Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH SƠN

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
12001 139/BC-UBND Chỉ đạo điều hành của UBND và một số nét chủ yếu về tình hình kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn huyện Bình Sơn tháng 8 năm 2010 25-06-2014
12002 166/TB-UBND Kết quả phiên họp UBND huyện định kỳ tháng 8 năm 2010 25-06-2014
12003 147/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tuần 37 25-06-2014
12004 3862/UBND-NC V/v tăng cường công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong dịp tết Nguyên đán Tân Mão 2011 25-06-2014
12005 218/QĐ-UBND ngày 21/12/2010 Ban hành Chương trình hành động của tỉnh Quảng Ngãi thực hiện Kết luật của Bộ Chính Trị về tiếp tục thực hiện Nghị Quyết Trung Ưng 2 (khóa VIII), phương hướng phát triển giáo dục và đào tạo đến năm 2010 25-06-2014
12006 228/QĐ-UBND Ngày 22/12/2010 Ban hàng Chương trình hành động của tỉnh Quảng Ngãi thực hiện Kết luận số 43-KL/TW ngày 01/4/2009 của Bộ Chính trị 25-06-2014
12007 7597/QĐ-UBND ngày 17/11/2010 Ban hành Chương trình công tác năm 2011 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Sơn 25-06-2014
12008 8076/QĐ-UBND ngày 28/12/2010 Về việc Ban hành một số giải pháp chủ yếu trong chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện Bình Sơn năm 2011 25-06-2014
12009 18/2010/NQ-HĐND ngày 22/12/2010 Về Chương trình giám sát năm 2011 của HĐND huyện 25-06-2014
12010 22/CT-UBND ngày 28/12/2010 Về việc tiếp tục đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, bình ổn giá cả, thị trường và tập trung tổ chức các hoạt động đón Tết Nguyên đán Tân Mão - năm 2011 25-06-2014
12011 229/QĐ-UBND ngày 23/12/2010 Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 373/QĐ-TTg ngày 23/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển và hải đảo Việt Nam giai đoạn 2010-2015 25-06-2014
12012 02/QĐ-UBND ngày 05/01/2011 Phân bổ kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai năm 2010 25-06-2014
12013 17/2010/NQ-HĐND ngày 22/12/2010 Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2011 - 2015 25-06-2014
12014 15/NQ-HĐND ngày 22/12/2010 Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 25-06-2014
12015 83/QĐ-UBND ngày 13/01/2011 Kiện toàn Hội đồng Tư vấn xét, duyệt hồ sơ đưa đối tượng bán dâm vào cơ sở chữa bệnh 25-06-2014
12016 297/QĐ-UBND Phê duyệt khu vực khoáng sản làm vật liệu san lấp mặt bằng trên địa bàn huyện Bình Sơn 25-06-2014
12017 7916/QĐ-UBND Giao dự toán thu ngân sách trên địa bàn và phân bổ chi ngân sách huyện Bình Sơn năm 2011 25-06-2014
12018 305/QĐ-UBND ngày 26/01/2011 Phân khai nguồn tăng thu ngân sách huyện năm 2010 25-06-2014
12019 14/BC-UBND Chỉ đạo điều hành của UBND và tình hình kinh tế - xã hội tháng 01/2011 25-06-2014
12020 35/2010/QĐ-UBND ngày 27/12/2010 Ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 25-06-2014
12021 50/QĐ-UBND ngày 22/3/2011 Phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu của mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Bình Sơn nhiệm kỳ 2011-2016 25-06-2014
12022 13/CT-UBND ngày 04/4/2011 Về việc tăng cường công tác quản lý, khai thác và bảo vệ san hô trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 25-06-2014
12023 64/CB-UBBC ngày 22/4/2011 Công bố của Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Ngãi về danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XI, nhiệm kỳ 2011-2016 tại 19 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh 25-06-2014
12024 70/BC-UBND Chi dao dieu hanh va tinh hinh kinh te xa hoi thang 4 25-06-2014
12025 158/BC-UBND Chi dao dieu hanh cua UBND va tinh hinh kinh te xa hoi thang 7 25-06-2014
12026 06/2011/QĐ-UBND Ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện Bình Sơn nhiệm kỳ 2011-2016 25-06-2014
12027 06/2011/QĐ-UBND Ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện Bình Sơn nhiệm kỳ 2011-2016 25-06-2014
12028 số 40/VP V/v cử cán bộ đầu mối thực hiện công tác Kiểm soát thủ tục hành chính cấp xã 25-06-2014
12029 72/BC-UBND Tình hình kinh tế - xã hội quý I/2012 25-06-2014
12030 401/BC-UBND Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2011 25-06-2014
Bạn thấy website này thế nào?
% Bình chọn
100% 1
a. Rất đẹp
0% 0
b. Đẹp
0% 0
c. Bình thường
0% 0
d. Xấu

Tổng bình chọn: 1

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2540

Tổng số lượt xem: 3838982

Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm xuất bản: PCT UBND huyện

Điện thoại: 0255.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn;

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi