Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH SƠN

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
241 178/BC-UBND Báo cáo Tình hình tổ chức và hoạt động giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa trên địa bàn huyện Bình Sơn 20-04-2022
242 958/UBND-NC V/v chủ trương bổ sung Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 25/01/2022 của UBND huyện 19-04-2022
243 952/UBND-VX V/v rà soát, thống kê người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh thuộc đối tượng hỗ trợ tiền thuê nhà 19-04-2022
244 948/UBND-VX V/v báo cáo thống kê về Thanh niên Việt Nam trên địa bàn huyện 19-04-2022
245 175/BC-UBND BC Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội tại vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2012-2020 19-04-2022
246 127/TB-UBND Không tiếp công dân định kỳ ngày 20/4/2022 18-04-2022
247 496/QĐ-UBND Quyết định ban hành Chương trình phát triển thanh niên huyện Bình Sơn giai đoạn 2021 - 2030 15-04-2022
248 931/UBND Công văn đẩy mạnh tuyên truyền, quản lý nhà nước đối với việc thực hiện thủ tục gia hạn sử dụng đất, xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân 15-04-2022
249 15/BDD CV V/v triển khai cho vay vốn đối với học sinh, sinh viên theo Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg 15-04-2022
250 928/UBND-CCHC Công văn V/v tăng cường triển khai thực hiện công tác CCHC 15-04-2022
251 700/QĐ-BTTTT Phê duyệt Chương trình bồi dưỡng về chuyển đổi số cho đối tượng Lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp xã năm 2022 15-04-2022
252 02/TB-BTC TB Nội dung chương trình Lễ Khai mạc Đại hội TDTT huyện Bình Sơn lần thứ VII, năm 2022 15-04-2022
253 166/BC-UBND BC Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 03/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả phong trào thi đua " Dân vận khéo 15-04-2022
254 921/UBND-VX V/v tình hình thực hiện công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn huyện 15-04-2022
255 934/UBND-TCD V/v chuyển đơn ghi ngày 12/4/2022 của ông Trần Trung Tín, thôn Mỹ Long An, xã Bình Minh 15-04-2022
256 936/UBND-TCD V/v chuyển đơn của ông Nguyễn Văn Bin, ở thôn Phú Nhiêu 2, xã Bình Tân Phú 15-04-2022
257 917/UBND-TCD V/v xử lý đơn của ông Võ Thiện, ở xóm 1, thôn Phú Lộc, xã Bình Trung 14-04-2022
258 920/UBNd-TCD V/v thông tin, hướng dẫn đơn cho bà Đặng Thị Chí, ở đội 2, thôn Xuân Yên Tây, xã Bình Hiệ 14-04-2022
259 55/KH-UBND Triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-0225, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn huyện Bình Sơn 13-04-2022
260 481/QĐ-UBND QĐ Kiểm tra công tác đăng ký, quản lý hộ tịch, chứng thực năm 2022 trên địa bàn huyện Bình Sơn 13-04-2022
261 48-HD/BTGW Tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Phan Đăng Lưu (5/5/1902 - 5/5/2022) 13-04-2022
262 896/UBND-TCD V/v xử lý đơn ghi ngày 07/02/2022 của ông Võ Văn Nho, ở số nhà 131 Nguyễn Tự Tân, thị trấn Châu Ổ 13-04-2022
263 882/UBND-TCD V/v chuyển đơn ghi ngày 29/3/2022 của ông Dương Đảng, ở thôn Tuyết Diêm 2, xã Bình Thuận 12-04-2022
264 881/UBND-TCD V/v chuyển đơn ghi ngày 29/3/2022 của ông Võ Hoàng và ông Dương Tấn Tùng, ở thôn Tuyết Diêm 2, xã Bình Thuậ 12-04-2022
265 467/QĐ-UBND QĐ Về việc ban hành Kế hoạch triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn huyện Bình Sơn năm 2022 12-04-2022
266 466/QĐ-UBND QĐ Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong Tổng điều tra kinh tế và hành chính sự nghiệp năm 2021 12-04-2022
267 891/UBND-VX CV V/v thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình hiện nay 12-04-2022
268 53/KH-UBND KH Phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi - năm 2022 trên địa bàn huyện Bình Sơ 12-04-2022
269 54/KH-UBND KH Triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn huyện Bình Sơn năm 202 12-04-2022
270 463/QĐ-BPMC QĐ Về việc kiện toàn Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông của UBND huyện 12-04-2022

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2338

Tổng số lượt xem: 3941221

Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm xuất bản: PCT UBND huyện

Điện thoại: 0255.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn;

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi