Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH SƠN

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
10321 338/BC-UBND Tình hình thực hiện công khai quyết toán ngân sách năm 2018 26-09-2019
10322 2101/QĐ-UBND Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách huyện Bình Sơn năm 2018 30-07-2019
10323 2102/QĐ-UBND Về việc công khai số liệu thực hiện dự toán thu, chi ngân sách huyện 6 tháng đầu năm 2019 30-07-2019
10324 3128/QĐ-UBND Về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 28-12-2018
10325 1409/QĐ-UBND Về việc công khai số liệu thực hiện dự toàn thu, chi ngân sách huyện 6 tháng đầu năm 2018 26-07-2018
10326 2189/UBND-TC Về việc báo cáo tình hình thực hiện công khai quyết toán ngân sách năm 2016 30-08-2017
10327 1829/QĐ-UBND Về việc công khai số liệu thực hiện dự toán thu, chi ngân sách huyện 6 tháng đầu năm 2017 23-08-2017
10328 486/UBND-TC Về việc báo cáo tình hình công khai thực hiện dự toán ngân sách năm 2017 07-03-2017
10329 82/QĐ-UBND Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách huyện năm 2017 19-01-2017
10330 428/UBND-TC Về việc báo cáo tình hình công khai dự toán ngân sách năm 2016 03-03-2016
10331 43/QĐ-UBND Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2016 14-01-2016

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1250

Tổng số lượt xem: 8568461

Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Trưởng Ban biên tập: Phạm Quang Sự - Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn

Điện thoại: 0255.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn;

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

ipv6 ready