Truy cập nội dung luôn
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
151 1687/UBND-TCD V/v chuyển đơn ghi ngày 24/5/2023 của bà Võ Thị Bồn, ở Vức 1, thôn Thượng Hòa, xã Bình Đông 26-05-2023
152 1686/UBND-TCD V/v chuyển đơn ghi ngày 24/5/2023 của bà Võ Thị Nhất, ở xóm Hòa Tây, thôn Phước Hòa, xã Bình Trị 26-05-2023
153 1685/UBND-NC V/v cung cấp bổ sung thông tin, tài liệu phục vụ xét xử vụ án dân sự theo đơn khởi kiện của bà Nguyễn Thị Long, Nguyễn Thị Nhành, ở xã Bình Châu 26-05-2023
154 1688/UBND-TCD V/v đôn đốc giải quyết đơn của ông Huỳnh Mịnh và 04 hộ dân ở xóm Chí Nguyện, thôn Phú Lễ I, xã Bình Trung 26-05-2023
155 1684/UBND-TNMT V/v đề nghị phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất, giao Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi thực hiện dự án Khu dịch vụ cơ khí Dầu khí Dung Quất; địa điểm: xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 26-05-2023
156 65/HD-UBND Hướng dẫn đơn ông Nguyễn Văn Bin, ở thôn Phú Nhiêu II, xã Bình Tân Phú, huyện Bình Sơn 26-05-2023
157 282/BC-UBND Kết quả phối hợp nổ mìn giám sát tại mỏ đá Bình Thanh, xã Bình Thanh, huyện Bình Sơn 26-05-2023
158 1674/UBND-TNMT V/v rà soát, đề xuất bổ sung quy hoạch các vị trí bãi tập kết vật liệu cát sỏi tại địa phương 26-05-2023
159 1675/UBND Về việc nạo vét cát, đất bồi lấp trong lòng hồ Hồ chứa nước Bà Mau, xã Bình Thanh 26-05-2023
160 1672/UBND Về việc tiếp nhận rừng do Trung tâm Kỹ thuật Nông lâm nghiệp Dung Quất quản lý 26-05-2023
161 151/TB-UBND Kết luận của Đ/c Ung Đình Hiền, PCT UBND huyện tại cuộc họp gặp gỡ,lắng nghe ý kiến các hộ dân liên quan cấp GCN QSDĐ cho hộ gia đình,cá nhân TĐC Gò Đường xã Bình Thanh, huyện Bình Sơn 26-05-2023
162 1682/UBND-TNMT V/v hướng dẫn thực hiện Phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn 26-05-2023
163 103/KH-UBND Tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới 26-05-2023
164 756/QĐ-UBND Phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020 26-05-2023
165 752/QĐ-UBND Thành lập Tổ công tác của UBND huyện về xử lý các vướng mắc đối với 02 cơ sở tại Trung tâm Thể dục Thể thao huyện và Hợp tác xã Giao thông vận tải 26-05-2023
166 1680/UBND-VX V/v đôn đốc thực hiện Công văn số 1440/SLĐTBXH-LĐVL&GDNN ngày 18/5/2023 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh 26-05-2023
167 1679/UBND-NC V/v chỉ đạo rà soát đối với GCN QSDĐ đã cấp cho hộ bà Ngô Thị Ái, xã Bình Chánh 26-05-2023
168 753/QĐ-UBND Về việc kiện toàn Hội đồng xét duyệt, thẩm định hồ sơ giải quyết chế độ hỗ trợ cho đối tượng nghỉ việc theo Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 28/4/2020 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi 26-05-2023
169 181/TB-UBND(THĐ) Hủy bỏ Thông báo số 664/TB-UBND ngày 12/11/2021 của UBND huyện Bình Sơn 26-05-2023
170 180/TB-UBND(THĐ) Hủy bỏ Thông báo số 665/TB-UBND ngày 12/11/2021 của UBND huyện Bình Sơn 26-05-2023
171 1673/UBND-TNMT CV ý kiến đối với nội dung đề nghị của Công ty TNHH MTV NBB Quảng Ngãi tại Công văn số 24CV-NBB 26-05-2023
172 1676/UBND v góp ý Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định nội dung và mức hỗ trợ thực hiện Chương trình bố trí dân cư trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030 26-05-2023
173 1678/UBND V/v cung cấp số liệu về di cư quốc tế 06 tháng đầu năm 2023 trên địa bàn huyện 26-05-2023
174 1677/UBND-VX V/v góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Thông tư số 06/2022/TT-BGDĐT ngày 11/5/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 26-05-2023
175 1683/UBND-TNMT V/v góp ý dự thảo Quy định về quản lý chất thải và thực hiện chính sách ưu đãi, hỗ trợ cho hoạt động quản lý chất thải trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 26-05-2023
176 1681/UBND-VX V/v hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5, Tuần lễ quốc gia không thuốc lá 25-31/5/2023 và tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá 26-05-2023
177 754/QĐ-UBND Khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2018 - 2023 26-05-2023
178 755/QĐ-UBND Về việc giải quyết khiếu nại của bà Ngô Thị Ái, hiện thường trú ở thôn Mỹ Tân, xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn (lần hai) 26-05-2023
179 1658/UBND V/v đề nghị thẩm định, tham mưu phê duyệt hồ sơ phi dự án 26-05-2023
180 1648/UBND-VX V/v tiếp tục tăng cường thực hiện công tác phòng, chống tai nạn đuối nước ở trẻ em trên địa bàn huyện 25-05-2023

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 705

Tổng số lượt xem: 6520905