Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH SƠN

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 36/BC-HDND-PC BC thẩm tra dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh dự toán phân bổ chi ngân sách và kế hoạch vốn đâu tư công năm 2022 26-03-2022
2 33/BC-HDND-PC BC thẩm tra dự thảo Nghi quyết kết quả bầu phó trưởng ban Pjaps chế HĐND huyện khóa XII nhiệm kỳ 2021-2026 25-03-2022
3 34/BC-HDND-PC BC thẩm tra dự thảo Nghị quyết kết quả bầu bổ sung ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 25-03-2022
4 35/BC-HDND-PC BC thẩm tra báo cáo kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị cử tri phục vụ kỳ họp thứ 5 (chuyên đề) của HĐND huyện 25-03-2022
5 37/BC-HDND-KTXH BC thẩm tra dự thảo Nghị quyết về chủ trương đâu tư dự án nâng cấp mở rộng tuyến đường DH.04 (đoạn qua xã Bình Long - Bình Tân Phú) 25-03-2022
6 38/BC-HDND-KTXH BC thẩm tra dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Trường Mầm non Sao Mai, Bình chánh (giai đoạn 2) 25-03-2022
7 39/BC-HDND-KTXH BC thẩm tra dự thảo NQ về chủ trương đầu tư dự án nâng cấp tuyến đường DH05 (nước mặn - Bình Khương) 25-03-2022
8 40/BC-HDND-KTXH BC thẩm tra dự thảo NQ về chủ trương đầu tư dự án đường DT 621 đi Lê Ngung 25-03-2022
9 41/BC-HDND-KTXH BC thẩm tra dự thảo NQ về chủ trương đầu tư dự án kè Bến Đụn 25-03-2022
10 42/BC-HDND-KTXH BC thẩm tra dự thảo N về chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp mở rộng tuyến đường DH 09 (Bình Minh - Bình an) 25-03-2022
11 43/BC-HDND-KTXH BC thẩm tra dự thảo NQ về chủ trương đầu tư dự án Trụ sở UBND xã Bình Chương 25-03-2022
12 27/TTr-HDND Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện khóa XII nhiệm kỳ 2021-2026 23-03-2022
13 26/QĐ-HDND QĐ triệu tập kỳ họp thứ 5 chuyên đề HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 23-03-2022
14 25/TB-HDND TB kỳ họp thứ 5 (chuyên đề) HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 21-03-2022
15 39/TTr-UBND Tờ trình về việc QĐ chủ trương đầu tư dự án nâng cấp mở rộng tuyến đường DH 09 (Bình Minh - Bình An) 15-03-2022
16 112/BC-UBND BC kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri phục vụ kỳ họp thứ 5 HĐND huyện 15-03-2022
17 00 Phụ lục các ý kiến, kiến nghị có nội dung trùng và được rà soát tại các báo cáo tổng hợp 15-03-2022
18 000 Phụ lục 2: các nội dung UBND huyện đã giải quyết theo thẩm quyền 15-03-2022
19 0000 Phụ lục 3: Nội dung UBND huyện đang giải quyết theo thẩm quyền 15-03-2022
20 00000 Phụ lục 4: Thẩm quyền của đại biểu HĐND 15-03-2022
21 00000 Phụ lục 5: Thẩm quyền giải quyết của BQL KKT DQ và các KCN Quảng Ngãi 15-03-2022
22 36/TTr-UBND Tờ trình về việc quyết định đầu tư chủ trương đầu tư dự án nâng cấp tuyến đường DH 05 (Nước Mặn - Bình Khương) 15-03-2022
23 40/TTr-UBND Tờ trình QĐ chủ trương đầu tư dự án UBND xã bình chương 14-03-2022
24 38/TTr-UBND TTr về việc quyết định chủ trương đầu tư dụ án Kè Bến đụn 14-03-2022
25 37/TTr-UBND TTr về việc quyết định đầu tư dụ án đường từ DH. 621 đi lê Ngung 14-03-2022
26 35/TTr-UBND Tờ trình về việc quyết định đầu tư dự án Trường mầm non Sao mai, xã Bình Chánh, giai đoạn 2 14-03-2022
27 34/TTr-UBND Tờ trình về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp mở rộng tuyến đường DH.04, đoạn qua xã BÌnh Long - Bình Tân phú 14-03-2022
28 00 Phụ lục thuyết minh điều chỉnh KH đầu tư công năm 2020 (kèm theo tờ trình 32) 14-03-2022
29 0 Phụ lục 01.3 về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách huyện (kèm theo Tờ trình 32) 14-03-2022
30 0 Phụ lục 01.2 điều chỉnh kinh phí sự nghiệp giáo dục (kèm theo Tờ trình 32) 14-03-2022
Bạn thấy website này thế nào?
% Bình chọn
100% 1
a. Rất đẹp
0% 0
b. Đẹp
0% 0
c. Bình thường
0% 0
d. Xấu

Tổng bình chọn: 1

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1702

Tổng số lượt xem: 3816963

Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm xuất bản: PCT UBND huyện

Điện thoại: 0255.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn;

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi