Truy cập nội dung luôn
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
301 1500/UBND v tham gia ý kiến điều chỉnh BCĐX chủ trương đầu tư dự án Đường vào công viên Nghĩa trang Sơn Viên Lạc Cảnh 22-05-2023
302 1590/UBND-VX V/v góp ý dự thảo Kế hoạch chi trả trợ cấp không dùng tiền mặt cho đối tượng người có công và đăng ký số lượng đối tượng NCC thanh toán không dùng tiền mặt 22-05-2023
303 694/QĐ-UBND Về việc phê duyệt danh sách và phân bổ kinh phí hỗ trợ tiền điện đối với hộ nghèo, hộ chính sách xã hội quí I năm 2023 22-05-2023
304 03/CT-UBND Về việc tăng cường các biện pháp phòng cháy,chữa cháy rừng năm 2023 trên địa bàn huyện Bình Sơn 22-05-2023
305 1588/UBND-XD V/v ý kiến đối với xin chủ trương lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 các khu tái định cư phục vụ GPMB dự án Đường Hoàng Sa - Dốc sỏi, đoạn qua huyện Bình Sơn 22-05-2023
306 1604/UBND-TNMT V/v đề nghị thu hồi đất của Trường tiểu học xã Bình Trị và giao đất cho cho Trường Trung học cơ sở xã Bình Trị; địa điểm: xã Bình Trị, huyện Bình Sơn 22-05-2023
307 63/KL-UBND Việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý thu, chi tài chính - ngân sách năm 2021 - 2022 tại UBND xã Bình Nguyên 22-05-2023
308 737/QĐ-BBT Ban hành Quy chế hoạt động của Cổng Thông tin điện tử và Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử huyện Bình Sơn 22-05-2023
309 734/QĐ-UBND Cử ông Ao Trường Phi, ở xã Bình Trị đi huấn luyện cán bộ năm 2023 22-05-2023
310 727/QĐ-UBND Cử ông Bùi Bắc Hải, ở thị trấn Châu Ổ đi tập huấn, huấn luyện cán bộ năm 2023 22-05-2023
311 728/QĐ-UBND Cử ông Huỳnh Ngọc Hùng, ở xã Bình Trung đi tập huấn, huấn luyện cán bộ năm 2023 22-05-2023
312 705/QĐ-UBND Cử ông Nguyễn Văn Tình, ở xã Bình Hải đi huấn luyện cán bộ năm 2023 22-05-2023
313 713/QĐ-UBND Cử ông Ngô Anh Khoa, ở xã Bình Phước đi huấn luyện cán bộ năm 2023 22-05-2023
314 723/QĐ-UBND Cử ông Ngô Thanh Nghĩa, ở xã Bình Hải đi huấn luyện cán bộ năm 2023 22-05-2023
315 696/QĐ-UBND Cử ông Phạm Anh Tú, ở xã Bình Trị đi huấn luyện cán bộ năm 2023 22-05-2023
316 701/QĐ-UBND Cử ông Phạm Hữu Cầu, ở xã Bình Hải đi huấn luyện cán bộ năm 2023 22-05-2023
317 715/QĐ-UBND Cử ông Phạm Kiều, ở xã Bình Phước đi huấn luyện cán bộ năm 2023 22-05-2023
318 702/QĐ-UBND Cử ông Phạm Phước, ở xã Bình Phước đi huấn luyện cán bộ năm 2023 22-05-2023
319 726/QĐ-UBND Cử ông Phạm Thanh Bình, ở xã Bình Trị đi huấn luyện cán bộ năm 2023 22-05-2023
320 708/QĐ-UBND Cử ông Phạm Thanh, ở xã Bình Phước đi huấn luyện cán bộ năm 2023 22-05-2023
321 710/QĐ-UBND Cử ông Đinh Văn Nga, ở xã Bình Phước đi huấn luyện cán bộ năm 2023 22-05-2023
322 712/QĐ-UBND Cử ông Đoàn Chí Cường, ở xã Bình Hòa đi huấn luyện cán bộ năm 2023 22-05-2023
323 704/QĐ-UBND Cử ông Đặng Lai, ở xã Bình Hải đi huấn luyện cán bộ năm 2023 22-05-2023
324 735/QĐ-UBND Cử ông Đặng Minh Quang, ở xã Bình Phước đi huấn luyện cán bộ năm 2023 22-05-2023
325 700/QĐ-UBND Về việc cho công chức cấp xã thôi việc theo nguyện vọng (Nguyễn Phú Dũng) 22-05-2023
326 175/TB-UBND Kết luận của đồng chí Ngô Văn Dụng, Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp trực báo tiến độ và bàn giải quyết vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn IIb, đoạn qua xã Bình Châu 22-05-2023
327 711/QĐ-UBND Cử ông Phạm Đình Dương, ở xã Bình Long đi tập huấn, huấn luyện cán bộ năm 2023 22-05-2023
328 730/QĐ-UBND Cử ông Trần Văn An, ở xã Bình Trung đi tập huấn, huấn luyện cán bộ năm 2023 22-05-2023
329 731/QĐ-UBND Cử ông Trần Văn Dũng, ở xã Bình An đi tập huấn, huấn luyện cán bộ năm 2023 22-05-2023
330 719/QĐ-UBND Cử ông Trần Văn Quang, ở xã Bình Hải đi huấn luyện cán bộ năm 2023 22-05-2023

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 628

Tổng số lượt xem: 6552183