Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH SƠN

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
676 25/HD-UBND V/v hướng dẫn đơn cho bà Nguyễn Thị Nhị, thôn Tây Phước I, xã Bình An, huyện Bình Sơn. 13-04-2023
677 1070/UBND-TCD V/v đôn đốc giải quyết đơn của ông Nguyễn Thoáng, ở KDC Trung Hòa, thôn An Lộc Nam, xã Bình Trị (lần 2) 12-04-2023
678 1047/UBND-TCD V/v xử lý đơn ghi ngày 28/3/2023 của ông Nguyễn Hoàng, ở xóm 4, thôn An Quang, xã Bình Thanh 11-04-2023
679 1015/UBND-TCD V/v đôn đốc kiểm tra, xử lý, báo cáo nội dung phản ánh của ông Phạm Tấn Lực 10-04-2023
680 1009/UBND-TCD V/v ủy quyền tiếp công dân định kỳ ngày 11/4/2023 10-04-2023
681 1023/UBND-TCD V/v xử lý đơn của ông Trương Thông, ở thôn Vạn Tường, xã Bình Hải 10-04-2023
682 966/UBND-TCD V/v ý kiến đối với đơn ghi ngày 27/3/2023 của bà Đỗ Thị Tình, ở tổ 7, khu phố Phước Lập, phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 07-04-2023
683 964/UBND-TCD V/v chuyển đơn của ông Nguyễn Nhân và bà Thới Thị Thu, ở thôn Mỹ Long Tây, xã Bình Minh 06-04-2023
684 959/UBND-TCD V/v chuyển đơn của ông Đào Huyền, bà Nguyễn Thị Quýt, ở thôn Diên Lộc, xã Bình Tân Phú 06-04-2023
685 965/UBND-TCD V/v chuyển đơn ghi ngày 29/3/2023 của Nguyễn Thị Tui, ở xóm Minh Hội Đông, thôn Tham Hội 3, xã Bình Thanh 06-04-2023
686 24/HD-UBND Hướng dẫn đơn cho ông Nguyễn Thế Nhân, xã Bình Long 06-04-2023
687 137/GM-UBND GM iếp công dân định kỳ ngày 11/4/2023 06-04-2023
688 944/UBND-TCD V/v chuyển đơn ghi ngày 29/3/2023 của bà Tô Thị Kim Nhẫn, ở xóm 8, thôn Phú Long, xã Bình Phước 05-04-2023
689 949/UBND-TCD V/v tham mưu xử lý đơn tố cáo của công dân 05-04-2023
690 952/UBND-TCD V/v chuyển đơn của ông Bùi Lang, thường trú tại thôn Châu Thuận Tây, xã Bình Châu 05-04-2023
691 950/UBND-TCD V/v chuyển đơn của bà Nguyễn Thị Phượng, ở xóm Đông An 2, thôn Trung An, xã Bình Thạnh 05-04-2023
692 954/UBND-NC V/v chuyển đơn ghi ngày 29/3/2023 của ông Nguyễn Tấn Thành, ở xóm Bàu, thôn Tân Hy 2, xã Bình Đông 05-04-2023
693 953/UBND-NC V/v xử lý đơn ghi ngày 25/3/2023 của ông Đàm Văn Tuân, ở xóm 6, thôn An Điềm II, xã Bình Chương 05-04-2023
694 947/UBND-TCD chuyển đơn ghi ngày 29/3/2023 của ông Lâm Văn Trung, ở thôn Thọ An, xã Bình An 05-04-2023
695 23/HD-UBND V/v hướng dẫn đơn cho ông Bùi Văn Nam, xã Bình Chánh 05-04-2023
696 923/UBND-TCD V/v thông tin đối với nội dung đơn của ông Nguyễn Tấn Phát, ở thành phố Quảng Ngãi 03-04-2023
697 885/UBND-NC V/v xử lý đơn ghi ngày 21/3/2023 của bà Lê Thị Lan, ở đội 12, thôn Đông Lỗ, xã Bình Thuận 31-03-2023
698 886/UBND-TCD V/v đôn đốc Báo cáo kết quả giải quyết đơn của ông Phạm Công Binh, ở thôn Tân Hy 2, xã Bình Đông 31-03-2023
699 873/UBND-TCD V/v chuyển đơn của ông Nguyễn Ngọc Huê, Ngô Thanh Nam. Hồ Thị Hiền, ở thôn Phước Thọ 2, xã Bình Phước 31-03-2023
700 871/UBND-TCD V/v chuyển đơn của ông Trần Phương Định, ở thôn Tây Thuận, xã Bình Trung 31-03-2023
701 887/UBND-TCD v chuyển đơn ghi ngày 18/3/2023 của ông Nguyễn Công Tin, ở thôn Phước Hòa, xã Bình Thanh 31-03-2023
702 875/UBND-TCD V/v chuyển đơn ghi ngày 22/3/2023 của ông Nguyễn Thuộc, ở tổ dân phố An Châu, thị trấn Châu Ổ 31-03-2023
703 888/UBND-TCD V/v tham mưu xử lý đơn ghi ngày 19/3/2023 của ông Hồ Văn Miên và 17 người dân, ở xã Bình Chánh 31-03-2023
704 874/UBND-TCD V/v tham mưu xử lý đơn ghi ngày 22/3/2023 của ông Nguyễn Văn Hòa, ở thôn Đông Lỗ, xã Bình Thuận 31-03-2023
705 890/UBND-TCD V/v đôn đốc tham mưu giải quyết nội dung đơn của ông Đỗ Mai Huề, ở thôn Vĩnh An, xã Bình Thạnh (lần 2) 31-03-2023
706 872/UBND-TCD chuyển đơn của ông Lê Đức Hường, ở xóm Phú Tân, thôn Tham Hội 3, xã Bình Thanh 31-03-2023
707 891/UBND-TCD V/v chuyển đơn ghi ngày 24/3/2023 của bà Ngô Thị Thơm, ở phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng 31-03-2023
708 863/UBND-TCD V/v chuẩn bị nội dung phục vụ tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND huyện vào ngày 11/4/2023 (trường hợp 33 hộ dân ở xã Bình Thuận) 30-03-2023
709 841/UBND-NC V/v chuyển đơn ghi ngày 16/3/2023 của ông Võ Thưa, ở thôn Đông Lỗ, xã Bình Thuận 28-03-2023
710 801/UBND-TCD V/v xử lý đơn ghi ngày 21/3/2023 của ông Phạm Tiến Dũng, ở thôn Đông Lỗ, xã Bình Thuận 27-03-2023
711 793/UBND-TCD Xử lý đơn của bà Lê Thị Thanh, ở tổ dân phố An Châu, thị trấn Châu Ổ 24-03-2023
712 792/UBND-TCD V/v chuyển đơn của ông Nguyễn Công Phương, ở xóm Tri Hòa, thôn 4, xã Bình Hòa 24-03-2023
713 791/UBND-TCD V/v chuyển đơn ghi ngày 16/3/2023 của ông Trần Văn Sang, ở xóm 1, thôn Tiên Đào, xã Bình Trung 24-03-2023
714 788/UBND-TCD V/v tham mưu giải quyết đơn của 08 hộ dân ở xã Bình Thạnh và xã Bình Chánh 24-03-2023
715 790/UBND-TCD V/v tham mưu xử lý đơn ghi ngày 16/3/2023 của ông Vương Tấn Lợi, ở thôn Tuyết Diêm 2, xã Bình Thuận 24-03-2023
716 17/PHD-UBND V/v hướng dẫn gửi đơn - Công dân xóm 3, thôn Châu Thuận Nông, xã Bình Châu 24-03-2023
717 18/HD-UBND V/v hướng dẫn gửi đơn - ông Tạ Đình Lộc, thôn Thanh Trà, xã Bình Khương 24-03-2023
718 19/HD-UBND V/v hướng dẫn gửi đơn - Bà Nguyễn Thị Lệ, thôn Hải Ninh, xã Bình Thạnh 24-03-2023
719 768/UBND-TCD V/v chuyển đơn của bà Nguyễn Thị Bằng, ông Nguyễn Tài Phố, ở thôn Tân Hy 1, xã Bình Đông 22-03-2023
720 769/UBND-TCD V/v chuyển đơn của ông Phạm Thời, ở khu dân cư số 06 thôn Long Mỹ, xã Bình Long 22-03-2023
721 766/UBND-TCD V/v chuyển đơn ghi ngày 12/3/2023 của 10 hộ dân ở xóm 5, thôn Phước Hòa, xã Bình Thanh 22-03-2023
722 774/UBND-NC V/v chuyển đơn ghi ngày 13/3/2023 của bà Mai Như Quỳnh, ở xã Bình Trung 22-03-2023
723 772/UBND-NC V/v chuyển đơn ghi ngày 13/3/2023 của bà Võ Thị Thu Vân, ở xã Bình Trung 22-03-2023
724 771/UBND-NC V/v chuyển đơn ghi ngày 13/3/2023 của ông Võ Đình Bảo, ở xã Bình Trung 22-03-2023
725 753/UBND-TCD V/v tham mưu xử lý đơn ghi ngày 06/3/2023 của bà Nguyễn Thị Diệu, ông Đoàn Quang Trung, ở xóm Nhơn Hòa, thôn Xuân Yên Đông, xã Bình Hiệp 22-03-2023
726 770/UBND-TCD V/v tham mưu xử lý đơn ghi ngày 13/3/2023 của ông Phan Ngọc, Lương Minh Phú, ở đội 7, thôn Mỹ Long, xã Bình Minh 22-03-2023
727 736/UBND-TCD V/v xử lý đơn ghi ngày 14/3/2023 của bà Phạm Thị Ly, ở xóm Hải Khương, thôn Hải Ninh, xã Bình Thạnh 22-03-2023
728 773/UBND-TCD V/v đôn đốc giải quyết đơn của ông Phạm Hồng Thương, ở thôn Thuận Phước, xã Bình Thuận (lần 1) 22-03-2023
729 759/UBND-TCD V/v đôn đốc tham mưu trả lời đơn của ông Nguyễn Tài Tiền, ở xóm 10a, thôn Nam Bình 1, xã Bình Nguyên 21-03-2023
730 764/UBND-TCD V/v chỉ đạo xử lý nội dung phản ánh, kiến nghị của công dân xã Bình Hiệp 21-03-2023
731 731/UBND-TCD V/v tham mưu xử lý đơn ghi ngày 09/3/2023 của ông Nguyễn Văn Tình, ở thôn Đông Thuận, xã Bình Trung 20-03-2023
732 732/UBND-TCD V/v đôn đốc giải quyết đơn của bà Lê Thị Thúy Anh, ở xóm 4a, thôn Mỹ Huệ 2, xã Bình Dương 20-03-2023
733 728/UBND-TCD V/v chuyển đơn ghi ngày 06/3/2023 của ông Bùi Duy Trai, ở thôn Mỹ Tân, xã Bình Chánh 20-03-2023
734 726/UBND-TCD V/v chuyển đơn ghi ngày 12/3/2023 của ông Ngô Thế Huy, ở thôn Bình An Nội, xã Bình Chánh 20-03-2023
735 729/UBND-NC V/v chuyển đơn ghi ngày 14/3/2023 của ông Hồ Văn Hà, ở thôn Long Xuân, xã Bình Long 20-03-2023
736 716/UBND-TCD V/v tham mưu xử lý đơn ghi ngày 04/3/2023 của ông Nguyễn Tấn Lực (người được bà Nguyễn Thị Liên ủy quyền) 17-03-2023
737 94/TB-UBND Không tổ chức tiếp công dân định kỳ ngày 21/3/2023 17-03-2023
738 695/UBND-TCD V/v xử lý đơn ghi ngày 06/3/2023 của ông Đinh Tấn Khoa, ở xóm 3a, thôn Phú Long 1, xã Bình Phước 16-03-2023
739 685/UBND-TCD V/v đôn đốc giải quyết đơn của ông Võ Tấn Miên, ở thôn Châu Thuận Biển, xã Bình Châu 15-03-2023
740 12/HD-UBND V/v hướng dẫn gửi đơn - Ông Bùi Ngọc Biên, thôn Bình An Nội, xã Bình Chánh 15-03-2023
741 14/HD-UBND V/v hướng dẫn gửi đơn - Ông Huỳnh Tấn Thinh, thôn Quang Trung, xã Bình Chánh 15-03-2023
742 13/HD-UBND V/v hướng dẫn gửi đơn cho bà Bùi Thị Mận, thôn Bàu Chuốc, xã Bình Chánh 15-03-2023
743 687/UBND-TCD V/v chuyển đơn ghi ngày 12/3/2023 của ông Võ Thanh Tùng, ở đội 14, thôn Mỹ Long Tây, xã Bình Minh 15-03-2023
744 686/UBND-TCD V/v tham mưu xử lý đơn ghi ngày 01/3/2023 của bà Nguyễn Thị Trọng, ở xóm Hải Thượng, thôn Vạn Tường, xã Bình Hải 15-03-2023
745 649/UBND-TCD V/v xử lý đơn ghi ngày 03/3/2023 của ông Trần Văn Thận, ở xóm Tân An, thôn Phú Lộc, xã Bình Trung 13-03-2023
746 645/UBND-TCD V/v đôn đốc báo cáo kết quả giải quyết đơn của bà Tiêu Thị Hải, ở xóm An Hải, thôn Lệ Thủy, xã Bình Trị (lần 2) 13-03-2023
747 627/UBND-TCD V/v ủy quyền tiếp công dân định kỳ ngày 10/3/2023 09-03-2023
748 611/UBND-TCD Vv chuyển đơn ghi ngày 25/02/2023 của ông Võ Hoa, ở xóm Gành Cả, thôn Châu Thuận Biển, xã Bình Châu 09-03-2023
749 94/GM-UBND Tiếp công dân định kỳ ngày 10 tháng 3 năm 2023 08-03-2023
750 610/UBND-TCD V/v đôn đốc giải quyết đơn của bà Ngô Thị Minh Hà, ở tổ dân phố 1, thị trấn Châu Ổ (lần 2) 08-03-2023

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 3236

Tổng số lượt xem: 8769184

Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Trưởng Ban biên tập: Phạm Quang Sự - Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn

Điện thoại: 0255.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn;

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

ipv6 ready