Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH SƠN

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 1519/UBND-TCD V/v chuyển đơn ghi ngày 15/5/2024 của ông Phạm Dũng, ở xã Bình Long 21-05-2024
2 1507/UBND-TCD V/v chỉ đạo xử lý đơn của ông Cù Văn Biên, xã Bình Trung 20-05-2024
3 1520/UBND-TCD V/v xử lý đơn ghi ngày 07/5/2024 của ông Phạm Hồng Thương, ở thôn Thuận Phước, xã Bình Thuận 20-05-2024
4 1506/UBND-TCD V/v xử lý đơn của ông Hà Văn Thu, ở thôn An Lộc, xã Bình Trị 20-05-2024
5 1510/UBND-TCD v/v đôn đốc giải quyết đơn của ông Quảng Thu, xã Bình Tân Phú 20-05-2024
6 1509/UBND-TCD V/v chuyển đơn ghi ngày 03/5/2024 của bà Nguyễn Thị Tăng, ở xã Bình Trị 20-05-2024
7 1508/UBND-TCD V/v thông tin, hướng dẫn nội dung đơn ghi ngày 05/5/2024 của ông Cù Văn Biên 20-05-2024
8 78/HD-UBND Hướng dẫn đơn cho bà Dương Thị Lan, ở xã Bình Thanh 17-05-2024
9 1486/UBND-TCD V/v chuyển đơn của bà Phạm Thị Sự, ở xã Bình Thạnh 17-05-2024
10 1493/UBND-TCD ham mưu xử lý đơn của bà Trần Thị Hòa, xóm Khê Thủy B, thôn Trường Định, xã Tịnh Khê, TP Quảng Ngãi 17-05-2024
11 79/HD-UBND ướng dẫn đơn cho bà Phạm Thị Hóa 17-05-2024
12 1487/UBND-TCD V/v thông tin nội dung đơn cho ông Nguyễn Hữu Phước 17-05-2024
13 1484/UBND-TCD V/v đôn đốc giải quyết nội dung đơn của bà Huỳnh Thị Phương Dung, Huỳnh Thị Trà My, ở thôn Tân Hy 2, xã Bình Đông (lần 2) 17-05-2024
14 1485/UBND-TCD chuyển đơn ghi ngày 13/5/2024 của bà Nguyễn Thị Ngọc Anh, ở xã Bình Chánh 17-05-2024
15 1449/UBND-TCD V/v xử lý đơn của bà Nguyễn Thị Bảy, ở thôn Lệ Thủy, xã Bình Trị 15-05-2024
16 1445/UBND-TCD V/v báo cáo phục vụ Chủ tịch UBND huyện tiếp công dân định kỳ (đối với trường hợp bà Nguyễn Thị Lan, ở xã Bình Hải) 15-05-2024
17 1407/UBND-NC V/v đôn đốc báo cáo kết quả giải quyết đơn của công dân do UBND huyện chuyển đến Quý I năm 2024 13-05-2024
18 1405/UBND-TCD V/v xử lý đơn của bà Trịnh Thị Thu Thiệp, ở thôn Bàu Chuốc, xã Bình Chánh 11-05-2024
19 1385/UBND-TCD V/v chuyển đơn của ông Bùi Đình Thành, ở thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành 10-05-2024
20 1396/UBND-TCD V/v chuyển đơn của bà Phạm Thị Hưng, ở thôn Liêm Quang, xã Bình Tân Phú 10-05-2024
21 1392/UBND-TCD V/v xử lý đơn của ông Trịnh Minh Thao, ở thôn Bàu Chuốc, xã Bình Chánh 10-05-2024
22 1394/UBND-TCD V/v đôn đốc báo cáo, tham mưu giải quyết đơn của ông Phạm Tiến Dũng, ở thôn Đông Lỗ, xã Bình Thuận (lần 3) 10-05-2024
23 1369/UBND-TCD V/v đôn đốc tham mưu giải quyết nội dung đơn của bà Trần Thị Vỡ, ở thôn Vĩnh Trà, xã Bình Thạnh (lần 1) 09-05-2024
24 1368/UBND-TCD V/v xử lý đơn của bà Nguyễn Hồng Nga, ở thôn Đông Lỗ, xã Bình Thuận 09-05-2024
25 1365/UBND-TCD V/v xử lý đơn của bà Vương Thị Bích Viên, ở thôn Đông Lỗ, xã Bình Thuận 09-05-2024
26 1384/UBND-TCD V/v xử lý đơn ghi ngày 26/4/2024 của Giáo xứ Châu Ổ 09-05-2024
27 1378/UBND-TCD V/v xử lý đơn của ông Nguyễn Văn Tư, ở thôn Thuận Phước, xã Bình Thuận 09-05-2024
28 1366/UBND-TCD V/v xử lý đơn ghi ngày 01/5/2024 của bà Võ Thị Trinh, ở thôn An Quang, xã Bình Thanh 08-05-2024
29 1364/UBND-TCD V/v đôn đốc tham mưu giải quyết đơn của ông Võ Hoa, ở thôn Châu Thuận Biển, xã Bình Châu (lần 2) 08-05-2024
30 1353/UBND-TCD V/v tham mưu xử lý đơn của công dân, ở xã Bình Chánh 08-05-2024
31 1334/UBND-TCD chuyển đơn của bà Châu Thị Thơ, ở xóm 1, thôn Thạnh Thiện, xã Bình Thanh 06-05-2024
32 1331/UBND-TCD thông tin, trả lời nội dung đơn ghi ngày 10/10/2023 của ông Lý Ngọc Vinh, thường trú tại TDP 5, thị trấn Châu Ổ 06-05-2024
33 1322/UBND-TCD V/v chuyển đơn của ông Võ Nhiên, Võ Văn Thành, ở thôn Bàu Chuốc, xã Bình Chánh 03-05-2024
34 1309/UBND-TCD V/v tham mưu xử lý đơn tố cáo của công dân ở xã Bình Nguyên 03-05-2024
35 1311/UBND-TCD /v thông tin, hướng dẫn đơn cho bà Huỳnh Thị Trang, hiện trú tại tổ dân phố 5, thị trấn Châu Ổ 03-05-2024
36 1312/UBND-TCD V/v tham mưu xử lý đơn của ông Phạm Hổ, bà Phạm Thị Tiểng, ở xã Bình Phước 03-05-2024
37 1317/UBND V/v tham mưu xử lý đơn tố cáo của công dân 02-05-2024
38 1294/UBND-TCD V/v tham mưu giải quyết, trả lời đơn của ông Nguyễn Tuấn Hùng, ở thôn Đông Lỗ, xã Bình Thuận 02-05-2024
39 1285/UBND-TCD V/v đôn đốc giải quyết đơn của ông Nguyễn Thọ, ở thôn Nam Thuận, xã Bình Chương (lần 1) 26-04-2024
40 1268/UBND-TCD V/v chuyển đơn của ông Thái Văn Xu, ở thôn Thanh Thủy, xã Bình Hải 26-04-2024
41 1251/UBND-TCD V/v xử lý, trả lời đơn cho ông Võ Đình Lai, ở thôn Phước Bình, xã Bình Nguyên 24-04-2024
42 1239/UBND-TCD /v xử lý đơn ghi ngày 09/4/2024 của bà Nguyễn Thị Như Vân, ông Nguyễn Minh Quang, ở thôn Tân Hy 2, xã Bình Đông 23-04-2024
43 1214/UBND-TCD V/v xử lý đơn ghi ngày 09/4/2024 của ông Lê Minh Hiền, ở thôn Phước Hòa, xã Bình Thanh 22-04-2024
44 1212/UBND-TCD V/v tham mưu xử lý đơn của ông Cù Văn Biên, ở thôn Phú Lộc, xã Bình Trung 22-04-2024
45 1175/UBND-TCD V/v xử lý đơn của bà Nguyễn Thị Cẩm, ở thôn Bàu Chuốc, xã Bình Chánh 19-04-2024
46 1186/UBND-TCD V/v đôn đốc giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất của ông Phạm Ngọc Đủ với bà Nguyễn Thị Cẩm, Bùi Thị Ngọc Ánh, ở thôn Thuận Phước, xã Bình Thuận 19-04-2024
47 1156/UBND-TCD V/v chuyển đơn của các ông, bà: Huỳnh Khanh, Trần Quang Lợi, Nguyễn Tấn Lợi, Ngô Minh Sơn, Phạm Loan, Nguyễn Thị Sơn, Nguyễn Thị Nam, Lê Thị Hoa, Nguyễn Thị Vinh 17-04-2024
48 1163/UBND-TCD V/v chỉ đạo giải quyết đơn của 15 hộ dân ở Khu TĐC Đồng Rướn, thôn Đông Lỗ, xã Bình Thuận 17-04-2024
49 1174/UBND-TCD V/v chuyển đơn của ông Đặng Mai Giao, ở tổ 3, xóm Phước Minh, thôn Bình An Nội, xã Bình Chánh 17-04-2024
50 1133/UBND-TCD V/v chuyển đơn của bà Trương Thị Liên, ở thôn Châu Thuận Nông, xã Bình Châu 16-04-2024
51 1107/UBND-TCD V/v chuyển đơn của ông Bùi Xuân Tiến, ở thôn Vạn Tường, xã Bình Hải 15-04-2024
