Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH SƠN

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 418/BC-TCTĐA06 BÁO CÁO Kết quả thực hiện Đề án 06 trên địa bàn huyện Bình Sơn (Từ ngày 09/5/2024 đến ngày 06/6/2024) 21-06-2024
2 1328/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với ông Nguyễn Trường Sơn địa chỉ thường trú: Thôn Long Bình, xã Bình Long, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. 20-06-2024
3 207/TB-UBND V/v nộp hồ sơ đề xuất thực hiện dự án Hỗ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị chăn nuôi bò cái sinh sản thuộc Dự án 2 - Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Bình Sơn năm 2024 20-06-2024
4 90/PA-UBND Phương án Hỗ trợ các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, con hộ nghèo, cận nghèo và khuyết tật tham gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 trên địa bàn huyện 20-06-2024
5 1945/UBND việc tăng cường tuyên truyền vận động di dời tàu thuyền và lồng bè NTTS trong khu vực thi công dự án đầu tư xây dựng bến cảng số 3- Khu bến cảng Dung Quất 1 20-06-2024
6 416/BC-UBND Tình hình quản lý, sử dụng tài sản công là nhà sinh hoạt, nhà văn hóa của thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện Bình Sơn 20-06-2024
7 1332/QĐ-UBND Kiện toàn Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể trên địa bàn huyện Bình Sơn 20-06-2024
8 1333/QĐ-UBND Về việc phê duyệt dự toán Đề án kiểm kê, kiểm soát, bảo vệ chất lượng nước; phục hồi cảnh quan, cải tạo hệ sinh thái ao hồ và các nguồn nước mặt trên địa bàn huyện Bình Sơn 20-06-2024
9 1329/QĐ-XPHC ử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với bà Trương Thị Việt, địa chỉ thường trú tại thôn Đồng Khánh, xã Thạch Trị, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh (tạm trú tại thôn An Lộc, xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi). 19-06-2024
10 145/KH-UBND Thực hiện Dự án 2. Đa dạng hoá sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo - Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Bình Sơn năm 2024 19-06-2024
11 1933/UBND-VX Về việc tiếp tục rà soát, đối chiếu làm sạch và nhập liệu dữ liệu người có công trên địa bàn huyện 19-06-2024
12 1932/UBND-VX V/v đẩy mạnh thực hiện Nghị định số 61/2023/NĐ-CP ngày 16/8/2023 của Chính phủ về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư 19-06-2024
13 146/KH-UBND Kế hoạch Thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trên địa bàn huyện 19-06-2024
14 1325/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Kế hoạch và phê duyệt kinh phí thực hiện hỗ trợ, khuyến khích phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện Bình Sơn từ hoạt động khuyến công năm 2024 19-06-2024
15 205/TB-UBND Về việc tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 6 năm 2024 của Chủ tịch UBND huyện (ngày 20/6/2024) 19-06-2024
16 1928/UBND Về việc tăng cường công tác quản lý về tổ chức tuyển sinh, đào tạo và liên kết đào tạo nghề tại các địa phương trên địa bàn huyện từ các nguồn kinh phí Chương trình MTQG và các nguồn kinh phí khác 19-06-2024
17 1927/UBND V/v tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện, nhất là trong thời gian tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2024 19-06-2024
18 410/BC-BCĐPCCC Sơ kết công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ 06 tháng đầu năm 2024 trên địa bàn huyện Bình Sơn(Từ ngày 15/11/2023 đến ngày 10/6/2024) 19-06-2024
19 412/BC-UBND Báo cáo Sơ kết thực hiện các Nghị định hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng 19-06-2024
20 1906/UBND-NNNT V/v tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đăng ký tàu cá theo Thông tư số 06/2024/TT-BNN ngày 06/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn huyện 18-06-2024
21 1908/UBND-TNMT /v chỉ đạo, đôn đốc khẩn trương tham mưu và báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tại các Thông báo kết luận về Hội nghị tổng kết Tài nguyên và Môi trường (Thông báo số 391/TB-UBND ngày 04/11/2024, thông báo số 38/TB-UBND ngày 7/02/2024) 18-06-2024
22 1322/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt phương án, dự toán bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng Dự án: Đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi (đoạn qua thị trấn Châu Ổ - đợt 2) Địa điểm: thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 18-06-2024
23 1919/UBND-TC V/v xây dựng dự toán ngânsách nhà nước năm 2025; kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2025-2027 18-06-2024
24 1905/UBND V/v triển khai chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về quản lý thị trường ngoại hối và vàng 18-06-2024
25 1895/UBND-NNNT V/v triển khai tiêm phòng vắc xin Tụ huyết trùng trâu, bò năm 2024 18-06-2024
26 188/TB-UBND Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện, Ung Đình Hiền tại cuộc họp trực báo để nghe báo cáo tiến độ lập hồ sơ của các cơ quan phụ trách các chỉ tiêu, tiêu chí huyện nông thôn mới. 18-06-2024
27 1882/UBND-TH V/v xây dựng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 18-06-2024
28 1892/UBND-TCD V/v chỉ đạo giải quyết nội dung đơn phản ánh, kiến nghị của ông Hà Thúc Khiếu, ở thị trấn Châu Ổ 18-06-2024
29 1891/UBND-TCD /v chỉ đạo tham mưu đối với nội dung đề xuất của UBND xã Bình Châu tại Báo cáo số 326/BC-UBND ngày 07/6/2024 18-06-2024
30 1920/UBND V/v triển khai thực hiện Quyết định số 1239/QĐ-UBND ngày 31/5/2024 của Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn 18-06-2024

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1095

Tổng số lượt xem: 8593593

Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Trưởng Ban biên tập: Phạm Quang Sự - Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn

Điện thoại: 0255.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn;

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

ipv6 ready