Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH SƠN

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
751 620/UBND-TCD V/v đôn đốc thực hiện kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại buổi tiếp công dân định kỳ 08-03-2023
752 580/UBND-TCD V/v hướng dẫn đơn cho ông Trương Tấn Đức, thôn An Quang, xã Bình Thanh 06-03-2023
753 581/UBND-TCD V/v tham mưu xử lý đơn ghi ngày 20/02/2023 của ông Nguyễn Hùng, ở xóm Tân An, thôn Phú Lộc, xã Bình Trung 06-03-2023
754 591/UBND-TCD V/v xử lý đơn ghi ngày 10/02/2023 của ông Đình Ánh Đạt, ở khu dân cư Đồng Rướn, thôn Đông Lỗ, xã Bình Thuận 06-03-2023
755 575/UBND-TCD V/v xử lý đơn ghi ngày 23/02/2023 của ông Đinh Văn Toàn và 06 hộ dân, ở khu tái định cư Rồng Rướn, thôn Đông Lỗ, xã Bình Thuận 03-03-2023
756 540/UBND-NC V/v đôn đốc thực hiện kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại buổi tiếp công dân định kỳ vào ngày 13/12/2022 01-03-2023
757 536/UBND-TCD v xử lý đơn ghi ngày 14/02/2023 của ông Nguyễn Phúc Bình, ở đội 2, thôn Thanh Trà, xã Bình Khương 01-03-2023
758 539/UBND-TCD V/v xử lý đơn ghi ngày 20/02/2023 của bà Lê Thị Ánh Mai, ở xóm 5, thôn Mỹ Huệ 3, xã Bình Dương 28-02-2023
759 538/UBND-TCD V/v đôn đốc giải quyết đơn của bà Phạm Thị Lệ Quyên, ở đội 1, xóm Long Bình, thôn 4, xã Bình Hòa 28-02-2023
760 499/UBND-TCD V/v chuyển đơn ghi ngày 22/02/2023 của bà Nguyễn Thị Út, ở xã Bình Châu 27-02-2023
761 06/HD-UBND V/v hướng dẫn gửi đơn - Ông Đỗ Hữu Phường, thôn Châu Thuận Biển, xã Bình Châu 27-02-2023
762 518/UBND-TCD V/v đôn đốc giải quyết đơn của 05 hộ dân, ở xóm Tân An, thôn Phú Lộc, xã Bình Trung 27-02-2023
763 493/UBND-TCD V/v xử lý đơn ghi ngày 17/02/2023 của bà Nguyễn Thị Cẩm, ở thôn An Lộc 3, xã Bình Trị 27-02-2023
764 516/UBND-TCD V/v chỉ đạo kiểm tra, xử lý nội dung phản ánh của ông Phạm Tấn Lực 27-02-2023
765 489/UBND-NC V/v chỉ đạo giải quyết nội dung đơn của ông Nguyễn Hữu Phước, xã Bình Nguyên 24-02-2023
766 482/UBND-TCD đôn đốc báo cáo kết quả giải quyết đơn của bà Lê Thị Hồng Tâm, ở thị trấn Châu Ổ (lần 1) 23-02-2023
767 443/UBND-TCD V/v chuyển đơn ghi ngày 14/02/2023 của ông Lê Hồng Hà, ở số nhà 157/15 Hùng Vương, tổ 1, phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi 23-02-2023
768 446/UBND-TCD V/v chuyển đơn ghi ngày 14/02/2023 của ông Trần Đường, bà Đỗ Thị Sương, ở thôn Bàu Chuốc, xã Bình Chánh 23-02-2023
769 447/UBND-TCD V/v chuyển đơn ghi ngày 16/02/2023 của ông Nguyễn Hữu Phước, ở ấp Phú Quý, xã Bình Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 23-02-2023
770 445/UBND-TCD V/v chuyển đơn ghi ngày 18/02/2023 của ông Đặng Tấn Thành, bà Lý Thị Xí, ở thôn Định Tân, xã Bình Châu 23-02-2023
771 440/UBND-TCD V/v tham mưu xử lý đơn tố cáo của công dân 23-02-2023
772 441/UBND-TCD V/v xử lý đơn ghi ngày 16/02/2023 của bà Nguyễn Thị Thôi, ở xóm Bàu, thôn Tân Hy 2, xã Bình Đông 23-02-2023
773 439/UBND-TCD V/v xử lý đơn ghi ngày 20/02/2023 của ông Lê Văn Đông, bà Bùi Thị Bảng, thôn Vĩnh Trà, xã Bình Thạnh 23-02-2023
774 442/UBND-TCD V/v đôn đốc báo cáo kết quả giải quyết đơn của ông Phạm Phúc, ở tổ III, xóm Chí Trung, thôn Phú Lễ II, xã Bình Trung 23-02-2023
775 444/UBND-TCD V/v đôn đốc giải quyết đơn của ông Đỗ Liệu, ở xóm 8, thôn Phước Thọ 2, xã Bình Phước 23-02-2023
776 412/UBND-TCD V/v đôn đốc giải quyết đơn của bà Vũ Thị Minh Toàn, ở số nhà 208/9A đường Hùng Vương, tổ 4, phường Trần Phú, TP Quảng Ngãi 21-02-2023
777 403/UBND-TCD V/v đôn đốc giải quyết đơn của ông Nguyễn Thành Hiếu, xóm 8, thôn Phú Long 2, xã Bình Long 21-02-2023
778 404/UBND-NC V/v đôn đốc tham mưu xử lý nội dung Báo cáo số 430/BC-UBND ngày 30/9/2022 của UBND thị trấn Châu Ổ 21-02-2023
779 390/UBND-TCD V/v tham mưu xử lý đơn tố cáo của công dân 20-02-2023
780 372/UBND-TCD V/v xử lý đơn nghi ngày 10/02/2023 của bà Phạm Thị Lộc, ông Đinh Tiên Vương, ở thôn Tân Hy, xã Bình Đông 20-02-2023
781 402/UBND-TCD V/v xử lý đơn ghi ngày 15/02/2023 của bà Nguyễn Thị Miết, ở thôn An Quang, xã Bình Thanh 20-02-2023
782 371/UBND-TCD V/v tham mưu xử lý đơn của ông Võ Văn Giáo, ở thôn Đông Lỗ, xã Bình Thuận 17-02-2023
783 370/UBND-TCD V/v tham mưu xử lý đơn ghi ngày 08/02/2023 của bà Dương Thị Ruôi, ở thôn Đông Lỗ, xã Bình Thuận 17-02-2023
784 391/UBND-TCD V/v tham mưu xử lý đơn ghi ngày 09/02/2023 của ông Nguyễn Thành Vĩnh, ở đội 8, thôn Quang Trung, xã Bình Chánh 17-02-2023
785 359/UBND-TCD v xử lý, giải quyết nội dung yêu cầu của bà Nguyễn Thị Đào, ở thôn Trung An, xã Bình Thạnh 16-02-2023
786 358/UBND-TCD V/v đôn đốc giải quyết đơn của ông Nguyễn Dũng, ở xóm Đông Thành 2, thôn Hải Ninh, xã Bình Thạnh 16-02-2023
787 339/UBND-TCD V/v chuyển đơn ghi ngày 08/02/2023 của bà Nguyễn Thị Cẩm Nhung, ở số nhà 201 đường Nguyễn Tự Tân, TDP5, thị trấn Châu Ổ 15-02-2023
788 341/UBND-TCD /v tham mưu xử lý đơn ghi ngày 13/02/2023 của ông Nguyễn Bình, ở thôn Đông Lỗ, xã Bình Thuận 15-02-2023
789 340/UBND-TCD V/v xử lý đơn ghi ngày 10/02/2023 của ông Nguyễn Tường, bà Vương Thi Bích Viên, ở thôn Tuyết Diêm 3, xã Bình Thuận 15-02-2023
790 39/TB-UBND Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại buổi tiếp công dân định kỳ (ngày 10/02/2023) 14-02-2023
791 304/UBND-TCD V/v đôn đốc giải quyết đơn của bà Phạm Thị Hừng, ở thôn Phước Hòa, xã Bình Trị 10-02-2023
792 297/UBND-TCD V/v chuyển đơn ghi ngày 03/02/2023 của bà Nguyễn Thị Liên, ở số nhà 1166 đường Quang Trung, phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi 09-02-2023
793 298/UBND-TCD V/v chuyển đơn ghi ngày 03/02/2023 của ông Đỗ Tấn Ba, ở xóm Hòa Tây, thôn Phước Hòa, xã Bình Trị 09-02-2023
794 299/UBND-TCD V/v chuyển đơn ghi ngày 29/01/2023 của bà Ngô Thị Minh Hà, ở tổ dân phố 1, thị trấn Châu Ổ 09-02-2023
795 48/GM-UBND Tiếp công dân định kỳ tháng 02 năm 2023 (Ngày 10/02/2023) 08-02-2023
796 255/UBND-TCD V/v báo cáo phục vụ Chủ tịch UBND huyện tiếp công dân định kỳ vào ngày 10/02/2023 (trường hợp ông Cù Văn Biên ) 08-02-2023
797 270/UBND-TCD V/v đôn đốc giải quyết đơn của ông Nguyễn Ngọc Ninh, ở thôn Xuân Yên, xã Bình Hiệp 07-02-2023
798 252/.UBND-TCD V/v chuyển đơn ghi ngày 09/01/2023 của ông Võ Hoa, ở thôn xóm Gành Cả, thon Châu Thuận Biển, xã Bình Châu 06-02-2023
799 255/UBND-TCD V/v báo cáo phục vụ Chủ tịch UBND huyện tiếp công dân định kỳ vào ngày 10/02/2023 (trường hợp ông Cù Văn Biên ) 03-02-2023
800 250/UBND-TCD V/v xử lý đơn của ông Lý Văn Đường, ở thôn Trung An, xã Bình Thạnh 03-02-2023
801 253/UBND-TCD V/v xử lý đơn ghi ngày 29/01/2023 của bà Nguyễn Thị Kim Anh, ở Khu dân cư Đồng Rướn, thôn Đông Lỗ, xã Bình Thuận 03-02-2023
802 228/UBND-TCD V/v đôn đốc thực hiện kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại buổi tiếp công dân định kỳ vào ngày 11/10/2022 02-02-2023
803 212/UBND-TCD V/v tham mưu xử lý đơn của công dân 01-02-2023
804 164/UBND-TCD V/v chuyển đơn ghi ngày 17/01/2023 của ông Trịnh Kim, ở đội 7, xóm quán, thôn Đông Thuận, xã Bình Trung 19-01-2023
805 166/UBND-TCD V/v thông tin, hướng dẫn đối với nội dung đơn của ông Nguyễn Tấn Nhân, thôn Quang Trung, xã Bình Chánh 19-01-2023
806 178/UBND-TCD V/v tham mưu xử lý đơn ghi ngày 16/01/2023 của bà Lê Thị Thúy Anh, ở xóm 4A, thôn Mỹ Huệ 2, xã Bình Dương 19-01-2023
807 169/UBND-TCD V/v tham mưu xử lý đơn ghi ngày 16/01/2023 của ông Cù Văn Biên, ở thôn Phú Lộc, xã Bình Trung 19-01-2023
808 158/UBND-TCD V/v đôn đốc giải quyết đơn của ông Tô Đình Việt, ở thôn Xuân Yên Đông, xã Bình Hiệp 19-01-2023
809 171/UBND-NC V/v đôn đốc tham mưu, xử lý nội dung Báo cáo số 188/BC-UBND ngày 28/7/2022 của UBND xã Bình Chánh (lần 2) 19-01-2023
810 136/UBND-TCD V/v xử lý đơn ghi ngày 11/01/2023 của ông Nguyễn Văn Hà, ở thôn Vĩnh Trà, xã Bình Thạnh 18-01-2023
811 130/UBND-TCD V/v chuyển đơn ghi ngày 11/01/2023 của bà Nguyễn Thị Hai, ở xóm Vức 1, thôn Tuyết Diêm 1, xã Bình Thuận 16-01-2023
812 132/UBND-TCD V/v chuyển đơn ngày 13/01/2023 của bà Ngô Thị Minh Hà, ở tổ dân phố 1, thị trấn Châu Ổ 16-01-2023
813 131/UBND-TCD V/v khẩn trương giải quyết đơn của ông Lê Quang Đức, ở thôn Nam Bình 2, xã Bình Nguyên 16-01-2023
814 116/UBND-TCD V/v đôn đốc giải quyết đơn của ông Bùi Ngọc Biên, ở thôn Bình An Nội, xã Bình Chánh (lần 2) 16-01-2023
815 111/UBND-TCD V/v chuyển đơn của bà Nguyễn Thị Tần, ở xóm Hòa Đông, thôn Phước Hòa, xã Bình Trị 13-01-2023
816 104/UBND-TCD V/v chuyển đơn ghi ngày 10/01/2023 của ông Lê Phước Nhựt, ở xóm Tây An, thôn Trung An, xã Bình Thạnh 13-01-2023
817 03/PHD-UBND V/v hướng dẫn gửi đơn - Ông Nguyễn Thanh Hoàng, bà Đoàn Thị Phượng, thôn Bầu Chuốc, xã Bình Chánh 13-01-2023
818 110/UBND-TCD V/v xử lý đơn ghi ngày 04/01/2023 của ông Nguyễn Thông, ở xóm 2, thôn An Quang, xã Bình Thanh 13-01-2023
819 103/UBND-TCD V/v xử lý đơn ghi ngày 06/01/2023 của ông Nguyễn Hoàng, ở xóm Cồn, thôn Vĩnh An, xã Bình Thạnh 13-01-2023
820 90/UBND-TCD V/v xử lý đơn ghi ngày 20/12/2022 của bà Đinh Thị Sương, ở KDC Đồng Rướn, thôn Đông Lỗ, xã Bình Thuận 12-01-2023
821 76/UBND-TCD V/v chuyển đơn ghi ngày 03/01/2023 của bà Lý Thị Nương (được bà Nguyễn Thị Mai ủy quyền) 11-01-2023
822 80/UBND-TCD V/v chuyển đơn ghi ngày 03/01/2023 của bà Nguyễn Thị Mai (Lan), ở Khu phố 3, thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận 11-01-2023
823 85/UBND-TCD V/v tham mưu xử lý đơn ghi ngày 06/01/2023 của ông Phạm Thanh Dũng, ở xóm Hòa Tây, thôn Phước Hòa, xã Bình Trị 11-01-2023
824 77/UBND-TCD V/v thông tin nội dung đơn ghi ngày 02/01/2023 của ông Lê Quang Bình, ở TDP6, thị trấn Châu Ổ 11-01-2023
825 78/UBND-TCD V/v đôn đốc giải quyết đơn của ông Hồ Duy Hưng, ở xóm Tân Lập, thôn Hải Ninh, xã Bình Thạnh (lần 1) 11-01-2023

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2384

Tổng số lượt xem: 8768993

Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Trưởng Ban biên tập: Phạm Quang Sự - Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn

Điện thoại: 0255.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn;

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

ipv6 ready