Truy cập nội dung luôn
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
151 181/TB-UBND(THĐ) Hủy bỏ Thông báo số 664/TB-UBND ngày 12/11/2021 của UBND huyện Bình Sơn 26-05-2023
152 180/TB-UBND(THĐ) Hủy bỏ Thông báo số 665/TB-UBND ngày 12/11/2021 của UBND huyện Bình Sơn 26-05-2023
153 1673/UBND-TNMT CV ý kiến đối với nội dung đề nghị của Công ty TNHH MTV NBB Quảng Ngãi tại Công văn số 24CV-NBB 26-05-2023
154 1676/UBND v góp ý Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định nội dung và mức hỗ trợ thực hiện Chương trình bố trí dân cư trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030 26-05-2023
155 1678/UBND V/v cung cấp số liệu về di cư quốc tế 06 tháng đầu năm 2023 trên địa bàn huyện 26-05-2023
156 1677/UBND-VX V/v góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Thông tư số 06/2022/TT-BGDĐT ngày 11/5/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 26-05-2023
157 1683/UBND-TNMT V/v góp ý dự thảo Quy định về quản lý chất thải và thực hiện chính sách ưu đãi, hỗ trợ cho hoạt động quản lý chất thải trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 26-05-2023
158 1681/UBND-VX V/v hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5, Tuần lễ quốc gia không thuốc lá 25-31/5/2023 và tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá 26-05-2023
159 754/QĐ-UBND Khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2018 - 2023 26-05-2023
160 755/QĐ-UBND Về việc giải quyết khiếu nại của bà Ngô Thị Ái, hiện thường trú ở thôn Mỹ Tân, xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn (lần hai) 26-05-2023
161 1658/UBND V/v đề nghị thẩm định, tham mưu phê duyệt hồ sơ phi dự án 26-05-2023
162 1648/UBND-VX V/v tiếp tục tăng cường thực hiện công tác phòng, chống tai nạn đuối nước ở trẻ em trên địa bàn huyện 25-05-2023
163 219/GM-UBND Mời họp giao ban Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện tuần 21 năm 2023 25-05-2023
164 68/GPXD Cấp cho ông: Nguyễn Thanh Long, TDP1, thị trấn Châu Ổ 25-05-2023
165 1654/UBND V/v đôn đốc nộp hồ sơ quyết toán các công trình dồn điền đổi thửa, chỉnh trang đồng ruộng 25-05-2023
166 1660/UBND-NC v cung cấp bổ sung thông tin, tài liệu phục vụ xét xử vụ án hành chính theo đơn khởi kiện của ông Đinh Hải Quang, ở thôn Tuyết Diêm 3, xã Bình Thuận 25-05-2023
167 1666/UBND-TNMT v có ý kiến đối với Hồ sơ đề nghị giao khu vực biển của Công ty TNHH MTV Hào Hưng Quảng Ngãi 25-05-2023
168 748/QĐ-UBND Về việc giải quyết kinh phí triển khai Chương trình quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) trên các cây trồng chủ lực năm 2023 25-05-2023
169 751/QĐ-UBND Phê duyệt Phương án Ứng phó thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Bình Sơn năm 2023 25-05-2023
170 750/QĐ-UBND Về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Hùng, hiện thường trú ở xóm Tân An, thôn Phú Lộc, xã Bình Trung, huyện Bình Sơn (lần hai) 25-05-2023
171 1664/UBND-NC V/v có ý kiến đối với Kết luận về GCN QSDĐ đã cấp ông Nguyễn Tấn Hải, bà Nguyễn Thị Thuận, ở xã Bình Nguyên 25-05-2023
172 1667/UBND-NNNT Về việc có ý kiến chấp thuận chủ trương nghiên cứu, khảo sát và đầu tư xây dựng dự án Phát triển nông nghiệp kết hợp du lịch sinh thái Hàm Rồng 25-05-2023
173 1650/UBND-NC V/v xử lý đơn ghi ngày 16/5/2023 của ông Nguyễn Văn Hoa, ở KDC Đồng Rướn, thôn Đông Lỗ, xã Bình Thuận 25-05-2023
174 1655/UBND-NNTN v điều chỉnh, bổ sung diện tích, biện pháp tưới, tiêu được hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi 2024-2025 trên địa bàn huyện 25-05-2023
175 1663/UBND V/v thực hiện giải ngân vốn sự nghiệp các Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2022, 2023 25-05-2023
176 1649/UBND-TNMT V/v triển khai thực hiện Quyết định số 369/QĐ-UBND và Quyết định số 370/QĐ-UBND ngày 15/5/2023 của UBND tỉnh 25-05-2023
177 1669/UBND-TH v triển khai thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy tại Thông báo số 1086-TB/HU ngày 19/5/2023 25-05-2023
178 1657/UBND-TH V/v triển khai thực hiện chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy tại Thông báo số 1074-TB/HU ngày 09/5/2023 25-05-2023
179 180/TB-UBND Về việc nghỉ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với cán bộ cấp xã (Lê Minh Chính) 25-05-2023
180 280/BC-UBND Kết quả học tập kinh nghiệm tại các cơ sở giáo dục cấp THCS Thành phố Hồ Chí Minh 24-05-2023

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 591

Tổng số lượt xem: 6520969