52 1113/UBND-TCD V/v chuyển đơn của ông Kiều Điểu, ở thôn Bàu Chuốc, xã Bình Chánh 15-04-2024
53 1109/UBND-TCD V/v chuyển đơn của ông Nguyễn Thanh Huỳnh, ở tổ 5, phường Trần Phú, TP Quảng Ngãi 15-04-2024
54 1108/UBND-TCD v chuyển đơn của ông Đỗ Minh Khải, ở thôn Vĩnh An, xã Bình Thạnh 15-04-2024
55 1106/UBND-TCD V/v đôn đốc giải quyết nội dung đơn của ông Trần Mạnh Hùng, xã Bình Trung (lần 1) 15-04-2024
56 1105/UBND-TCD Về việc hướng dẫn đơn ghi ngày 03/4/2024 của bà Huỳnh Thị Trang, thị trấn Châu Ổ 15-04-2024
57 1103/UBND-TCD v chuyển đơn ghi ngày 01/4/2024 của ông Phạm Trung Tín, ở xóm An Hòa, thôn Phú Nhiêu 2, xã Bình Tân Phú 15-04-2024
58 1096/UBND-TCD V/v chuyển đơn của bà Mai Như Quỳnh, ở xã Bình Trung 12-04-2024
59 1093/UBND-TCD V/v chuyển đơn của bà Nguyễn Như Hạnh, ở xã Bình Khương 12-04-2024
60 1092/UBND-TCD V/v chuyển đơn của bà Võ Thị Thu Vân, ở xã Bình Trung 12-04-2024
61 1083/UBND-TCD /v chỉ đạo tham mưu xử lý đơn của ông Hồ Văn Miên, bà Phạm Thị Thành và 16 hộ dân, ở xã Bình Chánh 12-04-2024
62 1095/UBND-TCD V/v chuyển đơn của bà Võ Kiều Oanh, ở xã Bình Trung 12-04-2024
63 1094/UBND-TCD V/v chuyển đơn của ông Võ Đình Bảo, ở xã Bình Trung 12-04-2024
64 1054/UBND-TCD V/v chuyển đơn của ông Nguyễn Ca, ở thôn Quang Trung, xã Bình Chánh 11-04-2024
65 1081/UBND-TCD v chỉ đạo chuẩn bị nội dung báo cáo phục vụ Chủ tịch UBND huyện tiếp công dân định kỳ (Tiêu Viết Hùng, Phạm Nghĩa, Ngô Thị Phát, ở thôn Châu Thuận Nông, xã Bình Châu) 11-04-2024
66 1005/UBND-TCD V/v chuyển đơn của ông Phan Tấn Dũng, Phan Tấn Phúc, Phan Tấn Tiên, ở KDC số 12, thôn Long Hội, xã Bình Long 05-04-2024
67 1016/UBND-TCD V/v tham mưu xử lý đơn của ông Đỗ Liệu, ở xóm 8, thôn Phước Thọ 2, xã Bình Phước 05-04-2024
68 1018/UBND-TCD V/v xử lý đơn ghi ngày 25/3/2024 của ông Phạm Hồng Thương, ở thôn Thuận Phước, xã Bình Thuận 05-04-2024
69 1004/UBND-TCD V/v chuyển đơn của ông Quảng Thu, ở xã Bình Tân Phú 04-04-2024
70 1003/UBND-TCD V/v chuyển đơn ghi ngày 28/3/2024 của ông Huỳnh Tố Vinh, ở thôn Phú Lễ 2, xã Bình Trung 04-04-2024
71 956/UBND-TCD v chuyển đơn của ông Đinh Văn Cảnh, ở thôn Lệ Thủy, xã Bình Trị 03-04-2024
72 1057/UBND-TCD V/v chỉ đạo tham mưu xử lý đơn của ông Võ Trung Quang, ở thôn Tây Thuận, xã Bình Trung 02-04-2024
73 969/UBND-NC V/v thông tin, hướng dẫn đơn của ông Nguyễn Thành Hiếu, ở xã Bình Phước 02-04-2024
74 957/UBND-TCD v xử lý đơn của ông Phạm Văn Công, ở thôn Phú Lễ I, xã Bình Trung 02-04-2024
75 955/UBND-TCD V/v đôn đốc giải quyết nội dung đơn tố cáo của công dân (lần 1) 02-04-2024

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2191

Tổng số lượt xem: 8769473

Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Trưởng Ban biên tập: Phạm Quang Sự - Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn

Điện thoại: 0255.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn;

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

ipv6 ready