Truy cập nội dung luôn
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
271 1599/UBND V/v xác nhận hiện trạng đất có rừng, đất chưa có rừng, tại Vị trí 2, xã Bình Thuận thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất 22-05-2023
272 695/QĐ-UBND Về việc đính chính thông tin trong Quyết định số 252/QĐ-UBND ngày 20/02/2023 của Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn về việc kiện toàn đội ngũ cộng tác viên bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em xã Bình Minh 22-05-2023
273 67/GPXD Cấp cho bà: Nguyễn Thị Phú. 22-05-2023
274 270/BC-UBND Kết quả thực hiện các chỉ tiêu thuộc Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 6 tháng đầu năm 2023 22-05-2023
275 269/BC-UBND Kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TU ngày 14/11/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc nâng cao chất lượng bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh 22-05-2023
276 1601/UBND V/v cung cấp thông tin, số liệu công tác đấu thầu từ năm 2018 đến 2022 22-05-2023
277 1597/UBND-TH V/v đính chính văn bản 22-05-2023
278 1591/UBND-TCD V/v đôn đốc báo cáo kết giải quyết nội dung kiến nghị của ông Phù Anh Vũ và ông Phạm Văn Phượng 22-05-2023
279 733/QĐ-UBND Cử ông Bùi Đức Vũ, ở xã Bình Hải đi huấn luyện cán bộ năm 2023 22-05-2023
280 706/QĐ-UBND Cử ông Nguyễn Xuân Hoài, ở xã Bình Hải đi huấn luyện cán bộ năm 2023 22-05-2023
281 736/QĐ-UBND ông Đặng Ngọc Mến, ở xã Bình Hải đi huấn luyện cán bộ năm 2023 22-05-2023
282 693/QĐ-HB Hủy bỏ quyết định trong xử phạt vi phạm hành chính 22-05-2023
283 714/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch kiểm tra tình hình hoạt động của các đơn vị tại Cụm công nghiệp Bình Nguyên năm 2023 22-05-2023
284 174/TB-UBND Không tổ chức tiếp công dân định kỳ ngày 23/5/2023 của Chủ tịch UBND huyện 22-05-2023
285 176/TB-UBND Kết luận của đồng chí Ngô Văn Dụng, Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện và bàn giải quyết tồn tại, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Trung tâm khí điện Miền Trung, địa điểm Trung tâm điện lực Dung Quất 22-05-2023
286 173/TB-UBND Kết quả kiểm tra việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường Dự án Chợ Châu Ổ do Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Châu Ổ làm Chủ dự án 22-05-2023
287 271/BC-UBND Tình hình triển khai thi hành Luật Kiến trúc theo Quyết định số 1037/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 và định hướng phát triển Kiến trúc Việt Nam 22-05-2023
288 729/QĐ-UBND Cử ông Phạm Thế Duy, ở thị trấn Châu Ổ đi tập huấn, huấn luyện cán bộ năm 2023 22-05-2023
289 732/QĐ-UBND Cử ông Võ Văn Hiền, ở xã Bình Hải đi huấn luyện cán bộ năm 2023 22-05-2023
290 721/QĐ-UBND Cử ông Võ Văn Thạch, ở xã Bình Châu đi huấn luyện cán bộ năm 2023 22-05-2023
291 709/QĐ-UBND Cử ông Đinh Văn Duy, ở xã Bình Phước đi huấn luyện cán bộ năm 2023 22-05-2023
292 724/QĐ-UBND Cử ông Nguyễn Minh Hiếu, ở xã Bình Phước đi huấn luyện cán bộ năm 2023 22-05-2023
293 698/QĐ-UBND Cử ông Nguyễn Ngọc Dũng, ở xã Bình Hải đi huấn luyện cán bộ năm 2023 22-05-2023
294 718/QĐ-UBND Cử ông Nguyễn Văn Hiệp, ở xã Bình Trị đi huấn luyện cán bộ năm 2023 22-05-2023
295 697/QĐ-UBND Cử ông Nguyễn Văn Khiêm, ở xã Bình Trị đi huấn luyện cán bộ năm 2023 22-05-2023
296 725/QĐ-UBND Cử ông Nguyễn Văn Tuấn, ở xã Bình Trị đi huấn luyện cán bộ năm 2023 22-05-2023
297 101/KH-UBND Thực hiện Tiểu dự án 1: Nâng cao năng lực thực hiện Chương trình trong Dự án 7 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Bình Sơn năm 2023 22-05-2023
298 1592/UBND-TNMT V/v chuẩn bị nội dung phục vụ Bí thư Huyện ủy đối thoại trực tiếp với Nhân dân xã Bình Đông 22-05-2023
299 1589/UBND-NC V/v cung cấp thông tin liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Đào Thị Tiểu, ở xã Bình Hòa phục vụ xét xử vụ án theo đơn khởi kiện của bà Võ Thị Trinh 22-05-2023
300 1593/UBND-TNMT V/v giải quyết tồn tại, vướng mắc các dự án trên địa bàn xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn 22-05-2023

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 619

Tổng số lượt xem: 6520886