Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH SƠN

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
251 718/QĐ-UBND Cử ông Nguyễn Văn Hiệp, ở xã Bình Trị đi huấn luyện cán bộ năm 2023 22-05-2023
252 697/QĐ-UBND Cử ông Nguyễn Văn Khiêm, ở xã Bình Trị đi huấn luyện cán bộ năm 2023 22-05-2023
253 725/QĐ-UBND Cử ông Nguyễn Văn Tuấn, ở xã Bình Trị đi huấn luyện cán bộ năm 2023 22-05-2023
254 101/KH-UBND Thực hiện Tiểu dự án 1: Nâng cao năng lực thực hiện Chương trình trong Dự án 7 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Bình Sơn năm 2023 22-05-2023
255 1592/UBND-TNMT V/v chuẩn bị nội dung phục vụ Bí thư Huyện ủy đối thoại trực tiếp với Nhân dân xã Bình Đông 22-05-2023
256 1589/UBND-NC V/v cung cấp thông tin liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Đào Thị Tiểu, ở xã Bình Hòa phục vụ xét xử vụ án theo đơn khởi kiện của bà Võ Thị Trinh 22-05-2023
257 1593/UBND-TNMT V/v giải quyết tồn tại, vướng mắc các dự án trên địa bàn xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn 22-05-2023
258 1500/UBND v tham gia ý kiến điều chỉnh BCĐX chủ trương đầu tư dự án Đường vào công viên Nghĩa trang Sơn Viên Lạc Cảnh 22-05-2023
259 1590/UBND-VX V/v góp ý dự thảo Kế hoạch chi trả trợ cấp không dùng tiền mặt cho đối tượng người có công và đăng ký số lượng đối tượng NCC thanh toán không dùng tiền mặt 22-05-2023
260 694/QĐ-UBND Về việc phê duyệt danh sách và phân bổ kinh phí hỗ trợ tiền điện đối với hộ nghèo, hộ chính sách xã hội quí I năm 2023 22-05-2023
261 03/CT-UBND Về việc tăng cường các biện pháp phòng cháy,chữa cháy rừng năm 2023 trên địa bàn huyện Bình Sơn 22-05-2023
262 1588/UBND-XD V/v ý kiến đối với xin chủ trương lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 các khu tái định cư phục vụ GPMB dự án Đường Hoàng Sa - Dốc sỏi, đoạn qua huyện Bình Sơn 22-05-2023
263 1604/UBND-TNMT V/v đề nghị thu hồi đất của Trường tiểu học xã Bình Trị và giao đất cho cho Trường Trung học cơ sở xã Bình Trị; địa điểm: xã Bình Trị, huyện Bình Sơn 22-05-2023
264 63/KL-UBND Việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý thu, chi tài chính - ngân sách năm 2021 - 2022 tại UBND xã Bình Nguyên 22-05-2023
265 737/QĐ-BBT Ban hành Quy chế hoạt động của Cổng Thông tin điện tử và Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử huyện Bình Sơn 22-05-2023
266 734/QĐ-UBND Cử ông Ao Trường Phi, ở xã Bình Trị đi huấn luyện cán bộ năm 2023 22-05-2023
267 727/QĐ-UBND Cử ông Bùi Bắc Hải, ở thị trấn Châu Ổ đi tập huấn, huấn luyện cán bộ năm 2023 22-05-2023
268 728/QĐ-UBND Cử ông Huỳnh Ngọc Hùng, ở xã Bình Trung đi tập huấn, huấn luyện cán bộ năm 2023 22-05-2023
269 705/QĐ-UBND Cử ông Nguyễn Văn Tình, ở xã Bình Hải đi huấn luyện cán bộ năm 2023 22-05-2023
270 713/QĐ-UBND Cử ông Ngô Anh Khoa, ở xã Bình Phước đi huấn luyện cán bộ năm 2023 22-05-2023
271 723/QĐ-UBND Cử ông Ngô Thanh Nghĩa, ở xã Bình Hải đi huấn luyện cán bộ năm 2023 22-05-2023
272 696/QĐ-UBND Cử ông Phạm Anh Tú, ở xã Bình Trị đi huấn luyện cán bộ năm 2023 22-05-2023
273 701/QĐ-UBND Cử ông Phạm Hữu Cầu, ở xã Bình Hải đi huấn luyện cán bộ năm 2023 22-05-2023
274 715/QĐ-UBND Cử ông Phạm Kiều, ở xã Bình Phước đi huấn luyện cán bộ năm 2023 22-05-2023
275 702/QĐ-UBND Cử ông Phạm Phước, ở xã Bình Phước đi huấn luyện cán bộ năm 2023 22-05-2023
276 726/QĐ-UBND Cử ông Phạm Thanh Bình, ở xã Bình Trị đi huấn luyện cán bộ năm 2023 22-05-2023
277 708/QĐ-UBND Cử ông Phạm Thanh, ở xã Bình Phước đi huấn luyện cán bộ năm 2023 22-05-2023
278 710/QĐ-UBND Cử ông Đinh Văn Nga, ở xã Bình Phước đi huấn luyện cán bộ năm 2023 22-05-2023
279 712/QĐ-UBND Cử ông Đoàn Chí Cường, ở xã Bình Hòa đi huấn luyện cán bộ năm 2023 22-05-2023
280 704/QĐ-UBND Cử ông Đặng Lai, ở xã Bình Hải đi huấn luyện cán bộ năm 2023 22-05-2023
281 735/QĐ-UBND Cử ông Đặng Minh Quang, ở xã Bình Phước đi huấn luyện cán bộ năm 2023 22-05-2023
282 700/QĐ-UBND Về việc cho công chức cấp xã thôi việc theo nguyện vọng (Nguyễn Phú Dũng) 22-05-2023
283 175/TB-UBND Kết luận của đồng chí Ngô Văn Dụng, Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp trực báo tiến độ và bàn giải quyết vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn IIb, đoạn qua xã Bình Châu 22-05-2023
284 711/QĐ-UBND Cử ông Phạm Đình Dương, ở xã Bình Long đi tập huấn, huấn luyện cán bộ năm 2023 22-05-2023
285 730/QĐ-UBND Cử ông Trần Văn An, ở xã Bình Trung đi tập huấn, huấn luyện cán bộ năm 2023 22-05-2023
286 731/QĐ-UBND Cử ông Trần Văn Dũng, ở xã Bình An đi tập huấn, huấn luyện cán bộ năm 2023 22-05-2023
287 719/QĐ-UBND Cử ông Trần Văn Quang, ở xã Bình Hải đi huấn luyện cán bộ năm 2023 22-05-2023
288 703/QĐ-UBND Cử ông Võ Thành Đạt, ở xã Bình Trị đi huấn luyện cán bộ năm 2023 22-05-2023
289 720/QĐ-UBND Cử ông Võ Văn Dũng, ở xã Bình Châu đi huấn luyện cán bộ năm 2023 22-05-2023
290 717/QĐ-UBND Cử ông Huỳnh Tấn Vũ, ở xã Bình Hòa đi huấn luyện cán bộ năm 2023 22-05-2023
291 722/QĐ-UBND Cử ông Huỳnh Tấn Đức, ở xã Bình Hòa đi huấn luyện cán bộ năm 2023 22-05-2023
292 699/QĐ-UBND Cử ông Lê Quang Sơn, ở xã Bình Trị đi huấn luyện cán bộ năm 2023 22-05-2023
293 716/QĐ-UBND Cử ông Lê Vũ Trường, ở xã Bình Hòa đi huấn luyện cán bộ năm 2023 22-05-2023
294 707/QĐ-UBND Cử ông Nguyễn Công Vinh, ở xã Bình Phước đi huấn luyện cán bộ năm 2023 22-05-2023
295 1584/UBND-TH V/v thực hiện báo cáo định kỳ về tình hình của cơ quan, đơn vị, địa phương 19-05-2023
296 692/QĐ-UBND Kế hoạch mua sắm các cơ quan, đơn vị 19-05-2023
297 266/BC-UBND Kết quả triển khai thực hiện đề án văn hóa công vụ, quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp 06 tháng đầu năm 2023 19-05-2023
298 1570/UBND-XD V/v tham gia ý kiến đối với vị trí đề nghị bổ sung đấu nối vào Quốc lộ 1 của dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN VSIP II (giai đoạn 1) 19-05-2023
299 1581/UBND V/v tham gia ý kiến BCĐX điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, cải tạo và đầu tư hoàn thiện các Khu dân cư trên địa bàn KKT Dung Quất 19-05-2023
300 1577/UBND-XD V/v ý kiến đối với nội dung chỉnh tuyến đường ĐH.03, đoạn qua KDC kè Bắc sông Trà Bồng, huyện Bình Sơn 19-05-2023

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 3291

Tổng số lượt xem: 8771401

Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Trưởng Ban biên tập: Phạm Quang Sự - Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn

Điện thoại: 0255.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn;

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

ipv6 ready