Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH SƠN

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
351 1530/UBND-CS Về việc góp ý dự thảo Quyết định ban hành quy định khuyến khích, tổ chức thực hiện xã hội hóa đầu tư xây dựng, kinh doanh và vận hành công trình hạ tầng bảo vệ môi trường tại các khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 17-05-2023
352 1537/UBND-NC v thông tin nội dung xử lý đơn ghi ngày 01/4/2023 của ông Võ Hoa, ở thôn Châu Thuận Biển, xã Bình Châu, ông Lê Bá Nhựt, tổ 3, phường Nghĩa Lộ, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 17-05-2023
353 678/QĐ-UBND Chỉ định thầu Gói thầu số 2 - Giám sát thi công xây dựng công trình Bồi thường, hoàn trả đường dây điện thuộc Công ty Điện lực Quảng Ngãi quản lý, vận hành và đường điện chiếu sáng do UBND thị trấn Châu Ổ quản lý nằm trong mặt bằng xây dựng công trình Đường vành đai Tây Bắc thị trấn Châu Ổ 17-05-2023
354 683/QĐ-UBND Về việc cử công chức cấp xã tham gia lớp bồi dưỡng Quản lý Nhà nước ngạch Chuyên viên năm 2023 17-05-2023
355 100/KH-UBND Thực hiện Tiểu dự án 2: Truyền thông về giảm nghèo đa chiều trong Dự án 6 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Bình Sơn năm 2023 17-05-2023
356 1543/UBND V/v thống nhất Kế hoạch tổ chức quy tập hài cốt liệt sĩ tại xã Bình Minh theo Kế hoạch số 406/KH-BCH của Ban CHQS huyện Bình Sơn 17-05-2023
357 1536/UBND-VP V/v tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy bảo vệ an toàn hồ sơ, tài liệu 17-05-2023
358 677/QĐ-UBND Chỉ định thầu Gói thầu số 1 - Thi công xây dựng công trình Bồi thường, hoàn trả đường dây điện thuộc Công ty Điện lực Quảng Ngãi quản lý, vận hành và đường điện chiếu sáng do UBND thị trấn Châu Ổ quản lý nằm trong mặt bằng xây dựng công trình Đường vành đai Tây Bắc thị trấn Châu Ổ 17-05-2023
359 672/QĐ-UBND Giao đất tái định cư cho hộ ông Nguyễn Nỡ và bà Nguyễn Thị Hoàng thường trú tại xã Bình Phước, huyện Bình Sơn, sử dụng vào mục đích xây dựng nhà ở 17-05-2023
360 1540/UBND Về việc ý kiến đối với nội dung nghiên cứu, khảo sát lập quy hoạch và đầu tư dự án Khu nông nghiệp công nghệ cao Vina Green tại xã Bình Trung, huyện Bình Sơn 17-05-2023
361 1533/UBND-NV V/v cung cấp thông tin, tài liệu, chứng cứ liên quan vụ án hành chính theo đơn khởi kiện của ông Nguyễn Ân, ở xã Bình Thanh 17-05-2023
362 1542/UBND-NNTN V/v tham gia góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Quy định trợ cấp gạo 17-05-2023
363 1531/UBND-TNMT v thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật Dự án: Đo đạc bổ sung, chỉnh lý bản đồ địa chính tỷ lệ 1/2000; đăng ký đất đai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính (thuộc phần diện tích của Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Ngãi bàn giao lại cho UBND xã Bình Khương quản lý, sử dụng 17-05-2023
364 676/QĐ-UBND Thành lập Đoàn kiểm tra thuộc nhiệm vụ của Phòng Tài chính-Kế hoạch năm 2023 17-05-2023
365 682/QĐ-UBND Về việc hỗ trợ kinh phí Quỹ Mái ấm Công đoàn tỉnh cho Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi 17-05-2023
366 681/QĐ-UBND Về việc Phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào các lớp đầu cấp Mầm non và Tiểu học năm học 2023 - 2024 17-05-2023
367 684/QĐ-UBND Về việc kiện toàn Ban Biên tập và Tổ thư ký - Kỹ thuật Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn 17-05-2023
368 679/QĐ-BCĐ Về việc kiện toàn Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số huyện Bình Sơn 17-05-2023
369 674/QĐ-UBND Về việc đính chính Quyết định số 2040/QĐ-UBND ngày 10/10/2022 của UBND huyện Bình Sơn 17-05-2023
370 675/QĐ-UBND Về việc đính chính Quyết định số 2069/QĐ-UBND ngày 13/10/2022 của UBND huyện Bình Sơn 17-05-2023
371 669/QĐ-UBND Kiện toàn Ban Chỉ đạo và Quy chế hoạch độn Ban chỉ đạo thực hiện dự án "Sinh kế bền vững cho cộng đồng ven biển Bình Sơn thông qua trao quyền cho cộng đồng bảo tồn các hệ sinh thái và văn hóa tri thức bản địa trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa" 16-05-2023
372 673/QĐ-UBND Giao đất tái định cư cho hộ bà Nguyễn Thị Tường Vi thường trú tại xã Bình Phước, huyện Bình Sơn, sử dụng vào mục đích xây dựng nhà ở 16-05-2023
373 64/GPXD Cấp cho: Chùa Long Khánh, xã Bình Chương 16-05-2023
374 248/BC-UBND Kết quả thực hiện đăng ký các sự kiện hộ tịch trên Hệ thống đăng ký, quản lý hộ tịch trong tháng 5/2023 16-05-2023
375 629/QĐ-UBND Về việc phân khai nội dung chi tiết kinh phí an ninh năm 2023 của Công an huyện Bình Sơn 16-05-2023
376 640/QĐ-UBND Thành lập Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp Trung học cơ sở năm học 2022 - 2023, Trường Trung học cơ sở xã Bình Hiệp 16-05-2023
377 258/BC-UBND Tình hình thực hiện thu, chi ngân sách địa phương và sử dụng các khoản bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh tháng 5/2023 16-05-2023
378 255/BC-UBND Tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 22/01/2002 của Ban Bí thư về củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở 16-05-2023
379 1522/UBND-TC v kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành 16-05-2023
380 1511/UBND-XD V/v tham gia góp ý báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Đầu tư nâng cấp, mở rộng hệ thống hạ tầng giao thông trên địa bàn Khu kinh tế Dung Quất 16-05-2023
381 98/KH-UBND Triển khai thực hiện Kế hoạch số 204/KH-UBND ngày 31/12/2022 của UBND tỉnh và Chương trình hành động số 20-CTr/HU ngày 12/12/2022 của Huyện ủy về thực hiện Nghị Quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới 16-05-2023
382 99/KH-HĐPBGDPL Tổ chức tuyên truyền, phổ biến: Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Luật Thi đua, khen thưởng 16-05-2023
383 666/QĐ-UBND Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo mở rộng vỉa hè nút giao thông đường ĐH.02 (giai đoạn 2) 16-05-2023
384 1523/UBND V/v tham gia góp ý việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 53/NQ-CP ngày 14/4/2023 của Chính phủ 16-05-2023
385 628/QĐ-UBND V/v phê duyệt điểu chỉnh danh mục mô hình, chương trình khuyến nông năm 2023 16-05-2023
386 1507/UBND V/v giao nhiệm vụ thực hiện bồi thường hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng dự án Đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi (đoạn qua huyện Bình Sơn) 16-05-2023
387 170/TB-UBND Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện - Ung Đình Hiền tại cuộc họp rà soát tiêu chí xã Nông thôn mới nâng cao gắn với việc đề xuất điều chỉnh danh mục đầu tư công để đảm bảo đạt các tiêu chí theo quy định 16-05-2023
388 256/BC-UBND Kết quả thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 18/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với chuyển đổi số tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 16-05-2023
389 254/BC-UBND Kết quả thực hiện các nội dung theo đề nghị của Bộ Y tế 16-05-2023
390 253/BC-UBND Về phần kinh phí dự kiến sẽ tăng thêm khi thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật theo dự thảo Nghị quyết so với mức chi được quy định tại Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi 16-05-2023
391 1513/UBND-TNMT v ý kiến đối với nội dung đề nghị gia hạn thời gian thuê đất của Công ty Cổ phần xây dựng Đô thị và Khu Công nghiệp, mỏ đá Thượng Hoà 16-05-2023
392 668/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường từ ĐT.621 đi Lê Ngung 16-05-2023
393 663/QĐ-UBND Thu hồi Giấy CN QSDĐ đã cấp cho hộ ông Nguyễn Minh Hiệp và bà Dương Thị Kim, ở xã Bình Tân Phú 16-05-2023
394 664/QĐ-UBND Thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Nguyễn Thanh An và bà Nguyễn Thị Điệp, ở xã Bình Hoà 16-05-2023
395 665/QĐ-UBND Thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Đặng Muộn và bà Đặng Thị Luyện, ở thị trấn Châu Ổ 16-05-2023
396 661/QĐ-UBND Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 22/QĐ-UBND ngày 04/01/2023 của Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn về việc phân bổ vắc xin, hóa chất từ nguồn ngân sách tỉnh cho các xã, thị trấn phòng, chống dịch bệnh động vật 16-05-2023
397 662/QĐ-XPVPHC Xử phạt vi phạm hành chính Công ty TNHH Kinh Doanh Tổng Hợp Lộc Thọ Trường . Khối 3, thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. 16-05-2023
398 1510/UBND V/v chuẩn bị nội dung phục vụ Bộ CHQS tỉnh thanh tra thực hiện Nghị định số 168/2018/NĐ-CP ngày 28/12/2018 của Chính phủ đối với UBND huyện Bình Sơn 16-05-2023
399 1520/UBND V/v mời đăng ký tham gia Hội chợ Thương mại - Du lịch quốc tế Nha Trang năm 2023 16-05-2023
400 1521/UBND V/v thông tin mời tham gia Đoàn giao dịch Xúc tiến Đầu tư - Thương mại tại Trung Quốc 16-05-2023

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 3077

Tổng số lượt xem: 8771491

Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Trưởng Ban biên tập: Phạm Quang Sự - Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn

Điện thoại: 0255.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn;

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

ipv6 ready