Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH SƠN

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
401 1509/UBND-TNMT V/v tiếp tục xác minh tình tiết của vụ việc vi phạm hành chính đối với ông Đỗ Văn Anh 16-05-2023
402 1514/UBND V/v triển khai các biện pháp chỉ đạo sản xuất vụ Hè Thu 2023 16-05-2023
403 1515/UBND-TNMT V/v xác minh tình tiết của vụ việc vi phạm hành chính đối với ông Tạ Đình Vỹ, thôn 5, xã Bình Hoà 16-05-2023
404 667/QĐ-XPVPHC Xử phạt vi phạm hành chính Đào Văn Tầu, địa chỉ thôn An Phú, xã Hoà Phú, huyện Ứng Hoà, TP. Hà Nội 16-05-2023
405 169/TB-UBND Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện - Ung Đình Hiền tại cuộc họp rà soát tiêu chí xã Nông thôn mới gắn với việc đề xuất điều chỉnh danh mục đầu tư công để đảm bảo đạt các tiêu chí theo quy định 16-05-2023
406 168/TB-UBND Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện, Ung Đình Hiền tại Hội nghị sơ kết sản xuất Nông nghiệp vụ Đông Xuân 2022-2023, triển khai vụ Hè thu 2023 16-05-2023
407 1527/UBND V/v bổ sung danh mục dự án trọng điểm thu hút đầu tư vào huyện Bình Sơn giai đoạn 2021-2025 16-05-2023
408 1525/UBND-XD V/v đề nghị cung cấp hồ sơ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 các khu dân cư, khu tái định trên địa bàn Khu Kinh tế Dung Quất 16-05-2023
409 1526/UBND-NC V/v đề nghị xét xử phúc thẩm vắng mặt Người đại diện theo pháp luật của Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án dân sự theo đơn của bà Nguyễn Thị Thanh Nga, ở tỉnh Đông Nai 16-05-2023
410 1485/UBND-VX v tham gia ý kiến dự kiến phân bổ kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh năm 2023 15-05-2023
411 1491/UBND-VX V/v đôn đốc thực hiện thu hồi số tiền hưởng sai chế độ ưu đãi người có công theo Kết luận Thanh tra số 311/KL-TTr ngày 09/8/2019 15-05-2023
412 130/QĐNL Về việc nâng mức phụ cấp thâm niên vượt khung đối với công chức (Nguyễn Xuân Vinh 15-05-2023
413 1495/UBND V/v báo cáo các nội dung liên quan đến đề cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 15-05-2023
414 1486/UBND-TNMT Về việc đẩy mạnh công tác truyền thông về biển, hải đảo và đại dương trên địa bàn huyện 15-05-2023
415 630/QĐ-UBND Phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Trường Mẫu giáo Bình Thạnh 15-05-2023
416 660/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở công trình Đường vành đai Tây Bắc thị trấn Châu Ổ 15-05-2023
417 638/QĐ-UBND Thành lập Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp Trung học cơ sở năm học 2022 - 2023, Trường Trung học cơ sở xã Bình Dương 15-05-2023
418 639/QĐ-UBND Thành lập Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp Trung học cơ sở năm học 2022 - 2023, Trường Trung học cơ sở xã Bình Hải 15-05-2023
419 644/QĐ-UBND Thành lập Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp Trung học cơ sở năm học 2022 - 2023, Trường Trung học cơ sở xã Bình Long 15-05-2023
420 653/QĐ-UBND Thành lập Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp Trung học cơ sở năm học 2022 - 2023, Trường Trung học cơ sở xã Bình Thuận 15-05-2023
421 655/QĐ-UBND Về việc thành lập Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp Trung học cơ sở năm học 2022 -2023 Trường THCS&THPT Vạn Tường 15-05-2023
422 161/TB-UBND Kết luận của đồng chí Nguyễn Tưởng Duy, Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp thường kỳ UBND huyện để đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện; tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2023 15-05-2023
423 164/TB-UBND Về việc Công bố công khai phê duyệt bổ sung các công trình, dự án vào kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Bình Sơn 15-05-2023
424 659/QĐ-UBND Kiện toàn Ban Chỉ đạo Phong trào"Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" huyện Bình Sơn 15-05-2023
425 633/QĐ-UBND Thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Phạm Văn Dũng, ở thị trấn Châu Ổ 15-05-2023
426 631/QĐ-UBND Thành lập Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp Trung học cơ sở năm học 2022 - 2023, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Bình An 15-05-2023
427 656/QĐ-UBND Thành lập Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp Trung học cơ sở năm học 2022 - 2023, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Bình Chương 15-05-2023
428 637/QĐ-UBND Thành lập Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp Trung học cơ sở năm học 2022 - 2023, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Bình Hoà 15-05-2023
429 641/QĐ-UBND Thành lập Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp Trung học cơ sở năm học 2022 - 2023, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Bình Khương 15-05-2023
430 646/QĐ-UBND Thành lập Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp Trung học cơ sở năm học 2022 - 2023, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Bình Tân Phú 15-05-2023
431 636/QĐ-UBND Thành lập Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp Trung học cơ sở năm học 2022 - 2023, Trường Trung học cơ sở xã Bình Chánh 15-05-2023
432 1492/UBND V/v góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện năm dữ liệu số, tạo lập và khai thác dữ liệu để tạo ra giá trị mới năm 2023 15-05-2023
433 1501/UBND-NC V/v tham mưu thực hiện Quyết định số 701/QĐ-UBND ngày 05/5/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh (Vụ tranh chấp đất đai Huỳnh Bộ - Lương Văn Minh) 15-05-2023
434 658/QĐ-UBND Về việc kiện toàn đội ngũ cộng tác viên bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em xã Bình Tân Phú 15-05-2023
435 63/GPXD Cấp cho ông: Đỗ Minh Chí, TDP3, thị trấn Châu Ổ 15-05-2023
436 97/KH-UBND Gặp gỡ đối thoại giải quyết khiếu nại với hộ bà Ngô Thị Ái (địa chỉ: Thôn Mỹ Tân, xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn) 15-05-2023
437 249/BC-UBND Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện trong nửa đầu tháng 5/2023 15-05-2023
438 251/BC-UBND Kết quả thi hành Điều lệ Đảng 15-05-2023
439 250/BC-UBND Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban chấp hành Trung ương và Kết luận số 56-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khoá XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường 15-05-2023
440 252/BC-UBND Về tình hình thực hiện tái định cư trên địa bàn huyện Bình Sơn, giai đoạn 2018 - 2022. 15-05-2023
441 1488/UBND-CS V/v tăng cường công tác quản lý, điều hành giá trên địa bàn huyện 15-05-2023
442 1503/UBND-TNMT V/v cung cấp thông tin liên quan đến công tác bảo vệ môi trường tại các cụm công nghiệp trên địa bàn huyện 15-05-2023
443 1502/UBND-NC V/v xử lý đơn ghi ngày 25/4/2023 của bà Đặng Thị Thu, ở xã Bình Hải 15-05-2023
444 1494/UBND-NV V/v đề nghị góp ý đối với dự thảo Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2020 - 2025 15-05-2023
445 1505/UBND-TNMT V/v đề nghị điều chỉnh Quyết định số 891/QĐ-UBND ngày 30/11/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi chuyển mục đích SDĐ và giao đất cho UBND xã Bình Trung, huyện Bình Sơn để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định 15-05-2023
446 1489/UBND Về việc báo cáo tình hình phát triển rừng sản xuất trên địa bàn huyện Bình Sơn 15-05-2023
447 643/QĐ-UBND Kiện toàn Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số huyện Bình Sơn 15-05-2023
448 635/QĐ-UBND Thành lập Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp Trung học cơ sở năm học 2022 - 2023, Trường Trung học cơ sở xã Bình Châu 15-05-2023
449 642/QĐ-UBND Thành lập Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp Trung học cơ sở năm học 2022 - 2023, Trường Trung học cơ sở xã Bình Minh 15-05-2023
450 652/QĐ-UBND Thành lập Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp Trung học cơ sở năm học 2022 - 2023, Trường Trung học cơ sở xã Bình Mỹ 15-05-2023

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 3215

Tổng số lượt xem: 8771318

Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Trưởng Ban biên tập: Phạm Quang Sự - Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn

Điện thoại: 0255.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn;

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

ipv6 ready