Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH SƠN

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
301 104/TB-UBND V/v thụ lý giải quyết khiếu nại lần đầu - Ông Huỳnh Tấn Cường, thôn Hải Ninh, xã Bình Thạnh 31-03-2022
302 105/TB-UBND V/v thụ lý giải quyết khiếu nại lần đầu - ông Lê Hoàng, thôn Tuyết Diêm 2, xã Bình Thuậ 31-03-2022
303 106/TB-UBND V/v thụ lý giải quyết khiếu nại lần đầu - Ông Trần Kia và bà Trần Thị Phục, thôn Tuyết Diêm 2, xã Bình Thuậ 31-03-2022
304 107/TB-UBND V/v thụ lý giải quyết khiếu nại lần đầu - Ông Trần Văn Tân và bà Đoàn Thị Lập, thôn Tuyết Diêm 2, xã Bình Thuậ 31-03-2022
305 422/QĐ-UBND Về việc phê chuẩn kết quả bầu cử các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học xã Bình Khương, nhiệm kỳ 2021 -2016 31-03-2022
306 421/QĐ-UBND V/v xác minh nội dung khiếu nại 31-03-2022
307 763/UBND-TCD V/v chuyển đơn ghi ngày 21/3/2022 của ông Lê Tấn Đức, đội 6, thôn Mỹ Long Tây, xã Bình Min 31-03-2022
308 397/QĐ-UBND QĐ Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra, giám sát việ niêm yết giá và bán các mặt hàng thiết bị y tế 29-03-2022
309 08/2022/QĐ-TTg Quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động 28-03-2022
310 741/UBND-TCD V/v chuyển đơn của ông Huỳnh Văn Nguyện, ở xã Bình Trung 28-03-2022
311 739/UBND-TCD V/v đôn đốc báo cáo kết quả giải quyết nội dung đơn của bà Nguyễn Thị Bằng, ở thôn Tân Hy 1, xã Bình Đôn 28-03-2022
312 740/UBND-TCD V/v chuyển đơn của các ông, bà Nguyễn Trung Thành, Nguyễn Đắc Tài, Đặng Văn Quang, Đặng Thị Hoa, Hồ Văn Luật, ở đội 6, xóm An Minh, thôn Bình An Nội, xã Bình Chánh 28-03-2022
313 738/UBND-TCD V/v chuyển đơn ghi ngày 17/3/2022 của ông Lê Văn Quang - Công chức Tài chính - Kế toán UBND xã Bình Trị 28-03-2022
314 36/BC-HDND-PC BC thẩm tra dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh dự toán phân bổ chi ngân sách và kế hoạch vốn đâu tư công năm 2022 26-03-2022
315 33/BC-HDND-PC BC thẩm tra dự thảo Nghi quyết kết quả bầu phó trưởng ban Pjaps chế HĐND huyện khóa XII nhiệm kỳ 2021-2026 25-03-2022
316 34/BC-HDND-PC BC thẩm tra dự thảo Nghị quyết kết quả bầu bổ sung ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 25-03-2022
317 35/BC-HDND-PC BC thẩm tra báo cáo kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị cử tri phục vụ kỳ họp thứ 5 (chuyên đề) của HĐND huyện 25-03-2022
318 37/BC-HDND-KTXH BC thẩm tra dự thảo Nghị quyết về chủ trương đâu tư dự án nâng cấp mở rộng tuyến đường DH.04 (đoạn qua xã Bình Long - Bình Tân Phú) 25-03-2022
319 38/BC-HDND-KTXH BC thẩm tra dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Trường Mầm non Sao Mai, Bình chánh (giai đoạn 2) 25-03-2022
320 39/BC-HDND-KTXH BC thẩm tra dự thảo NQ về chủ trương đầu tư dự án nâng cấp tuyến đường DH05 (nước mặn - Bình Khương) 25-03-2022
321 40/BC-HDND-KTXH BC thẩm tra dự thảo NQ về chủ trương đầu tư dự án đường DT 621 đi Lê Ngung 25-03-2022
322 41/BC-HDND-KTXH BC thẩm tra dự thảo NQ về chủ trương đầu tư dự án kè Bến Đụn 25-03-2022
323 42/BC-HDND-KTXH BC thẩm tra dự thảo N về chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp mở rộng tuyến đường DH 09 (Bình Minh - Bình an) 25-03-2022
324 43/BC-HDND-KTXH BC thẩm tra dự thảo NQ về chủ trương đầu tư dự án Trụ sở UBND xã Bình Chương 25-03-2022
325 719/UBND-NC V/v đôn đốc báo cáo kết quả xử lý đơn của ông Nguyễn Thế Nhân, ở KDC 12, thôn Long Hội, xã Bình Long 25-03-2022
326 705/UBND-TCD V/v trả lời nội dung đơn ghi ngày 06/3/2022 của ông Lê Văn Hồng, thôn Trung An, xã Bình Thạnh 25-03-2022
327 703/UBND-TCD V/v trả lời nội dung đơn ghi ngày 07/3/2022 của bà Dương Thị Lang, thôn Trung An, xã Bình Thạnh 25-03-2022
328 693/UBND-TCD V/v triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 25-03-2022
329 715/UBND-TCD V/v xử lý đơn ghi ngày 21/3/2022 của Linh mục Nguyễn Quốc Việt, chánh xứ Giáo sứ Châu Ổ, ở tại số nhà 47 đường Tu Nhân Đạo, thị trấn Châu Ổ 25-03-2022
330 707/UBND-TCD V/v đôn đốc báo cáo kết quả xử lý đơn của Lê Bá Nhựt, ở tổ 3, phường Nghịã Lộ, TP Quảng Ngã 25-03-2022

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2408

Tổng số lượt xem: 3940355

Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm xuất bản: PCT UBND huyện

Điện thoại: 0255.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn;

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi