòa, xã Bình Thanh 15-03-2024
97 754/UBND V/v chuyển đơn của ông Trần Thanh Hùng, ở thôn Trung An, xã Bình Thanh 15-03-2024
98 748/UBND-TCD V/v xử lý đơn của ông Nguyễn Thanh Hiếu, ở xã Bình Phước 15-03-2024
99 699/UBND-TCD V/v chỉ đạo tham mưu xử lý đơn của bà Hồ Thị Kim Liên, thị trấn Châu Ổ 12-03-2024
100 698/UBND-TCD V/v thông tin, trả lời đơn cho ông Nguyễn Ngọc Ninh, ở thôn Xuân Yên, xã Bình Hiệp 12-03-2024
101 690/UBND-TCD V/v đôn đốc giải quyết nội dung đơn của ông Nguyễn Phi Tuyển, ở xóm Nam, thôn Phú Quý, xã Bình Châu (lần 1) 11-03-2024
102 660/UBND-TCD V/v đôn đốc bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai 08-03-2024
103 661/UBND-TCD V/v đôn đốc bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai (vụ võ Văn Tùng, xã Bình Châu) 08-03-2024
104 646/UBND-TCD V/v chỉ đạo xử lý vụ tranh chấp đất đai của bà Bùi Thị Vọng, ở thôn Trung An, xã Bình Thạnh 07-03-2024
105 632/UBND-TCD V/v đôn đốc giải quyết đơn của ông Võ Tấn Bình, ở thôn 4, xã Bình Hòa (lần 2) 06-03-2024
106 637/UBND-TCD V/v tham mưu xử lý đơn của ông Lê Văn Thành, quên quán, chổ ở hiện nay thôn 3, xã Nhân Đạo, huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông 06-03-2024
107 641/UBND-TCD v tham mưu xử lý đơn của ông Nguyễn Vi Quân, ở xã Bình Mỹ 06-03-2024
108 633/UBND-TCD V/v chuyển đơn của ông Phạm Tuấn và các hộ dân ở xóm Núi, thôn Vĩnh An, xã Bình Thạnh 06-03-2024
109 631/UBND-NC V/v đôn đốc báo cáo, tham mưu giải quyết đơn của bà Ngô Thị Thành, ở thôn Lệ Thủy, xã Bình Trị 06-03-2024
110 622/UBND-TCD V/v đôn đốc tham mưu xử lý, giải quyết liên quan đến nội dung đơn của ông Đặng Xuân Quang, ở xóm Vạn An, thôn Xuân Yên, xã Bình Hiệp (chủ xóm Vạn An, thôn Xuân Yên) 05-03-2024
111 621/UBND-TCD V/v chuyển đơn của bà Phạm Thị Ninh, ở thôn Liêm Quang, xã Bình Tân Phú 05-03-2024
112 600/UBND-TCD V/v báo cáo phục vụ Chủ tịch UBND huyện tiếp công dân định kỳ vào ngày 12/3/2024 (trường hợp ông Cù Văn Biên ) 04-03-2024
113 610/UBND V/v thông tin, trả lời đơn cho ông Đặng Xuân Hạnh, ở thôn Xuân Yên, xã Bình Hiệp 04-03-2024
114 601/UBND-TCD V/v tham mưu xử lý, giải quyết liên quan đến nội dung đơn của ông Trần Thế Vũ, ở thôn Liên Trì Đông, xã Bình Hiệp 04-03-2024
115 617/UBND-TCD V/v xử lý đơn ghi ngày 26/02/2024 của ông Phan Đình Trung, ở xã Tịnh Khê, TP Quảng Ngãi 04-03-2024
116 580/UBND-TCD V/v chỉ đạo giải quyết đơn của bà Huỳnh Thị Phương Dung, Huỳnh Thị Trà My, ở thôn Tân Hy 2, xã Bình Đông 01-03-2024
117 571/UBND-TCD V/v chuyển đơn của ông Nguyễn Quang, bà Dương Thị Sương, ở thôn Mỹ Huệ 3, thị trấn Châu Ổ 29-02-2024
118 532/UBND-TCD V/v trả lời nội dung đơn yêu cầu ghi ngày 27/3/2023 của ông Vương Tấn Lợi, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn 27-02-2024
119 497/UBND-TCD V/v đôn đốc báo cáo kết quả rà soát GCN QSDĐ đã cấp cho hộ ông Nguyễn Duy Thạch, ông Võ Công Thọ, bà Võ Thị Bông, ở thôn Phú Lộc, xã Bình Trung 22-02-2024
120 479/UBND-TCD V/v chuyển đơn ghi ngày 01/02/2024 của bà Bùi Thị Thành, ở tổ dân phố An Châu, thị trấn Châu Ổ 20-02-2024
121 478/UBND-TCD V/v thông tin kết quả chỉ đạo, giải quyết, trả lời đơn của công dân 20-02-2024
122 459/UBND-TCD V/v chuyển đơn ghi ngày 05/02/2024 của bà Phạm Thị Thu Thúy, công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Bình Thuận 19-02-2024
123 474/UBND-TNMT V/v có ý kiến thẩm định dự án Khu liên hợp xử lý chất thải tổng hợp Dung Quất 19-02-2024
124 458/UBND-TCD V/v đôn đốc tham mưu giải quyết nội dung đơn của bà Huỳnh Thị Bích, ở xã Bình Trị (lần 1) 19-02-2024
125 432/UBND-TCD V/v chuyển đơn của bà Võ Thị Chi, ở xã Bình Chương 07-02-2024
126 439/UBND-TCD V/v chỉ đạo kiểm tra, xử lý nội dung đơn của ông Phạm Tấn Lực 07-02-2024
127 411/UBND-TCD V/v xử lý đơn của bà Trịnh Thị Thiệt, giáo viên trường Mầm non xã Bình Đông 05-02-2024
128 409/UBND-TCD V/v xử lý đơn của ông Nguyễn Thi, ở thôn Thanh Trà, xã Bình Khương 05-02-2024
129 393/UBND-TCD V/v thông tin, trả lời đơn cho ông Nguyễn Ngọc Ninh, ở thôn Xuân Yên, xã Bình Hiệp 03-02-2024
130 15/PHD-UBND Hướng dẫn đơn cho bà Mai Thị Lan, ở tổ dân phố Giao Thủy, thị trấn Châu Ổ 03-02-2024
131 397/UBND-TCD chuyển đơn của bà Nguyễn Thị Lan, ở xã Bình Thạnh 03-02-2024
132 398/UBND-TCD chuyển đơn của công dân, ở tỉnh Đăk Lăk 03-02-2024
133 399/UBND-TCD đôn đốc giải quyết đơn của ông Đặng Thành Vũ, ở thôn Phước Hòa, xã Bình Trị 03-02-2024
134 390/UBND-TCD V/v chuyển đơn của công dân tự xưng là tập thể Chi hội phụ nữ thôn Phước Thiện 1, xã Bình Hải 02-02-2024
135 384/UBND-TCD V/v chuyển đơn ghi ngày 26/01/2024 của ông Đặng Quang Đông, bà Nguyễn Thị Tiến, ở thôn Phước Thọ 1, xã Bình Phước 02-02-2024
136 304/UBND-TCD V/v thông tin, hướng dẫn đơn cho bà Nguyễn Thị Lan, ở xã Bình Hải 02-02-2024
137 392/UBND-TCD v chỉ đạo tham mưu xử lý đơn của ông Nguyễn Ngọ, ở xã Bình Nguyên 02-02-2024
138 385/UBND-TCD V/v chỉ đạo tham mưu xử lý đơn của ông Lê Thanh Thảo, ở thôn Mỹ Huệ, xã Bình Dương 02-02-2024
139 305/UBND-TCD V/v chuyển đơn của ông Trương Thanh Hùng, ở thôn Mỹ Long Tây, xã Bình Minh 02-02-2024
140 366/UBND-TCD V/v giải quyết, trả lời đơn của bà Lê Thị Chi, ở thôn Trung An, xã Bình Thạnh 01-02-2024
141 365/UBND-TCD V/v chuyển đơn của ông Thái Văn Xu, ở thôn Thanh Thủy, xã Bình Hải 01-02-2024
142 336/UBND-NC V/v chỉ đạo xử lý đơn tố cáo đối với Hiệu trưởng Trường THCS Bình Chánh 30-01-2024
143 334/UBND-TCD V/v chỉ đạo khẩn trương giải quyết đơn ghi ngày 21/11/2023 của ông Nguyễn Dũng, xã Bình Thạnh 30-01-2024
144 330/UBND-NC V/v tham mưu xử lý, giải kiến nghị của 03 hộ dân, xã Bình Nguyên (Võ Thị Hồng) 30-01-2024
145 332/UBND-TCD v tham mưu xử lý, giải quyết nội dung đơn của ông Nguyễn Lanh, ở xã Bình Hải 30-01-2024
146 333/UBND-NC thông tin, trả lời đơn của ông Huỳnh Hiệu xin giảm tiền xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Huỳnh Tuấn Anh 30-01-2024
147 306/UBND-TCD V/v thông tin kết quả giải quyết nội dung yêu cầu của 05 hộ dân ở xa Bình Tân Phú 29-01-2024
148 271/UBND-TCD V/v chỉ đạo tham mưu xử lý đơn của công dân 26-01-2024
149 238/UBND-TCD V/v chuyển đơn của bà Nguyễn Thị Phố, ở xã Bình Khương 26-01-2024
150 239/UBND-TCD V/v chuyển đơn của bà Ngô Thị Hiền, ở thôn Thượng Hòa, xã Bình Đông 25-01-2024

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2521

Tổng số lượt xem: 8769115

Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Trưởng Ban biên tập: Phạm Quang Sự - Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn

Điện thoại: 0255.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn;

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

ipv6 ready