Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH SƠN

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 01 Nội dung thuyết minh quy hoạch sử dụng đất 30-08-2021
2 169/BC-HĐND-KTXH BC thẩm tra dự thảo nghị quyết về việc thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất đầu năm của quy hoạch sử dụng đất 27-08-2021
3 176/TTr-UBND Thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất đầu năm của quy hoạch sử dụng đất huyện 25-08-2021
4 163/QĐ-HĐND Quyết định triệu tập kỳ họp thứ 3 (chuyên đề) HĐND huyện Bình Sơn khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 25-08-2021
5 168/TB-HĐND Thông báo về kỳ họp thứ 3 chuyên đề HĐND huyện Bình Sơn 25-08-2021
Bạn thấy website này thế nào?
% Bình chọn
100% 1
a. Rất đẹp
0% 0
b. Đẹp
0% 0
c. Bình thường
0% 0
d. Xấu

Tổng bình chọn: 1

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1892

Tổng số lượt xem: 3817457

Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm xuất bản: PCT UBND huyện

Điện thoại: 0255.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn;

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi