Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH SƠN

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
451 654/QĐ-UBND Thành lập Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp Trung học cơ sở năm học 2022 - 2023, Trường Trung học cơ sở xã Bình Nguyên 15-05-2023
452 648/QĐ-UBND Thành lập Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp Trung học cơ sở năm học 2022 - 2023, Trường Trung học cơ sở xã Bình Thanh 15-05-2023
453 647/QĐ-UBND Thành lập Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp Trung học cơ sở năm học 2022 - 2023, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Bình Phước 15-05-2023
454 650/QĐ-UBND Thành lập Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp Trung học cơ sở năm học 2022 - 2023, Trường Trung học cơ sở xã Bình Thạnh 15-05-2023
455 649/QĐ-UBND Thành lập Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp Trung học cơ sở năm học 2022 - 2023, Trường Trung học cơ sở xã Bình Trung 15-05-2023
456 645/QĐ-UBND Thành lập Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp Trung học cơ sở năm học 2022 - 2023, Trường Trung học cơ sở xã Bình Trị 15-05-2023
457 634/QĐ-UBND Thành lập Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp Trung học cơ sở năm học 2022 - 2023, Trường Trung học cơ sở xã Bình Đông 15-05-2023
458 657/QĐ-UBND Về việc nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí đối với công chức (Nguyễn Xuân Vinh) 15-05-2023
459 163/TB-UBND V/v gặp gỡ, đối thoại công khai liên quan đến nội dung khiếu nại của bà Ngô Thị Ái, hiện thường trú ở thôn Mỹ Tân, xã Bình Chánh và vụ khiếu nại của ông Nguyễn Hùng, hiện thường trú ở xóm Tân An, thôn Phú Lộc, xã Bình Trung, huyện Bình Sơn 15-05-2023
460 632/QĐ-UBND Thành lập Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp Trung học cơ sở năm học 2022 - 2023, Trường Trung học cơ sở Nguyễn Tự Tân 15-05-2023
461 651/QĐ-UBND Thành lập Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp Trung học cơ sở năm học 2022 - 2023, Trường Trung học cơ sở thị trấn Châu Ổ 15-05-2023
462 1506/UBND V/v lựa chọn đại biểu dự hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2023) 15-05-2023
463 1490/UBND-TNMT V/v tiếp tục xác minh tình tiết của vụ việc vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Văn Thi 15-05-2023
464 1487/UBND-TNMT V/v tăng cường công tác quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật về giao khu vực biển trên địa bàn huyện 15-05-2023
465 627/QĐ-UBND Về việc thành lập Ban Chỉ đạo xác nhận người có công huyện Bình Sơn 12-05-2023
466 61/GPXD Cấp cho bà: Bùi Thị Ngọc Oanh, TDP4, thị trấn Châu Ổ 12-05-2023
467 62/GPXD Cấp cho bà: Phạm Thị Đồng, TDP6, thị trấn Châu Ổ 12-05-2023
468 245/BC-UBND Tình hình thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX về phát triển Bình Sơn thành thị xã trực thuộc tỉnh Quảng Ngãi 12-05-2023
469 1480/UBND V/v góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp 12-05-2023
470 1481/UBND V/v báo cáo tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW của Ban Bí thư về củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở 12-05-2023
471 1478/UBND-TNMT v cung cấp thông tin, dữ liệu xây dựng Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện kinh tế tuần hoàn 12-05-2023
472 1477/UBND-TH V/v tiếp tục thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Thường trực Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ tại các thông báo, kết luận trong quý I/2023 12-05-2023
473 1479/UBND Về việc tham gia góp ý dự án Khu dân cư Nam Bình tại xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn 12-05-2023
474 246/BC-UBND Sơ kết tình hình thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hộ 12-05-2023
475 247/BC-UBND Về kết quả phối hợp nổ mìn giám sát tại mỏ đá Bình Thanh, huyện Bình Sơn theo chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Ngãi 12-05-2023
476 96/KH-UBND Kiên cố hóa kênh mương loại III trên địa bàn huyện năm 2023 12-05-2023
477 95/KH-UBND Quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong tình hình mới trên địa bàn huyện Bình Sơn 12-05-2023
478 626/QĐ-UBND Về việc giải quyết khiếu nại của ông Trần Kia, hiện thường trú ở thôn Tuyết Diêm 2, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn (lần đầu) 12-05-2023
479 1459/UBND-NC V/v cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ xét xử vụ án dân sự sơ thẩm theo đơn khởi kiện của bà Đặng Thị Ngọc, xã Bình Mỹ 11-05-2023
480 1472/UBND-TCD V/v giải quyết, trả lời đơn của bà Lê Thị Thúy Anh, ở xóm 4A, thôn Mỹ Huệ 2, xã Bình Dương 11-05-2023
481 1467/UBND V/v đề nghị tham gia ý kiến đối với dự thảo báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt chuẩn NTM nâng cao và lấy ý kiến sự hài lòng của người dân trên địa bàn xã đối với việc đề nghị công nhận xã Bình Dương đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022 11-05-2023
482 94/KH-UBND Gặp gỡ, đối thoại giải quyết khiếu nại với ông Nguyễn Hùng, hiện thường trú ở xóm Tân An, thôn Phú Lộc, xã Bình Trung, huyện Bình Sơn 11-05-2023
483 93/KH-UBND Kế hoạch triển khai Chương trình quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) trên các cây trồng chủ lực năm 2023 11-05-2023
484 625/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Sửa chữa tuyến đường ĐH.03 (Bình Trung - Bình Dương) 11-05-2023
485 624/QĐ-UBND Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán hạng mục công trình: Di dời, cải tạo lưới điện bị ảnh hưởng mặt bằng thi công dự án Cầu Thạch An (Bình Minh - Bình Mỹ) 11-05-2023
486 622/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh chi chuyển nguồn kinh phí ngân sách huyện năm 2022 sang năm ngân sách 2023 11-05-2023
487 618/QĐ-BQL Ban hành Quy chế tổ chức hoạt động, quản lý và sử dụng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa huyện Bình Sơn 11-05-2023
488 1454/UBND-TNMT Về việc trả lời một số nội dung có liên quan đến kiến nghị của người dân về việc hoạt động trở lại của mỏ đá Bình Thanh 11-05-2023
489 615/QĐ-UBND Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình: Sửa chữa tuyến đường ĐH.03; đoạn từ xã Bình Trung đi xã Bình Dương 11-05-2023
490 621/QĐ-UBND Về việc giải quyết khiếu nại của ông Bùi Thế Sinh, hiện thường trú ở thôn Tuyết Diêm 2, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn (lần đầu) 11-05-2023
491 619/QĐ-UBND Về việc giải quyết khiếu nại của ông Lê Hoàng, hiện thường trú ở thôn Tuyết Diêm 2, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn (lần đầu) 11-05-2023
492 620/QĐ-UBND Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo rà soát xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm huyện bình Sơn, giai đoạn 2022-2025 11-05-2023
493 1450/UBND-TNMT V/v xác minh tình tiết của vụ việc vi phạm hành chính tại thửa đất số 01, tờ bản đồ số 4, xã Bình Thạnh 11-05-2023
494 1460/UBND v khảo sát, đánh giá thực trạng trường Tiểu học số 2 Bình Thạnh, cụm Vĩnh An 11-05-2023
495 1474/UBND-TNMT V/v phối hợp giải quyết Đơn của bà Ao Thị Út, thường trú ở xã Bình Thanh, huyện Bình Sơn 11-05-2023
496 1461/UBND-NC V/v tham dự làm việc thẩm định tại chổ với Tòa án nhân dân tỉnh (vụ án dân sự bà Võ Thị Nhật Triều, xã Bình Khương) 11-05-2023
497 1466/UBND V/v tham mưu giải quyết nội dung đơn của Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Quốc tế Việt Hà 11-05-2023
498 1457/UBND-NNTN Về việc báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 2004/QĐ-UBND ngày 30/9/2022 của UBND huyện 11-05-2023
499 92a/KH-UBND Triển khai thực hiện công tác trẻ em năm 2023 trên địa bàn huyện Bình Sơn 11-05-2023
500 1463/UBND-NC V/v có ý kiến đối với Kết luận về GCN QSDĐ đã cấp cho ông Nguyễn Nhành và bà Phạm Thị Đạt, ở xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn 11-05-2023

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2932

Tổng số lượt xem: 8771038

Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Trưởng Ban biên tập: Phạm Quang Sự - Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn

Điện thoại: 0255.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn;

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

ipv6 ready