Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH SƠN

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 312/BC-UBND Kết quả công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 06 tháng đầu năm và nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022 trên địa bàn huyện Bình Sơn 30-06-2022
2 117/BC-UBND Tổng hợp kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị, bức xúc của cử tri gửi đến kỳ họp 8, HĐND tỉnh khóa XIII 30-06-2022
3 1340/SKHĐT-KGVX V/v thông báo đăng tải lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 30-06-2022
4 72/PHD Hướng dẫn đơn cho công dân (Phạm Vững, xã Bình Chánh) 30-06-2022
5 1813/UBND V/v hướng dẫn việc tạm giữ, xử lý tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề theo thủ tục hành chính 30-06-2022
6 1803/UBND-TCD V/v xử lý đơn ghi ngày 18/6/2022 của ông Nguyễn Văn Pháp và bà Bùi Thị Liêm, ở thôn An Lộc, xã Bình Trị 30-06-2022
7 1823/UBND V/v thống nhất kế hoạch tổ chức chức quy tập hài cốt liệt sĩ tại xã Bình Tân Phú theo Kế hoạch số 443/KH-BCH của Ban CHQS huyện Bình Sơn 30-06-2022
8 311/BC-UBND Báo cáo Kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm 2022 và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2022 30-06-2022
9 1789/UBND-NC V/v chỉ đạo giải quyết đơn của bà Nguyễn Thị Bằng, thôn Tân Hy 1, xã Bình Đông 30-06-2022
10 1824/UBND-VX V/v đề nghị tiếp nhận và chuyển hồ sơ hưởng trợ cấp xã hội của ông Nguyễn Văn Phương 30-06-2022
11 1797/UBND-VX V/v giảm lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng Chính sách xã hội theo Nghị định số 36/2022/NĐ-CP ngày 30/5/2022 của Chính phủ 30-06-2022
12 1805/UBND-TNMT V/v đề nghị phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất giao Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất thực hiện dự án Kho bãi nhà xưởng công nghiệp phục vụ cho thuê tại xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn 30-06-2022
13 927/QĐ-UBND V/v cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ ông Trần Văn Phương, xã Bình Trung 30-06-2022
14 928/QĐ-XPHC Xử phạt vi phạm hành chính - Ông Trương Quang Phúc, thôn Tuyết Diêm 1, xã Bình Thuận 30-06-2022
15 926/QĐ-UBND V/v cưỡng chế thu hồi đất đối với ông Lê Bá Sĩ thành viên trong hộ của bà Võ Thị Nhị (đã chết), xã Bình Trung 30-06-2022
16 312/BC-UBND Kết quả công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 06 tháng đầu năm và nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022 trên địa bàn huyện Bình Sơn 30-06-2022
17 70/ĐA-UBND Vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức trong cơ quan hành chính của Ủy ban nhân dân huyện Bình Sơn 30-06-2022
18 1821/UBND-VX V/v giới thiệu doanh nghiệp tuyển chọn lao động đi làm việc ở nước ngoài 30-06-2022
19 1819/UBND-NNNT V/v triển khai, thực hiện Khung giám sát, đánh giá thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh 30-06-2022
20 91/KH-UBND Kế hoạch tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh 30-06-2022
21 925/QĐ-UBND Chỉ định thầu Gói thầu số 05 - Lập HSMT, đánh giá HSDT Gói thầu Bảo hiểm xây dựng công trình: Cầu Thạch An (Bình Minh - Bình Mỹ) 30-06-2022
22 1812/UBND V/v triển khai thực hiện TCCS 42:2022/TCĐBVN và TCCS 43:2022/TCĐBVN 30-06-2022
23 1822/UBND-VX V/v tuyên truyền các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 khi xuất cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Móng Cái 30-06-2022
24 119/TABS-BC BC kết quả công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng 6 tháng cuối năm 2022 29-06-2022
25 01/HTND BC tình hình hoạt động của hội thẩm nhân dân 6 tháng đầu năm 2022 29-06-2022
26 499/BC-CCTHAND Bc kết quả thực hiện công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2022 29-06-2022
