Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH SƠN

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
271 723/QĐ-UBND Cử ông Ngô Thanh Nghĩa, ở xã Bình Hải đi huấn luyện cán bộ năm 2023 22-05-2023
272 696/QĐ-UBND Cử ông Phạm Anh Tú, ở xã Bình Trị đi huấn luyện cán bộ năm 2023 22-05-2023
273 701/QĐ-UBND Cử ông Phạm Hữu Cầu, ở xã Bình Hải đi huấn luyện cán bộ năm 2023 22-05-2023
274 715/QĐ-UBND Cử ông Phạm Kiều, ở xã Bình Phước đi huấn luyện cán bộ năm 2023 22-05-2023
275 702/QĐ-UBND Cử ông Phạm Phước, ở xã Bình Phước đi huấn luyện cán bộ năm 2023 22-05-2023
276 726/QĐ-UBND Cử ông Phạm Thanh Bình, ở xã Bình Trị đi huấn luyện cán bộ năm 2023 22-05-2023
277 708/QĐ-UBND Cử ông Phạm Thanh, ở xã Bình Phước đi huấn luyện cán bộ năm 2023 22-05-2023
278 710/QĐ-UBND Cử ông Đinh Văn Nga, ở xã Bình Phước đi huấn luyện cán bộ năm 2023 22-05-2023
279 712/QĐ-UBND Cử ông Đoàn Chí Cường, ở xã Bình Hòa đi huấn luyện cán bộ năm 2023 22-05-2023
280 704/QĐ-UBND Cử ông Đặng Lai, ở xã Bình Hải đi huấn luyện cán bộ năm 2023 22-05-2023
281 735/QĐ-UBND Cử ông Đặng Minh Quang, ở xã Bình Phước đi huấn luyện cán bộ năm 2023 22-05-2023
282 700/QĐ-UBND Về việc cho công chức cấp xã thôi việc theo nguyện vọng (Nguyễn Phú Dũng) 22-05-2023
283 175/TB-UBND Kết luận của đồng chí Ngô Văn Dụng, Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp trực báo tiến độ và bàn giải quyết vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn IIb, đoạn qua xã Bình Châu 22-05-2023
284 711/QĐ-UBND Cử ông Phạm Đình Dương, ở xã Bình Long đi tập huấn, huấn luyện cán bộ năm 2023 22-05-2023
285 730/QĐ-UBND Cử ông Trần Văn An, ở xã Bình Trung đi tập huấn, huấn luyện cán bộ năm 2023 22-05-2023
286 731/QĐ-UBND Cử ông Trần Văn Dũng, ở xã Bình An đi tập huấn, huấn luyện cán bộ năm 2023 22-05-2023
287 719/QĐ-UBND Cử ông Trần Văn Quang, ở xã Bình Hải đi huấn luyện cán bộ năm 2023 22-05-2023
288 703/QĐ-UBND Cử ông Võ Thành Đạt, ở xã Bình Trị đi huấn luyện cán bộ năm 2023 22-05-2023
289 720/QĐ-UBND Cử ông Võ Văn Dũng, ở xã Bình Châu đi huấn luyện cán bộ năm 2023 22-05-2023
290 717/QĐ-UBND Cử ông Huỳnh Tấn Vũ, ở xã Bình Hòa đi huấn luyện cán bộ năm 2023 22-05-2023
291 722/QĐ-UBND Cử ông Huỳnh Tấn Đức, ở xã Bình Hòa đi huấn luyện cán bộ năm 2023 22-05-2023
292 699/QĐ-UBND Cử ông Lê Quang Sơn, ở xã Bình Trị đi huấn luyện cán bộ năm 2023 22-05-2023
293 716/QĐ-UBND Cử ông Lê Vũ Trường, ở xã Bình Hòa đi huấn luyện cán bộ năm 2023 22-05-2023
294 707/QĐ-UBND Cử ông Nguyễn Công Vinh, ở xã Bình Phước đi huấn luyện cán bộ năm 2023 22-05-2023
295 1584/UBND-TH V/v thực hiện báo cáo định kỳ về tình hình của cơ quan, đơn vị, địa phương 19-05-2023
296 692/QĐ-UBND Kế hoạch mua sắm các cơ quan, đơn vị 19-05-2023
297 266/BC-UBND Kết quả triển khai thực hiện đề án văn hóa công vụ, quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp 06 tháng đầu năm 2023 19-05-2023
298 1570/UBND-XD V/v tham gia ý kiến đối với vị trí đề nghị bổ sung đấu nối vào Quốc lộ 1 của dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN VSIP II (giai đoạn 1) 19-05-2023
299 1581/UBND V/v tham gia ý kiến BCĐX điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, cải tạo và đầu tư hoàn thiện các Khu dân cư trên địa bàn KKT Dung Quất 19-05-2023
300 1577/UBND-XD V/v ý kiến đối với nội dung chỉnh tuyến đường ĐH.03, đoạn qua KDC kè Bắc sông Trà Bồng, huyện Bình Sơn 19-05-2023

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1005

Tổng số lượt xem: 8593442

Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Trưởng Ban biên tập: Phạm Quang Sự - Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn

Điện thoại: 0255.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn;

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

ipv6 ready