Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH SƠN

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1561 2786/UBND-TCD V/v phúc đáp nội dung đơn của công dân 09-09-2021
1562 2760/UBND-TCD V/v thông tin, hướng dẫn đơn cho bà Phùng Thị Dịu 07-09-2021
1563 2761/UBND-TCD V/v hướng dẫn đơn cho bà Trần Thị Bình, xóm Hải Thạnh, thôn An Cường, xã Bình Hải 07-09-2021
1564 2755/UBND-TCD V/v chuyển đơn của các công dân Đỗ Thị Mùi, Trần Văn Tân, Bùi Quang Vinh, Lê Hoàng, Bùi Thế Sinh, Trần Kia, Trần Đen), xã Bình Thuận 07-09-2021
1565 2765/UBND-TCD V/v chuyển đơn của ông Phan Thanh Hùng, bà Võ Thị Dung, xã Bình Chánh 07-09-2021
1566 2757/UBND-TCD V/v xử lý đơn của ông Phạm Văn Đường, thôn Châu Thuận Tây, xã Bình Châu 07-09-2021
1567 2763/UBND-TCD V/v xử lý đơn của bà Nguyễn Thị Kim Bình 07-09-2021
1568 2622/UBND-NC V/v trả lời đơn và hướng dẫn cho bà Lữ Thị Đông, ở xã Bình Trung 25-08-2021
1569 2592/UBND-TCD V/v hướng dẫn cho bà Nguyễn Thi Hiệp, ở xóm Tân Lập, thôn Hải Ninh, xã Bình Thạnh 24-08-2021
1570 2608/UBND-NC V/v trả lời đơn và hướng dẫn cho ông Nguyễn Tình, ở xã Bình Thuận 24-08-2021
1571 2609/UBND-TCD V/v xử lý đơn của ông Nguyễn Hoàng Anh, ở thôn Đông Bình, xã Bình Chánh 24-08-2021
1572 2610/UBND-TCD V/v xử lý đơn của công dân 24-08-2021
1573 2052/UBND-TCD V/v hướng dẫn cho ông Nguyễn Cẩn, ở đội 6, thôn Thuận Phước, xã Bình Thuận 14-07-2021
1574 2053/UBND-TCD V/v yêu cầu trả lời đơn cho ông Đoàn Văn Đông, xã Bình Nguyên 14-07-2021
1575 2051/UBND-TCD V/v xử lý đơn của công dân thôn Hải Ninh, xã Bình Thạnh 14-07-2021
1576 2054/UBND-TCD V/v xử lý đơn của công dân 14-07-2021
1577 2055/UBND-TCD V/v xử lý đơn của ông Trần Ngọc Tấn,ở 157/29 Hùng Vương phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi 14-07-2021
1578 2056/UBND-TCD V/v xử lý đơn của công dân 14-07-2021
1579 1972/UBND-TCD V/v hướng dẫn đơn cho ông Võ Văn Tùng, thôn Châu Thuận Tây, xã Bình Châu 09-07-2021
1580 1973/UBND-TCD V/v thông tin hướng dẫn đơn cho ông Nguyễn Văn Bình và Phạm Thị Thạo, xã Bình Thạnh 09-07-2021
1581 1970/UBND-TCD V/v xử lý đơn công dân 09-07-2021
1582 1971/UBND-TCD V/v xử lý đơn của một số hộ dân thôn Tuyết Diêm 2, xã Bình Thuận 09-07-2021
1583 1967/UBND-TCD V/v xử lý đơn của ông Lê Bá Dữ, TDP6, thị trấn Châu ổ 09-07-2021
1584 1968/UBND-TCD V/v xử lý đơn của ông Lê Bá Tiến, xóm 2, thôn Phú Lộc, xã Bình Trung 09-07-2021
1585 1817/UBND-TCD V/v xử lý dơn của công dân 28-06-2021
1586 1816/UBND-TCD V/v xử lý đơn của ông Phạm Hổ, đội 3, thôn Phước Thọ, xã Bình Phước 28-06-2021

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 3180

Tổng số lượt xem: 8553250

Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Trưởng Ban biên tập: Phạm Quang Sự - Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn

Điện thoại: 0255.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn;

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

ipv6 ready