Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH SƠN

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 1306/UBND-VX V/v tăng cường phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh truyền nhiễm khác 26-04-2023
2 677/UBND-VX V/v nhu cầu tiêm vắc xin phòng COVID-19 trong 6 tháng cuối năm 2023 15-03-2023
3 86/BC-UBND Chi tiết thực hiện một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19 đến hết năm 2021 21-02-2023
4 222/UBND-TC V/v báo cáo chi tiết thực hiện một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19 đến hết năm 2021 02-02-2023
5 208/UBND-VX V/v tăng cường công tác tiêm chủng và thống kê nhu cầu tiêm vắc xin phòng COVID-19 trong 6 tháng đầu năm 2023 31-01-2023
6 19/BC-UBND Kết quả triển khai chính sách hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học ngoài công lập gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 16-01-2023
7 713/BC-UBND Kết quả triển khai chính sách hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học ngoài công lập gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 30-12-2022
8 2477/QĐ-UBND V/v hỗ trợ kinh phí thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 năm 2021 cho Ban chỉ huy quân sự huyện Bình Sơn 26-12-2022
9 3998/UBND-VX V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch và công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 23-12-2022
10 209/TTr-UBND Về việc chủ trương giải quyết kinh phí thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 năm 2021 16-12-2022
11 3850/UBND-VX V/v triển khai chính sách hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học ngoài công lập gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 14-12-2022
12 649/BC-UBND Về việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng trên địa bàn huyện Bình Sơn 06-12-2022
13 3687/UBND-VX V/v báo cáo việc huy động quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng 01-12-2022
14 3657/UBND-VX V/v khẩn trương tăng cường triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19. 30-11-2022
15 3636/UBND V/v xử lý các trang thiết bị, công cụ, dụng cụ được mua sắm phục vụ tại các khu cách ly tập trung sau khi kết thúc công tác phòng, chống dịch Covid 19 28-11-2022
16 2277/QĐ-UBND Về việc hỗ trợ kinh phí thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 năm 2021 cho Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn 26-11-2022
17 2266/QĐ-UBND Về việc phân bổ 996 liều vắc xin phòng COVID-19 BNT162b2 (Comirnaty) trên địa bàn huyện Bình Sơn tháng 11/2022 (đợt 77) 25-11-2022
18 2201/QĐ-UBND Về việc phân bổ 980 liều vắc xin phòng COVID-19 BNT162b2 (Comirnaty) để tiêm cho trẻ em trên địa bàn huyện Bình Sơn tháng 11/2022 (đợt 76) 15-11-2022
19 3515/UBND-VX V/v thống kê đối tượng, nhu cầu tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2023 15-11-2022
20 3514/UBND-VX V/v tiếp tục tăng cường triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 15-11-2022
21 3427/UBND-VX v thống kê đối tượng, nhu cầu tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2023 09-11-2022
22 532/BC-UBND Tình hình thực hiện chính sách õỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Bình Sơn 28-10-2022
23 2070/QĐ-UBND Về việc phân bổ 4.068 liều vắc xin phòng COVID-19 BNT162b2 (Comirnaty) trên địa bàn huyện Bình Sơn tháng 10/2022 (đợt 75) 14-10-2022
24 2991/UBND-VX V/v tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em, học sinh, sinh viên 05-10-2022
25 2961/UBND-VX V/v triển khai thực hiện nội dung Kết luận của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh trên địa bàn huyện 04-10-2022
26 2372/TB-SYT THÔNG BÁO Phân loại, đánh giá, xác định cấp độ dịch COVID-19 (Tính đến 8 giờ 00 ngày 30/9/2022) 30-09-2022
27 2794/UBND-VX V/v đăng ký nhu cầu vắc xin phòng COVID-19 cho các tháng cuối năm 2022 20-09-2022
28 1898/QĐ-UBND Về việc phân bổ 500 liều vắc xin phòng COVID-19 BNT162b2 (Comirnaty) để tiêm cho trẻ em trên địa bàn huyện Bình Sơn tháng 9/2022 (đợt 74) 15-09-2022
29 2616/UBND-VX V/v triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện 07-09-2022
30 2586/UBND-VX V/v đẩy mạnh triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 06-09-2022

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2631

Tổng số lượt xem: 5683224

Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm xuất bản: PCT UBND huyện

Điện thoại: 0255.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn;

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

ipv6 ready