Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH SƠN

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
211 4819/UBND-TCD V/v tham mưu xử lý đơn tố cáo của công dân 22-12-2023
212 4769/UBND-TCD V/v đôn đốc báo cáo, tham mưu giải quyết đơn của ông Phạm Tiến Dũng, ở thôn Đông Lỗ, xã Bình Thuận (lần 2) 21-12-2023
213 4816/UBND-TCD v kiểm tra, bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai (Phạm Thị Thân-Đỗ Văn Hiếu) 21-12-2023
214 182/HD-UBND Hướng dẫn đơn cho ông Đặng Huy Dũng, ở thị trấn Châu Ổ 21-12-2023
215 4767/UBND-TCD V/v chuyển đơn của ông Nguyễn Dũng, ở xã Bình Thạnh 20-12-2023
216 4768/UBND-TCD V/v chuyển đơn của bà Nguyễn Thị Tới, ở xã Bình Đông 20-12-2023
217 4778/UBND-NC V/v đôn đốc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện (vụ ông Hồ Duy Hưng) 20-12-2023
218 4818/UBND-TCD V/v đôn đốc tham mưu giải quyết nội dung đơn của ông Phạm Quân, ở xã Bình Thanh 20-12-2023
219 4765/UBND-TCD V/v đôn đốc báo cáo, tham mưu trả lời nội dung đơn ông Nguyễn Văn Thông, xã Bình Thuận 19-12-2023
220 4701/UBND-TCD v chuyển đơn của các ông, bà Phan Đình Vĩnh, Huỳnh Đích, Phạm Hoàng, Nguyễn Thị Hiền, ở xã Bình Châu 14-12-2023
221 4700/UBND-TCD V/v chuyển đơn của ông Đặng Tấn Phúc, bà Đặng Thị Ái, ở xã Bình Hải 14-12-2023
222 4670/UBND-TCD V/v đôn đốc giải quyết, trả lời đơn của ông Đào Huyền, ở thôn Mỹ Lộc, xã Bình Tân Phú 14-12-2023
223 4694/UBND-TCD V/v chuyển đơn của ông Nguyễn Hùng, ở thôn Tuyết Diêm 3, xã Bình Thuận 14-12-2023
224 4707/UBND-TCD V/v chuyển đơn của bà Phạm Thị Mỹ Phượng, ở TDP 6, thị trấn Châu Ổ 14-12-2023
225 4704/UBND-TCD v đôn đốc giải quyết đơn của bà Trần Thị Cúc, ở xóm Tân Khương, thôn Hải Ninh, xã Bình Thạnh 14-12-2023
226 4695/UBND-TCD V/v chuyển đơn của ông Lê Hồng Sơn, ở thôn Vạn Tường, xã Bình Hải 14-12-2023
227 4666/UBND-NC V/v tham mưu giải quyết nội dung kiến nghị của bà Phan Thị Thủy, xã Bình Hiệp 12-12-2023
228 4623/UBND-TCD V/v đôn đốc tham mưu giải quyết nội dung đơn của ông Lý Ngọc Vinh, ở thị trấn Châu Ổ 09-12-2023
229 4588/UBND-TCD v chuyển đơn của bà Lê Thị Chi, ở thôn Trung An, xã Bình Thạnh 06-12-2023
230 4590/UBND-TCD V/v ý kiến đối với đơn ghi ngày 22/11/2023 của bà Đặng Thị Hoa, ở thôn Tân Đức, xã Bình Châu 06-12-2023
231 4589/UBND-TCD V/v đôn đốc giải quyết đơn của bà Trịnh Thị My, ở thôn Phú Lễ II, xã Bình Trung 06-12-2023
232 4568/UBND-TCD V/v chuyển đơn của bà Ngô Thị Thơm, ở phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng 05-12-2023
233 4578/UBND-TCD V/v chuyển đơn của bà Trần Thị Lệ Thu, ở thôn Tiên Đào, xã Bình Trung 05-12-2023
234 4577/UBND-TCD V/v chuyển đơn của ông Lê Trung Quốc, ở thôn Trì Bình, xã Bình Nguyên 05-12-2023
235 4567/UBND-TCD V/v chuyển đơn của ông Ngô Xuân Bình và các hộ dân, ở thôn Mỹ Tân, xã Bình Chánh 05-12-2023
236 180/PHD-UBND Hướng dẫn đơn cho ông Nguyễn Đình Lý 05-12-2023
237 4566/UBND-TCD V/v chuyển đơn của bà Phan Thị Đồng, ở thôn Phước Bình, xã Bình Nguyên 05-12-2023
238 4560/UBND-TCD V/v chuyển đơn của ông Lê Phát Đạt, ở xã Bình Thạnh 05-12-2023
239 4559/UBND-TCD v chuyển đơn của ông Lê Văn Thương, ở xã Bình Thạnh 05-12-2023
240 4558/UBND-TCD V/v chuyển đơn của ông Trần Minh Cách, ở thôn Tây Phước II, xã Bình An 05-12-2023

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2500

Tổng số lượt xem: 8553076

Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Trưởng Ban biên tập: Phạm Quang Sự - Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn

Điện thoại: 0255.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn;

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

ipv6 ready