27 101/TTr-HDND Tờ trình chương trình giám sát năm 2023 của HĐND huyện 29-06-2022
28 1804/UBND-TCD V/v xử lý đơn ghi ngày 20/6/2022 của ông Phạm Công Binh, ở thôn Tân Hy 2, xã Bình Đông 29-06-2022
29 924/QĐ-UBND Chỉ định thầu gói thầu số 2 Giám sát thi công xây dựng Công trình: Khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng dự án Đường vành đai Tây Bắc thị trấn Châu Ổ 29-06-2022
30 923/QĐ-UBND Phê duyệt thiết kế xây dựng và dự toán điều chỉnh triển khai sau thiết kế cơ sở dự án: Đường vành đai Tây Bắc thị trấn Châu Ổ 29-06-2022
31 1790/UBND V/v thống nhất kế hoạch tổ chức quy tập hài cốt liệt sĩ tại xã Bình Trung theo Kế hoạch số 444/KH-BCH của Ban CHQS huyện Bình Sơn 29-06-2022
32 1794/UBND-VX V/v tăng cường công tác phòng chống bệnh sốt xuất huyết 29-06-2022
33 1796/UBND-VX V/v vận động hỗ trợ hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng chính sách người có công với cách mạng trên địa bàn huyện Bình Sơn 29-06-2022
34 309/BC-UBND Các chỉ tiêu về Tài nguyên - Môi trường và phát triển bền vững tại các đô thị trong 06 tháng đầu năm 2022 và ước thực hiện đến cuối năm 2022 28-06-2022
35 307/BC-UBND Tình hình lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá trên địa bàn huyện Bình Sơn đến 24/6/2022 28-06-2022
36 1774/UBND V/v thống nhất chủ trương triển khai công tác tập huấn về lĩnh vực hoạt động xây dựng năm 2022 trên địa bàn huyện Bình Sơn 28-06-2022
37 1782/UBND V/v trả lời những vấn đề báo chí đặt câu hỏi phục vụ họp báo quý II/2022 28-06-2022
38 1765/UBND-LT V/v tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy bảo vệ an toàn hồ sơ, tài liệu 28-06-2022
39 1764/UBND-NC V/v tăng cường PCTP và VPPL liên quan đến hoạt động "tín dụng đen" tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản có sử dụng công nghệ cao 28-06-2022
40 913/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 phía Nam, Thị trấn Châu Ổ 28-06-2022
41 894/QĐ-XPHC Xử phạt vi phạm hành chính - Ong Phùng Cu Sáu, thôn Tuyết Diêm 2, xã Bình Thuận 28-06-2022
42 214/TB-UBND Kết quả kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn văn bằng, chứng chỉ và hình thức tổ chức sát hạch để tuyển dụng chức danh công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã trong trường hợp đặc biệt 28-06-2022
43 213/TB-UBND Nội dung ôn tập để thực hiện tuyển dụng chức danh công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã trong trường hợp đặc biệt 28-06-2022
44 Logo Cuộc thi sáng tác Biểu trưng (Logo)“Chuyển đổi số quốc gia” 28-06-2022
45 17-CTr/HU Chương trình công tác của BTV HU quý III/2022. 28-06-2022
46 1761/UBND-TCD V/v đôn đốc, báo cáo kết quả giải quyết đơn của bà Nguyễn Thị Cẩm, Bùi Thị Ngọc Ánh (lần 3) 28-06-2022
47 1760/UBND-TCD V/v chuyển đơn ghi ngày 21/6/2022 của ông PHạm Ngọc Lý, ở thôn Long Bình, xã Bình Long 28-06-2022
48 1759/UBND-TCD V/v chuyển đơn ghi ngày 20/6/2022 của ông Võ Tấn Mai, bà Nguyễn Thị Thơm, ở thôn Trung An, xã Bình Thạnh 28-06-2022
49 308/BC-UBND Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 20/2021/NQ-HĐND, ngày 08/9/2021 của HĐND tỉnh quy định việc xử lý các cơ sở không bảo đảm yêu cầu về PCCC trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi được đưa vào sử dụng trước ngày Luật PCCC số 27/2001/QH10 có hiệu lực 28-06-2022
50 306/BC-UBND Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII 27-06-2022
Bạn thấy website này thế nào?
% Bình chọn
100% 1
a. Rất đẹp
0% 0
b. Đẹp
0% 0
c. Bình thường
0% 0
d. Xấu

Tổng bình chọn: 1

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2960

Tổng số lượt xem: 3838731

Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm xuất bản: PCT UBND huyện

Điện thoại: 0255.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn;

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi