Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH SƠN

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 00 Báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động của TTHĐND, các ban HĐND năm 2021 17-12-2021
2 NQ Dự thảo NQ về KH đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 17-12-2021
3 NQ Dự thảo Nghị quyết về dự toán thu, phân bổ chi ngân sách và kế hoạch đầu tư công năm 2022 17-12-2021
4 NQ Dự thảo NQ về KH phát triển KT-XH năm 2022 17-12-2021
5 01 BC tóm tắt công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện; tình hình thực hiện KH phát triển KTXH năm 2021, phương hướng năm 2022 17-12-2021
6 261/BC-HDND-KTXH BC thẩm tra dự thảo NQ về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2015 16-12-2021
7 262/BC-HDND-KTXH BC thẩm tra dự thảo NQ của HĐND huyện về KH phát triển KTXH năm 2022 16-12-2021
8 263/BC-HDND-KTXH BC thẩm tra dự thảo NQ phê chuẩn điều chỉnh quyết toán thu, chi ngân sách huyện BS năm 2020 16-12-2021
9 264/BC-HDND-KTXH BC thẩm tra dự thảo NQ dự toán thu, phân bổ chi ngân sách và kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 16-12-2021
10 260/BC-HDND-PC BC thẩm tra Báo cáo công tác giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm nam 2022 16-12-2021
11 259/BC-HDDND-PC BC thẩm tra Báo cáo của UBND huyện về công tác phòng chống tham nhung thực hiện tiết kiệm chống lãng phí công tác PC tọi phạm và vi phạm PL về an ning trật tự năm 2021 nhiệm vụ năm 2022 16-12-2021
12 258/BC-HDND-PC BC thẩm tra dự thảo NQ giao số lượng người làm việc cho Hội chữ thập đỏ huyện năm 2022 kèm theo Tờ trình 284/TTr-UBND ngày 14/12/2021 của UBND huyện 16-12-2021
13 257/BC-HDND-PC BC thẩm tra BC tình hình thực hiện KH phát triển KTXH năm 2021 và KH phát triển KTXH năm 2022; báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện năm 2021, nhiệm vụ năm 2022 16-12-2021
14 256/BC-HDND-PC BC thẩm tra báo cáo của các cơ quan: VIện kiểm sát nhân dân huyện, Tòa án nhân dân huyện và Chi cục THADS huyện 16-12-2021
15 253/BC-HĐND-KTXH BC thẩm tra BC tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021, nhiệm vụ năm 2022 16-12-2021
16 254/BC-HĐND-KTXH Báo cáo thẩm tra BC về tình hình thực hiện Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021, nhiệm vụ năm 2022 16-12-2021
17 255/BC-HĐND-KTXH BC thẩm tra BC tình hình thực hiện kh phát triển KTXH năm 2021, nhiệm vụ năm 2022 16-12-2021
18 00 Dự kiến chương trình kỳ họp HĐND huyện cuối năm 2021 15-12-2021
19 247/TTr-HDND Tờ trình về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2022 của HĐND huyện Bình sơn khóa XII nhiệm kỳ 2021-2026 14-12-2021
20 248/TTr-HDND Tờ trình về việc đề nghị thông qua dự thảo Nghị quyết bab hành Quy chế hoạt động của HĐND huyện khóa XII nhiệm kỳ 2021-2026 14-12-2021
21 284/TTr-UBND Tờ trình về giao số lượng người làm việc cho Hội chữ thập đỏ huyện Bình Sơn năm 2022 14-12-2021
22 250/TTr-HDND Tờ trình điều chỉnh nội dung chương trình giám sát năm 2022 của HĐND huyện khoa XII 14-12-2021
23 282/TTr-UBND Tờ trình giao dự toán thu, phân bổ ngân sách và kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 13-12-2021
24 738/BC-UBND Tình hình thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 10-12-2021
25 280/TTr-UBND Tờ trình về việc đề nghị ban hành Nghị quyết Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025 10-12-2021
26 728/Bc-UBND Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2021 và kế hoạch phát triển KTXH năm 2022 08-12-2021
27 729/Bc-UBND Bc công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022 08-12-2021
28 277/TTr-UBND Tờ trình đề nghị thông qua Nghị quyết kế hoạch phát triển KT-XH năm 2022 08-12-2021
29 727/Bc-UBND BC đánh giá tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2021 và nhiệm vụ năm 2022 08-12-2021
30 276/TTr-UBND Tờ trình đề nghị phê chuẩn điều chỉnh quyết toán thu chi ngân sách huyện Bình sơn năm 2020 08-12-2021
Bạn thấy website này thế nào?
% Bình chọn
100% 1
a. Rất đẹp
0% 0
b. Đẹp
0% 0
c. Bình thường
0% 0
d. Xấu

Tổng bình chọn: 1

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1730

Tổng số lượt xem: 3816822

Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm xuất bản: PCT UBND huyện

Điện thoại: 0255.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn;

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi