Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH SƠN

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
501 1469/UBND-NC V/v có ý kiến đối với Kết luận về GCN QSDĐ đã cấp hộ ông Nguyễn Chuyên 11-05-2023
502 1470/UBND V/v cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện cho thiết bị giám sát hành trình qua vệ tinh cho tàu cá 11-05-2023
503 1456/UBND-NNTN Về việc chỉ đạo rà soát công tác ủy quyền và phân cấp quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn huyện 11-05-2023
504 92/KH-UBND Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Bình Sơn năm 2023 11-05-2023
505 617/QĐ-UBND Phê duyệt quyết toán chi phí bồi thường, hỗ trợ và GPMB công trình: Sửa chữa, nâng cấp Hồ chứa nước Gò Lang, huyện Bình Sơn thuộc Tiểu dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Quảng Ngãi (giai đoạn 1) thuộc dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8); Địa điểm: Xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 11-05-2023
506 07/2023/QĐ-UBND Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Bình Sơn 11-05-2023
507 1451/UBND-TNMT báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03/6/2013 của BCH Trung ương khoá XI 11-05-2023
508 1449/UBND-TNMT CV ý kiến liên quan đến việc xác định chỉ tiêu hiện trạng sử dụng đất và quy mô diện tích đất trồng lúa của Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp VSIP II Quảng Ngãi (giai đoạn 1) 11-05-2023
509 1464/UBND-NC V/v xử lý đơn tố cáo của công dân (tố ông Linh - PCT B.Nguyên) 11-05-2023
510 1458/UBND V/v đánh giá hiện trạng công trình đê điều và phương án hộ đê năm 2023 11-05-2023
511 1468/UBND-NNNT Vv lựa chọn sản phẩm tham dự Chương trình bình chọn thương hiệu Vàng nông nghiệp Việt Nam năm 2023. 11-05-2023
512 1455/UBND-NNNT Về việc chỉ đạo báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 2493/QĐ-UBND ngày 26/12/2023 của UBND huyện 11-05-2023
513 189/GM-UBND Mời họp giao ban Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện tuần 19 năm 2023 11-05-2023
514 244/BC-UBND Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện, tình hình kinh tế - xã hội tháng 4/2023 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2023 11-05-2023
515 1473/UBND-TNMT V/v báo cáo kết quả xem xét giải quyết đơn của công dân 11-05-2023
516 1462/UBND v báo cáo số lượng biên chế cán bộ, công chức cấp xã 11-05-2023
517 1465/UBND-VX V/v chuẩn bị nội dung thuyết minh về Căn cứ Tuyền Tung (Thọ An -Bình An) 11-05-2023
518 91/KH-UBND Triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2023 10-05-2023
519 90/KH-UBND Thực hiện Tiểu dự án 1 "Phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn" và Tiểu dự án 3 "Hỗ trợ việc làm bền vững" của Dự án 4 "Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững" thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Bình Sơn năm 2023 10-05-2023
520 60/GPXD Cấp cho: Chùa Từ Vân. 10-05-2023
521 238/BC-UBND Cung cấp thông tin liên quan điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 KDC Đông Nam tại Quyết định số 348/QĐ-UBND ngày 10/3/2020 của UBND huyện Bình Sơn 10-05-2023
522 239/BC-UBND Tiến độ giải quyết kiến nghị doanh nghiệp trên địa bàn huyện Bình Sơn 10-05-2023
523 237/BC-UBND Tiến độ thực hiện công tác bồi thường, tái định cư và giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn huyện Bình Sơn (Số liệu cập nhật tính đến ngày 09/5/2023) 10-05-2023
524 614/QĐ-UBND Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành Công trình: Sửa chữa cầu tại Km2+060 trên tuyến đường huyện ĐH.02 (Bình Trung - Bình An) 10-05-2023
525 615/QĐ-UBND Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình: Sửa chữa tuyến đường ĐH.03; đoạn từ xã Bình Trung đi xã Bình Dương 10-05-2023
526 1442/UBND V/v tăng cường quản lý, thanh toán để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2023 10-05-2023
