Truy cập nội dung luôn
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
61 1728/UBND-TNMT V/v gia hạn thời gian để xác minh, thu thập chứng cứ vụ việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Tạ Đình Vỹ, xã Bình Hoà 31-05-2023
62 1733/UBND V/v tăng cường công tác quản lý trong hoạt động điện lực và bảo vệ an toàn hành lang lưới điện cao áp trên địa bàn huyện 31-05-2023
63 1725/UBND-TNMT V/v xác minh tình tiết của vụ việc vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Văn Thi 31-05-2023
64 61/GCNĐĐK-UBND Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai cho thương nhân Võ Tấn Phượng 31-05-2023
65 1737/UBND-TH V/v phối hợp rà soát, hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh 31-05-2023
66 106/KH-ĐKT Kiểm tra việc tổ chức và hoạt động xây dựng chính quyền điện tử hướng đến chính quyền số tại các xã, thị trấn 31-05-2023
67 107/KH-UBND Tổ chức Ngày hội Gia đình Việt Nam huyện Bình Sơn lần thứ VII năm 2023 31-05-2023
68 764/QĐ-UBND Về việc chi chuyển nguồn kinh phí ngân sách huyện năm 2022 sang năm ngân sách 2023 (lần 2) 31-05-2023
69 1735/UBND-TC V/v triển khai thực hiện Thông tư 23/2023/TT-BTC ngày 25/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 31-05-2023
70 777/QĐ-HB Hủy bỏ quyết định trong xử phạt vi phạm hành chính 31-05-2023
71 779/QĐ-HB Hủy bỏ quyết định trong xử phạt vi phạm hành chính - Bà Nguyễn Thị Ẩn 31-05-2023
72 778/QĐ-HB Hủy bỏ quyết định trong xử phạt vi phạm hành chính - Ông Phạm Kim 31-05-2023
73 773/QĐ-UBND Phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu:Tổ chức đào tạo sơ cấp nghề thú y 31-05-2023
74 776/QĐ-UBND Thành lập Tổ thẩm định, đánh giá sáng kiến ngành Giáo dục và Đào tạo huyện, năm học 2022 - 2023 31-05-2023
75 772/QĐ-UBND Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm huyện Bình Sơn 31-05-2023
76 774/QĐ-UBND Về việc nghỉ việc hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội đối với ông Nguyễn Tiến Sỹ, Công chức Tài chính - Kế toán xã Bình Nguyên 31-05-2023
77 775/QĐ-UBND Đính chính các Quyết định có liên quan đối với bà Nguyễn Thị Như Ngọc, công chức Văn phòng - Thống kê xã Bình Khương 31-05-2023
78 186/TB-UBND(THĐ) Hủy bỏ các Thông báo thu hồi đất từ số 496/TB-UBND đến số 600/TB-UBND ngày 30/3/2020 của UBND huyện Bình Sơn 31-05-2023
79 1722/UBND V/v chuẩn bị các nội dung phục vụ Tổ kiểm tra, khảo sát theo Kế hoạch số 91/KH-UBND, ngày 26/4/2023 của UBND tỉnh Quảng Ngãi 31-05-2023
80 107/KH-UBND Tổ chức Ngày hội Gia đình Việt Nam huyện Bình Sơn lần thứ VII năm 2023 31-05-2023
81 763/QĐ-UBND Về việc phân bổ nguồn tăng thu và tiết kiệm chi ngân sách huyện năm 2022 30-05-2023
82 1712/UBND-VX V/v xác minh đối tượng lang thang, tâm thần ở huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng 30-05-2023
83 771/QĐ-UBND Phê duyệt cho vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm 30-05-2023
84 71/GPXD Cấp cho ông: Huỳnh Đình Anh, TDP5, thị trấn Châu Ổ 30-05-2023
85 72/GPXD Cấp cho ông: Lữ Xuân Anh, TDP 6, thị trấn Châu Ổ 30-05-2023
86 70/GPXD Cấp cho ông: Trần Minh Vũ, TDP4, thị trấn Châu Ổ 30-05-2023
87 1714/UBND-NC V/v chỉ đạo xử lý sau thanh tra tại xã Bình Nguyên 30-05-2023
88 768/QĐ-UBND Phê duyệt dự toán chi phí phục vụ bồi thường, hỗ trợ và GPMB (đợt 10) dự án: Xây dựng cơ sở hạ tầng Khu tái định cư Vạn Tường; địa điểm: Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn 30-05-2023
89 769/QĐ-UBND Phê duyệt dự toán chi phí phục vụ bồi thường, hỗ trợ và GPMB (đợt 7) dự án: Xây dựng cơ sở hạ tầng Khu tái định cư Vạn Tường; Địa điểm: Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn 30-05-2023
90 766/QĐ-UBND Phê duyệt dự toán chi phí phục vụ bồi thường, hỗ trợ và GPMB (đợt 8) dự án: Xây dựng cơ sở hạ tầng Khu tái định cư Vạn Tường; Địa điểm: Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 30-05-2023

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 639

Tổng số lượt xem: 6552197