Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH SƠN

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
301 1566/UBND V/v ý kiến chấp thuận Nhà đầu tư dự án Khu dân cư chỉnh trang Đông Nam mở rộng thị trấn Châu Ổ 19-05-2023
302 1571/UBND-NC V/v đôn đốc thực hiện và báo cáo kết quả xử lý vi phạm hành chính đối với ông Phạm Văn Nghị tại thửa đất số 70, tờ bản đồ số 33, xã Bình Chánh (lần 2) 19-05-2023
303 691/QĐ-UBND Kiện toàn Đoàn kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp huyện Bình Sơn 19-05-2023
304 262/BC-UBND Kết quả thực hiện Kết luận Thanh tra số 2090/KLTT-SKHĐT ngày 30/11/2020 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư 19-05-2023
305 1558/UBND-TTHC v thực hiện một số nội dung liên quan đến phối hợp giải quyết thủ tục hành chính trong cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện 19-05-2023
306 1585/UBND-XD V/v báo cáo tình hình tổ chức, cá nhân giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc ở địa phương 19-05-2023
307 1583/UBND góp ý dự thảo kết luận kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật 19-05-2023
308 265/BC-UBND Định kỳ tiến độ thực hiện và giải ngân vốn Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS huyện Bình Sơn tháng 05 năm 2023 19-05-2023
309 1576/UBND-XD V/v đề nghị chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông nút giao đấu nối vào đường tỉnh ĐT.622B tại Km11+675 (bên trái và bên phải tuyến) dự án Cầu Thạch An (Bình Minh Bình Mỹ) 19-05-2023
310 1574/UBND-XD Về việc có ý kiến đối với nội dung giảm hạng mục dự án cửa hàng xăng dầu Bình Chương 19-05-2023
311 1580/UBND-TNMT Về việc xác nhận thông tin đất chuyên trồng lúa nước chuyển mục đích sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp để thực hiện dự án Mở rộng Cụm công nghiệp Bình Nguyên, huyện Bình Sơn 19-05-2023
312 268/BC-UBND BÁO CÁO Kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính huyện Bình Sơn từ đầu năm đến nay 19-05-2023
313 1567/UBND-TH V/v chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của cơ quan, đơn vị, địa phương 19-05-2023
314 1565/UBND-TNMT V/v kiểm tra xử lý vi phạm đất đai của hộ ông Nguyễn Văn Thi, tại xã Bình Châ 19-05-2023
315 1572/UBND V/v tham gia ý kiến về hồ sơ đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cơ sở sản xuất tinh dầu trầm, nhang trầm và bột nhang từ cây gió bầu 19-05-2023
316 1569/UBND V/v triển khai thực hiện Công văn số 1983/BNV-VTLTNN ngày 28/4/2023 của Bộ Nội vụ về lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính điện tử 19-05-2023
317 1578/UBND-TNMT V/v xác lập hồ sơ và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với ông Phạm Công Bình nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại xã Bình Hải (lần 2) 19-05-2023
318 1553/UBND-TH V/v triển khai thực hiện chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy tại Thông báo số 1080-TB/HU ngày 15/5/2023 19-05-2023
319 263/BC-UBND Sơ kết giữa kỳ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện 18-05-2023
320 1564/UBND V/v báo cáo số liệu các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân có nhu cầu vay vốn trên địa bàn huyện 18-05-2023
321 1561/UBND Về việc tham vấn ý kiến đối với thiết kế thoát nước để thay đổi tràn xả lũ hồ Tân Hòa, xã Bình Đông 18-05-2023
322 1559/UBND Về việc đề nghị cử thành viên tham gia Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP huyện Bình Sơn 18-05-2023
323 690/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch và phê duyệt kinh phí thực hiện hỗ trợ, khuyến khích phát triển Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện Bình Sơn từ hoạt động khuyến công năm 2023 18-05-2023
324 685/QĐ-UBND Về việc công nhận việc thay đổi ranh giới thửa đất số 80, tờ bản đồ số 29 (bản đồ địa chính), thị trấn Châu Ổ theo kết quả hòa giải tranh chấp giữa ông Đặng Văn Linh, thường trú ở xã Đạ Oai, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng với bà Lê Thị Ánh Lựu, thường trú ở thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn 18-05-2023
325 689/QĐ-UBND Giao đất tái định cư cho ông Buif Văn Dũng thường trú tại xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, sử dụng vào mục đích xây dựng nhà ở 18-05-2023
326 688/QĐ-UBND Giao đất tái định cư cho ông Lê Văn Thanh thường trú tại xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, sử dụng vào mục đích xây dựng nhà ở 18-05-2023
327 687/QĐ-UBND Giao đất tái định cư cho ông Nguyễn Kỳ thường trú tại xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, sử dụng vào mục đích xây dựng nhà ở 18-05-2023
328 686/QĐ-UBND Giao đất tái định cư cho ông Nguyễn Văn Hiếu thường trú tại xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, sử dụng vào mục đích xây dựng nhà ở 18-05-2023
329 171/TB-UBND Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giao ban Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện ngày 12/5/2023 18-05-2023
330 1563/UBND V/v Báo cáo tham luận Bài học kinh nghiệm trong công tác phòng ngừa và ứng phó mưa lũ năm 2022 trên địa bàn huyện Bình Sơn 18-05-2023

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 793

Tổng số lượt xem: 6520833

Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm xuất bản: PCT UBND huyện

Điện thoại: 0255.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn;

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

ipv6 ready