Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH SƠN

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
201 1626/UBND-TH V/v xem xét, giải quyết những đề xuất, kiến nghị của cơ sở qua tổng hợp tình hình trực báo cụm quý I/2023 24-05-2023
202 1628/UBND V/v đề nghị chuyển chi phí phục vụ bồi thường theo quyết định UBND huyện đã phê duyệt 24-05-2023
203 1644/UBND-TNMT V/v đề nghị thẩm định bản đồ chỉnh lý địa chính khu đất thuộc Dự án: Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh giai đoạn IIb (đợt 1) 24-05-2023
204 1622/UBND Về việc thống nhất chủ trương tổ chức diễn tập cháy rừng cấp xã năm 2023 tại xã Bình An 24-05-2023
205 272/BC-UBND Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 121/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em trên địa bàn huyện Bình Sơn 24-05-2023
206 102/KH-UBND Tổ chức các đoàn công tác dự Hội nghị rút kinh nghiệm công tác tuyển nhận chiến sĩ mới và Lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2023 24-05-2023
207 1625/UBND-TNMT V/v các nội dung liên quan đến rà soát các vị trí khu vực có tiềm năng khai thác cát và các bãi tập kết cát tại địa phương đề xuất bổ sung qui hoạch 24-05-2023
208 1647/UBND-TNMT V/v có ý kiến đối với Hồ sơ đề nghị giao khu vực biển của Công ty Cổ phần Cảng Quốc tế Gemadept Dung Quất 24-05-2023
209 1631/UBND V/v tăng cường công tác phòng, chống cháy nổ cho tàu cá trên địa bàn huyện Bình Sơn 24-05-2023
210 1596/UBND-TNMT V/v tiếp tục xác minh tình tiết của vụ việc vi phạm hành chính đối với ông Tạ Đình Vỹ 23-05-2023
211 274/BC-UBND Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 23-05-2023
212 739/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Trường Tiểu học Bình Long 23-05-2023
213 740/QĐ-UBND Về việc phân khai kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 từ nguồn tăng thu thực hiện của ngân sách cấp tỉnh so với dự toán HĐND tỉnh giao năm 2022 23-05-2023
214 1619/UBND-TNMT V/v cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính đất công ích và đất nông nghiệp khác do UBND cấp xã quản lý, sử dụng (theo Chỉ thị 09/CT-UBND ngày 19/4/2018 của UBND tỉnh) 23-05-2023
215 1620/UBND V/v thu, nộp quỹ Phòng,chống thiên tai năm 2023 trên địa bàn huyện Bình Sơn. 23-05-2023
216 273/BC-UBND Kết quả, tiến độ thực hiện các nội dung theo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy tại các thông báo, kết luận trong quý I/2023 23-05-2023
217 275/BC-UBND Tình hình thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, trước mắt về chống khai thác IUU, chuẩn bị làm việc với Đoàn thanh tra EC lần thứ 4 trên đia bàn huyện Bình Sơn 23-05-2023
218 1618/UBND-CS V/v chủ trương sửa chữa Trung tâm học tập cộng đồng xã Bình Hải 23-05-2023
219 1613/UBND-TC V/v góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên môn ngành tài chính trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực tài chính 23-05-2023
220 1612/UBND-CS V/v thực hiện chỉ thị 09/CT-TTg của Thủ tướng chính phủ về tăng cường công tác quản lý tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý 23-05-2023
221 1611/UBND-VP V/v đề nghị điều chỉnh nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp HĐND huyện lần thứ 11 (chuyên đề) năm 2023 23-05-2023
222 742/QĐ-UBND Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành Công trình: Nâng cấp dãy phòng làm việc 03 tầng, sân vườn mặt trước và tường rào Phòng Giáo dục và Đào tạo 23-05-2023
223 741/QĐ-UBND Thành lập Hội đồng thẩm định các dự án, kế hoạch liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện 23-05-2023
224 738/QĐ-UBND Giao đất tái định cư cho ông Ngô Tịnh và bà Bùi Thị Xanh, thường trú tại xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, sử dụng vào mục đích xây dựng nhà ở 23-05-2023
225 1623/UBND V/v thống kê nguồn lực đóng góp của cộng đồng, doanh nghiệp trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. 23-05-2023
226 1627/UBND-TH V/v chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch số 162-KH/HU ngày 17/5/2023 của Ban Thường vụ Huyện uỷ 23-05-2023
227 1598/UBND-NNTN V/v tham gia Hội chợ-Triển lãm giống, nông nghiệp công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh, lần IX - năm 2023 22-05-2023
228 1587/UBND-BPMC V/v thống nhất dừng trả kết quả giải quyết một số TTHC thuộc lĩnh vực đất đai vào ngày thứ 7 tại Bộ phận Một cửa huyện 22-05-2023
229 1602/UBND V/v tuyên truyền an toàn giao thông trong tuần lễ an toàn giao thông đường bộ toàn cầu năm 2023 22-05-2023
230 1599/UBND V/v xác nhận hiện trạng đất có rừng, đất chưa có rừng, tại Vị trí 2, xã Bình Thuận thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất 22-05-2023
231 695/QĐ-UBND Về việc đính chính thông tin trong Quyết định số 252/QĐ-UBND ngày 20/02/2023 của Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn về việc kiện toàn đội ngũ cộng tác viên bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em xã Bình Minh 22-05-2023
232 67/GPXD Cấp cho bà: Nguyễn Thị Phú. 22-05-2023
233 270/BC-UBND Kết quả thực hiện các chỉ tiêu thuộc Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 6 tháng đầu năm 2023 22-05-2023
234 269/BC-UBND Kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TU ngày 14/11/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc nâng cao chất lượng bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh 22-05-2023
235 1601/UBND V/v cung cấp thông tin, số liệu công tác đấu thầu từ năm 2018 đến 2022 22-05-2023
236 1597/UBND-TH V/v đính chính văn bản 22-05-2023
237 733/QĐ-UBND Cử ông Bùi Đức Vũ, ở xã Bình Hải đi huấn luyện cán bộ năm 2023 22-05-2023
238 706/QĐ-UBND Cử ông Nguyễn Xuân Hoài, ở xã Bình Hải đi huấn luyện cán bộ năm 2023 22-05-2023
239 736/QĐ-UBND ông Đặng Ngọc Mến, ở xã Bình Hải đi huấn luyện cán bộ năm 2023 22-05-2023
240 693/QĐ-HB Hủy bỏ quyết định trong xử phạt vi phạm hành chính 22-05-2023
241 714/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch kiểm tra tình hình hoạt động của các đơn vị tại Cụm công nghiệp Bình Nguyên năm 2023 22-05-2023
242 176/TB-UBND Kết luận của đồng chí Ngô Văn Dụng, Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện và bàn giải quyết tồn tại, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Trung tâm khí điện Miền Trung, địa điểm Trung tâm điện lực Dung Quất 22-05-2023
243 173/TB-UBND Kết quả kiểm tra việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường Dự án Chợ Châu Ổ do Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Châu Ổ làm Chủ dự án 22-05-2023
244 271/BC-UBND Tình hình triển khai thi hành Luật Kiến trúc theo Quyết định số 1037/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 và định hướng phát triển Kiến trúc Việt Nam 22-05-2023
245 729/QĐ-UBND Cử ông Phạm Thế Duy, ở thị trấn Châu Ổ đi tập huấn, huấn luyện cán bộ năm 2023 22-05-2023
246 732/QĐ-UBND Cử ông Võ Văn Hiền, ở xã Bình Hải đi huấn luyện cán bộ năm 2023 22-05-2023
247 721/QĐ-UBND Cử ông Võ Văn Thạch, ở xã Bình Châu đi huấn luyện cán bộ năm 2023 22-05-2023
248 709/QĐ-UBND Cử ông Đinh Văn Duy, ở xã Bình Phước đi huấn luyện cán bộ năm 2023 22-05-2023
249 724/QĐ-UBND Cử ông Nguyễn Minh Hiếu, ở xã Bình Phước đi huấn luyện cán bộ năm 2023 22-05-2023
250 698/QĐ-UBND Cử ông Nguyễn Ngọc Dũng, ở xã Bình Hải đi huấn luyện cán bộ năm 2023 22-05-2023

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2625

Tổng số lượt xem: 8770695

Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Trưởng Ban biên tập: Phạm Quang Sự - Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn

Điện thoại: 0255.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn;

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

ipv6 ready