Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH SƠN

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
241 1631/UBND V/v tăng cường công tác phòng, chống cháy nổ cho tàu cá trên địa bàn huyện Bình Sơn 24-05-2023
242 21/2023/QĐ-UBND Quyết định số 21/2023/QĐ-UBND ngày 24/5/2023 của UBND tỉnh Quảng Ngãi 24-05-2023
243 1596/UBND-TNMT V/v tiếp tục xác minh tình tiết của vụ việc vi phạm hành chính đối với ông Tạ Đình Vỹ 23-05-2023
244 274/BC-UBND Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 23-05-2023
245 739/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Trường Tiểu học Bình Long 23-05-2023
246 740/QĐ-UBND Về việc phân khai kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 từ nguồn tăng thu thực hiện của ngân sách cấp tỉnh so với dự toán HĐND tỉnh giao năm 2022 23-05-2023
247 1619/UBND-TNMT V/v cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính đất công ích và đất nông nghiệp khác do UBND cấp xã quản lý, sử dụng (theo Chỉ thị 09/CT-UBND ngày 19/4/2018 của UBND tỉnh) 23-05-2023
248 1614/UBND-TCD V/v tham mưu xử lý đơn ghi ngày 14/5/2023 của ông Trần Văn Thận, ở xóm Tân An, thôn Phú Lộc, xã Bình Trung 23-05-2023
249 1616/UBND-TCD V/v tham mưu xử lý đơn ghi ngày 16/5/2023 của bà Nguyễn Thị Liên, ở xã Bình Phước 23-05-2023
250 1609/UBND-TCD V/v tham mưu xử lý đơn tố cáo của công dân 23-05-2023
251 1620/UBND V/v thu, nộp quỹ Phòng,chống thiên tai năm 2023 trên địa bàn huyện Bình Sơn. 23-05-2023
252 1608/UBND-TCD V/v đôn đốc báo cáo kết quả giải quyết đơn của ông Lê Quang Đức, ở thôn Nam Bình 2, xã Bình Nguyên 23-05-2023
253 1615/UBND-TCD v đôn đốc giải quyết khiếu nại của ông Cù Văn Biên, ở thôn Phú Lộc, xã Bình Trung (lần 2) 23-05-2023
254 273/BC-UBND Kết quả, tiến độ thực hiện các nội dung theo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy tại các thông báo, kết luận trong quý I/2023 23-05-2023
255 275/BC-UBND Tình hình thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, trước mắt về chống khai thác IUU, chuẩn bị làm việc với Đoàn thanh tra EC lần thứ 4 trên đia bàn huyện Bình Sơn 23-05-2023
256 1618/UBND-CS V/v chủ trương sửa chữa Trung tâm học tập cộng đồng xã Bình Hải 23-05-2023
257 1613/UBND-TC V/v góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên môn ngành tài chính trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực tài chính 23-05-2023
258 1612/UBND-CS V/v thực hiện chỉ thị 09/CT-TTg của Thủ tướng chính phủ về tăng cường công tác quản lý tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý 23-05-2023
259 1610/UBND-TCD V/v chuyển đơn ghi ngày 11/5/2023 (lần 2) của bà Nguyễn Thị Cẩm Nhung, ở số nhà 201 đường Nguyễn Tự Tân, TDP 5, thị trấn Châu Ổ 23-05-2023
260 1617/UBND-TCD V/v chuyển đơn ghi ngày 16/5/2023 của ông Võ Đình Lai, ở thôn Phước Bình, xã Bình Nguyên 23-05-2023
261 1611/UBND-VP V/v đề nghị điều chỉnh nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp HĐND huyện lần thứ 11 (chuyên đề) năm 2023 23-05-2023
262 742/QĐ-UBND Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành Công trình: Nâng cấp dãy phòng làm việc 03 tầng, sân vườn mặt trước và tường rào Phòng Giáo dục và Đào tạo 23-05-2023
263 741/QĐ-UBND Thành lập Hội đồng thẩm định các dự án, kế hoạch liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện 23-05-2023
264 738/QĐ-UBND Giao đất tái định cư cho ông Ngô Tịnh và bà Bùi Thị Xanh, thường trú tại xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, sử dụng vào mục đích xây dựng nhà ở 23-05-2023
265 1621/UBND-TCD V/v chuyển đơn ghi ngày 17/5/2023 của bà Trần Thị Tiến, ở thôn Tân Hy 2, xã Bình Đông 23-05-2023
266 1623/UBND V/v thống kê nguồn lực đóng góp của cộng đồng, doanh nghiệp trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. 23-05-2023
267 1627/UBND-TH V/v chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch số 162-KH/HU ngày 17/5/2023 của Ban Thường vụ Huyện uỷ 23-05-2023
268 1598/UBND-NNTN V/v tham gia Hội chợ-Triển lãm giống, nông nghiệp công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh, lần IX - năm 2023 22-05-2023
269 1587/UBND-BPMC V/v thống nhất dừng trả kết quả giải quyết một số TTHC thuộc lĩnh vực đất đai vào ngày thứ 7 tại Bộ phận Một cửa huyện 22-05-2023
270 1602/UBND V/v tuyên truyền an toàn giao thông trong tuần lễ an toàn giao thông đường bộ toàn cầu năm 2023 22-05-2023

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 730

Tổng số lượt xem: 6520840

Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm xuất bản: PCT UBND huyện

Điện thoại: 0255.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn;

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

ipv6 ready