527 1441/UBND-XD Về việc báo cáo kết quả kiểm định chất lượng, thử nghiệm khả năng chịu lực của kết cấu công trình (đợt 01) công trình Xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư Vạn Tường (giai đoạn 1) 10-05-2023
528 1440/UBND V/v có ý kiến đối với thành tích đề nghị khen thưởng cấp học bổng "Học không bao giờ cùng" 10-05-2023
529 89/KH-UBND Tổ chức "Ngày hội Tư vấn tuyển sinh - Định hướng nghề nghiệp và Giới thiệu việc làm năm 2023" trên địa bàn huyện Bình Sơn 10-05-2023
530 242/BC-UBND Về việc khắc phục tồn tại sau kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình: Thủy lợi Đồng Sông (đập và kênh), huyện Bình Sơn 10-05-2023
531 240/BC-UBND Các kiến nghị, đề xuất đối với Trung ương nhưng chưa được giải quyết 10-05-2023
532 241/BC-UBND Kết quả thực hiện công tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2022, 06 tháng đầu năm 2023 và ước thực hiện 06 tháng cuối năm 2023 10-05-2023
533 616/QĐ-UBND Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Trường Mẫu giáo Bình Tân Phú 10-05-2023
534 613/QĐ-UBND Về việc nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí đối với công chức (Nguyễn Chung) 10-05-2023
535 160/TB-UBND Về việc không thụ lý giải quyết tố cáo (tố cáo ông Võ Quang Thao, GĐ TTPTQ đất huyện) 10-05-2023
536 1447/UBND V/v nguyên nhân giảm điểm đối với Chỉ số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp năm 2022 của tỉnh, đề xuất nhiệm vụ, giải pháp năm 2023 và những năm tiếp theo 10-05-2023
537 1445/UBND-TNMT V/v tham gia góp ý liên quan đến việc giao đất cho Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi để thực hiện giao lại đất hoặc cho thuê đất theo quy định tại xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn 10-05-2023
538 1448/UBND-TTHC V/v xử lý phản ánh của công dân trên Hệ thống xử lý phản ánh, kiến nghị của Chính phủ 10-05-2023
539 1439/UBND-NC V/v xử lý đơn tố cáo của công dân đối với ông Lê Minh Việt, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Nguyên 10-05-2023
540 88/KH-UBND Giám sát, đánh giá Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Bình Sơn năm 2023 09-05-2023
541 1431/UBND-XD V/v tiếp thu và hoàn thiện dự thảo Đề án của Huyện ủy về xây dựng và phát triển đô thị trên địa bàn huyện Bình Sơn đến năm 2025 đạt tiêu chí đô thị loại IV, thành thị xã Bình Sơn và định hướng đến năm 2030 09-05-2023
542 1435/UBND-TH V/v ủy quyền dự kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành Công trình Nâng cấp tuyến đường ĐH.05 (Nước Mặn - Bình Khương) 09-05-2023
543 1423/UBND V/v nạo vét các tuyến mương, đảm bảo thoát nước tại khu vực xã Bình Thuận 09-05-2023
544 1436/UBND-HĐ V/v tham dự tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND các cấp trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 09-05-2023
545 1429/UBND-TH V/v tham mưu giải quyết những đề xuất, kiến nghị của cơ sở qua tổng hợp tình hình trực báo cụm quý I/2023 09-05-2023
546 1425/UBND-TNMT V/v tiếp tục xác minh tình tiết của vụ việc vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Hữu Phúc, xã Bình Châu 09-05-2023
547 1437/UBND-TTHC V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 28/4/2023 của UBND tỉnh 09-05-2023
548 1432/UBND-TH V/v triển khai thực hiện chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy tại Thông báo số 1072-TB/HU ngày 08/5/2023 09-05-2023
549 1430/UBND-NC V/v vắng mặt tham dự phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hành chính theo đơn khởi kiện của bà Võ Thị Trinh, xã Bình Hòa 09-05-2023
550 1434/UBND-NC V/v xử lý đơn ghi ngày 27/4/2023 của bà Bùi Thị Ngọc Ánh, ở đội 13, thôn Thuận Phước, xã Bình Thuận 09-05-2023

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2702

Tổng số lượt xem: 8770716

Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Trưởng Ban biên tập: Phạm Quang Sự - Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn

Điện thoại: 0255.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn;

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

ipv6 ready