Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH SƠN

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 312/BC-UBND Kết quả công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 06 tháng đầu năm và nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022 trên địa bàn huyện Bình Sơn 30-06-2022
2 117/BC-UBND Tổng hợp kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị, bức xúc của cử tri gửi đến kỳ họp 8, HĐND tỉnh khóa XIII 30-06-2022
3 1340/SKHĐT-KGVX V/v thông báo đăng tải lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 30-06-2022
4 72/PHD Hướng dẫn đơn cho công dân (Phạm Vững, xã Bình Chánh) 30-06-2022
5 1813/UBND V/v hướng dẫn việc tạm giữ, xử lý tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề theo thủ tục hành chính 30-06-2022
6 1803/UBND-TCD V/v xử lý đơn ghi ngày 18/6/2022 của ông Nguyễn Văn Pháp và bà Bùi Thị Liêm, ở thôn An Lộc, xã Bình Trị 30-06-2022
7 1823/UBND V/v thống nhất kế hoạch tổ chức chức quy tập hài cốt liệt sĩ tại xã Bình Tân Phú theo Kế hoạch số 443/KH-BCH của Ban CHQS huyện Bình Sơn 30-06-2022
8 311/BC-UBND Báo cáo Kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm 2022 và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2022 30-06-2022
9 1789/UBND-NC V/v chỉ đạo giải quyết đơn của bà Nguyễn Thị Bằng, thôn Tân Hy 1, xã Bình Đông 30-06-2022
10 1824/UBND-VX V/v đề nghị tiếp nhận và chuyển hồ sơ hưởng trợ cấp xã hội của ông Nguyễn Văn Phương 30-06-2022
11 1797/UBND-VX V/v giảm lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng Chính sách xã hội theo Nghị định số 36/2022/NĐ-CP ngày 30/5/2022 của Chính phủ 30-06-2022
12 1805/UBND-TNMT V/v đề nghị phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất giao Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất thực hiện dự án Kho bãi nhà xưởng công nghiệp phục vụ cho thuê tại xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn 30-06-2022
13 927/QĐ-UBND V/v cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ ông Trần Văn Phương, xã Bình Trung 30-06-2022
14 928/QĐ-XPHC Xử phạt vi phạm hành chính - Ông Trương Quang Phúc, thôn Tuyết Diêm 1, xã Bình Thuận 30-06-2022
15 926/QĐ-UBND V/v cưỡng chế thu hồi đất đối với ông Lê Bá Sĩ thành viên trong hộ của bà Võ Thị Nhị (đã chết), xã Bình Trung 30-06-2022
16 312/BC-UBND Kết quả công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 06 tháng đầu năm và nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022 trên địa bàn huyện Bình Sơn 30-06-2022
17 70/ĐA-UBND Vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức trong cơ quan hành chính của Ủy ban nhân dân huyện Bình Sơn 30-06-2022
18 1821/UBND-VX V/v giới thiệu doanh nghiệp tuyển chọn lao động đi làm việc ở nước ngoài 30-06-2022
19 1819/UBND-NNNT V/v triển khai, thực hiện Khung giám sát, đánh giá thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh 30-06-2022
20 91/KH-UBND Kế hoạch tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh 30-06-2022

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2423

Tổng số lượt xem: 3940314

Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm xuất bản: PCT UBND huyện

Điện thoại: 0255.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn;

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi