Truy cập nội dung luôn
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 72/QĐ-UBND(THĐ) Thu hồi đất do UBND xã Bình Nguyên quản lý 22-09-2023
2 71/QĐ-UBND(THĐ) Thu hồi đất đang sử dụng của hộ ông Võ Vinh, thường trú tại xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 22-09-2023
3 3557/UBND Về việc đính chính nội dung Công văn số 3514/UBND ngày 18/9/2023 của UBND huyện Bình Sơn 22-09-2023
4 341/TB-UBND Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại buổi tiếp công dân định kỳ ngày 20/9/2023 22-09-2023
5 411/GM-UBND GM hội nghị tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ về kỹ năng rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019 - 2023 22-09-2023
6 108/GPXD Cấp cho ông: Ngô Nại 22-09-2023
7 568/BC-UBND BÁO CÁO Kết quả giải quyết những đề xuất, kiến nghị của cơ sở qua tổng hợp tình hình trực báo cụm quý II năm 2023 22-09-2023
8 3562/UBND v đăng ký danh sách doanh nghiệp tham dự Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực phòng, chống thiên tai và tuyên truyền quy định về Quỹ phòng, chống thiên tai cho Doanh nghiệp năm 2023 22-09-2023
9 3563/UBND Về việc quán triệt, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về thực hiện Công điện số 796 của Thủ tướng Chính phủ 22-09-2023
10 3560/UBND-NC Về việc có ý kiến đối với Kết luận về GCN QSDĐ đã cấp cho hộ bà Huỳnh Thị Thê, xã Bình Tân Phú(cap nhat) 22-09-2023
11 1596/QĐ-UBND Bố trí phòng làm việc cho các cơ quan thuộc huyện sau khi thành lập 22-09-2023
12 3560/UBND-NC có ý kiến đối với Kết luận về GCN QSDĐ đã cấp cho hộ bà Huỳnh Thị Thê, xã Bình Tân Phú 22-09-2023
13 1595/QĐ-UBND Về việc công nhận chức danh người hoạt động không chuyên trách làm việc ở thôn thuộc xã Bình Hiệp (Lê Đăng Khoa) 22-09-2023
14 340/TB-UBND Về việc không thụ lý giải quyết tố cáo 22-09-2023
15 70/QĐ-UBND(THĐ) Thu hồi đất của UBND xã Bình Trung quản lý 22-09-2023
16 1594/QĐ-UBND Phê duyệt bổ sung giá trị bồi thường, hỗ trợ và GPMB Dự án: Mở rộng Cụm Công nghiệp Bình Nguyên (giai đoạn 3). Địa điểm: xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 21-09-2023
17 1593/QĐ-UBND Phê duyệt bổ sung giá trị bồi thường, hỗ trợ và GPMB Dự án: Mở rộng Cụm Công nghiệp Bình Nguyên (giai đoạn 3). Địa điểm: xã Bình Trung, huyện Bình Sơn 21-09-2023
18 1592/QĐ-UBND Về việc phân khai kinh phí mua sắm trang thiết bị dạy học lớp 4 và lớp 8 theo Chương trình giáo dục phổ thông mới 21-09-2023
19 339/TB-UBND Tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh 21-09-2023
20 13/2023/QĐ-UBND Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế và mối quan hệ công tác của Phòng Y tế huyện Bình Sơn 21-09-2023
21 3541/UBND-NC Về việc chỉ đạo phối hợp trong công tác Thi hành án dân sự 21-09-2023
22 566/BC-UBND BÁO CÁO Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023 (phục vụ kỳ họp HĐND giả định) 21-09-2023
23 567/BC-UBND Tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án: Trung tâm Khí điện Miền Trung - Địa điểm Trung tâm Điện lực Dung Quất tại xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn 21-09-2023
24 189/KH-UBND Thực hiện Dự án 7 về nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 21-09-2023
25 61/QĐ-UBND(THĐ) Thu hồi đất đang sử dụng của hộ ông Lê Văn Chấn, thường trú tại xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 21-09-2023
26 66/QĐ-UBND(THĐ) Thu hồi đất đang sử dụng của hộ ông Lê Văn Chức, thường trú tại xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 21-09-2023
27 63/QĐ-UBND(THĐ) Thu hồi đất đang sử dụng của hộ ông Lê Văn Thái, thường trú tại xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 21-09-2023
28 67/QĐ-UBND(THĐ) Thu hồi đất đang sử dụng của hộ ông Lê Đình Chương, thường trú tại xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 21-09-2023
29 57/QĐ-UBND(THĐ) Thu hồi đất đang sử dụng của hộ ông Nguyễn Quảng, thường trú tại xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 21-09-2023
30 58/QĐ-UBND(THĐ) Thu hồi đất đang sử dụng của hộ ông Nguyễn Tấn Vang, thường trú tại xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 21-09-2023

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 657

Tổng số lượt xem: 6520942