Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH SƠN

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
211 274/BC-UBND Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 23-05-2023
212 739/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Trường Tiểu học Bình Long 23-05-2023
213 740/QĐ-UBND Về việc phân khai kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 từ nguồn tăng thu thực hiện của ngân sách cấp tỉnh so với dự toán HĐND tỉnh giao năm 2022 23-05-2023
214 1619/UBND-TNMT V/v cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính đất công ích và đất nông nghiệp khác do UBND cấp xã quản lý, sử dụng (theo Chỉ thị 09/CT-UBND ngày 19/4/2018 của UBND tỉnh) 23-05-2023
215 1620/UBND V/v thu, nộp quỹ Phòng,chống thiên tai năm 2023 trên địa bàn huyện Bình Sơn. 23-05-2023
216 273/BC-UBND Kết quả, tiến độ thực hiện các nội dung theo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy tại các thông báo, kết luận trong quý I/2023 23-05-2023
217 275/BC-UBND Tình hình thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, trước mắt về chống khai thác IUU, chuẩn bị làm việc với Đoàn thanh tra EC lần thứ 4 trên đia bàn huyện Bình Sơn 23-05-2023
218 1618/UBND-CS V/v chủ trương sửa chữa Trung tâm học tập cộng đồng xã Bình Hải 23-05-2023
219 1613/UBND-TC V/v góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên môn ngành tài chính trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực tài chính 23-05-2023
220 1612/UBND-CS V/v thực hiện chỉ thị 09/CT-TTg của Thủ tướng chính phủ về tăng cường công tác quản lý tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý 23-05-2023
221 1611/UBND-VP V/v đề nghị điều chỉnh nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp HĐND huyện lần thứ 11 (chuyên đề) năm 2023 23-05-2023
222 742/QĐ-UBND Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành Công trình: Nâng cấp dãy phòng làm việc 03 tầng, sân vườn mặt trước và tường rào Phòng Giáo dục và Đào tạo 23-05-2023
223 741/QĐ-UBND Thành lập Hội đồng thẩm định các dự án, kế hoạch liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện 23-05-2023
224 738/QĐ-UBND Giao đất tái định cư cho ông Ngô Tịnh và bà Bùi Thị Xanh, thường trú tại xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, sử dụng vào mục đích xây dựng nhà ở 23-05-2023
225 1623/UBND V/v thống kê nguồn lực đóng góp của cộng đồng, doanh nghiệp trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. 23-05-2023
226 1627/UBND-TH V/v chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch số 162-KH/HU ngày 17/5/2023 của Ban Thường vụ Huyện uỷ 23-05-2023
227 1598/UBND-NNTN V/v tham gia Hội chợ-Triển lãm giống, nông nghiệp công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh, lần IX - năm 2023 22-05-2023
228 1587/UBND-BPMC V/v thống nhất dừng trả kết quả giải quyết một số TTHC thuộc lĩnh vực đất đai vào ngày thứ 7 tại Bộ phận Một cửa huyện 22-05-2023
229 1602/UBND V/v tuyên truyền an toàn giao thông trong tuần lễ an toàn giao thông đường bộ toàn cầu năm 2023 22-05-2023
230 1599/UBND V/v xác nhận hiện trạng đất có rừng, đất chưa có rừng, tại Vị trí 2, xã Bình Thuận thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất 22-05-2023
231 695/QĐ-UBND Về việc đính chính thông tin trong Quyết định số 252/QĐ-UBND ngày 20/02/2023 của Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn về việc kiện toàn đội ngũ cộng tác viên bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em xã Bình Minh 22-05-2023
232 67/GPXD Cấp cho bà: Nguyễn Thị Phú. 22-05-2023
233 270/BC-UBND Kết quả thực hiện các chỉ tiêu thuộc Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 6 tháng đầu năm 2023 22-05-2023
234 269/BC-UBND Kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TU ngày 14/11/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc nâng cao chất lượng bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh 22-05-2023
235 1601/UBND V/v cung cấp thông tin, số liệu công tác đấu thầu từ năm 2018 đến 2022 22-05-2023
236 1597/UBND-TH V/v đính chính văn bản 22-05-2023
237 733/QĐ-UBND Cử ông Bùi Đức Vũ, ở xã Bình Hải đi huấn luyện cán bộ năm 2023 22-05-2023
238 706/QĐ-UBND Cử ông Nguyễn Xuân Hoài, ở xã Bình Hải đi huấn luyện cán bộ năm 2023 22-05-2023
239 736/QĐ-UBND ông Đặng Ngọc Mến, ở xã Bình Hải đi huấn luyện cán bộ năm 2023 22-05-2023
240 693/QĐ-HB Hủy bỏ quyết định trong xử phạt vi phạm hành chính 22-05-2023

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1194

Tổng số lượt xem: 8568338

Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Trưởng Ban biên tập: Phạm Quang Sự - Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn

Điện thoại: 0255.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn;

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

ipv6 ready