Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH SƠN

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 1000/UBND-TC V/v báo cáo kết quả thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học ngoài công lập gặp khó khăn do đại dịch Covid -19 04-04-2024
2 29/KH-UBND Về việc kiểm soát, quản lý bền vững dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện Bình Sơn đến năm 2025 07-02-2024
3 1583/QĐ-UBND Phê duyệt dự toán tháo dỡ vật liệu sửa chữa khu nhà ở công nhân phục vụ công tác phòng chống dịch Covid -19 của Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Thiên Tân 20-09-2023
4 440/BC-UBND Rà soát các vấn đề còn đọng và đề xuất danh sách các tập thể và cá nhân được đề xuất khen thưởng trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Bình Sơn 21-07-2023
5 2358/UBND-VX V/v rà soát các vấn đề còn tồn đọng và đề xuất danh sách các tập thể, cá nhân được xét khen thưởng liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện 18-07-2023
6 377/BC-UBND Về việc cung cấp hồ sơ kinh phí thực hiện chi trong phòng, chống dịch Covid-19 đến hết năm 2021 29-06-2023
7 1017/QĐ-UBND Về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 27-06-2023
8 1306/UBND-VX V/v tăng cường phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh truyền nhiễm khác 26-04-2023
9 677/UBND-VX V/v nhu cầu tiêm vắc xin phòng COVID-19 trong 6 tháng cuối năm 2023 15-03-2023
10 86/BC-UBND Chi tiết thực hiện một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19 đến hết năm 2021 21-02-2023
11 222/UBND-TC V/v báo cáo chi tiết thực hiện một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19 đến hết năm 2021 02-02-2023
12 208/UBND-VX V/v tăng cường công tác tiêm chủng và thống kê nhu cầu tiêm vắc xin phòng COVID-19 trong 6 tháng đầu năm 2023 31-01-2023
13 19/BC-UBND Kết quả triển khai chính sách hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học ngoài công lập gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 16-01-2023
14 713/BC-UBND Kết quả triển khai chính sách hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học ngoài công lập gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 30-12-2022
15 2477/QĐ-UBND V/v hỗ trợ kinh phí thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 năm 2021 cho Ban chỉ huy quân sự huyện Bình Sơn 26-12-2022
16 3998/UBND-VX V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch và công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 23-12-2022
17 209/TTr-UBND Về việc chủ trương giải quyết kinh phí thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 năm 2021 16-12-2022
18 3850/UBND-VX V/v triển khai chính sách hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học ngoài công lập gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 14-12-2022
19 649/BC-UBND Về việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng trên địa bàn huyện Bình Sơn 06-12-2022
20 3687/UBND-VX V/v báo cáo việc huy động quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng 01-12-2022
21 3657/UBND-VX V/v khẩn trương tăng cường triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19. 30-11-2022
22 3636/UBND V/v xử lý các trang thiết bị, công cụ, dụng cụ được mua sắm phục vụ tại các khu cách ly tập trung sau khi kết thúc công tác phòng, chống dịch Covid 19 28-11-2022
23 2277/QĐ-UBND Về việc hỗ trợ kinh phí thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 năm 2021 cho Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn 26-11-2022
24 2266/QĐ-UBND Về việc phân bổ 996 liều vắc xin phòng COVID-19 BNT162b2 (Comirnaty) trên địa bàn huyện Bình Sơn tháng 11/2022 (đợt 77) 25-11-2022
25 2201/QĐ-UBND Về việc phân bổ 980 liều vắc xin phòng COVID-19 BNT162b2 (Comirnaty) để tiêm cho trẻ em trên địa bàn huyện Bình Sơn tháng 11/2022 (đợt 76) 15-11-2022
26 3515/UBND-VX V/v thống kê đối tượng, nhu cầu tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2023 15-11-2022
27 3514/UBND-VX V/v tiếp tục tăng cường triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 15-11-2022
28 3427/UBND-VX v thống kê đối tượng, nhu cầu tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2023 09-11-2022
29 532/BC-UBND Tình hình thực hiện chính sách õỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Bình Sơn 28-10-2022
30 2070/QĐ-UBND Về việc phân bổ 4.068 liều vắc xin phòng COVID-19 BNT162b2 (Comirnaty) trên địa bàn huyện Bình Sơn tháng 10/2022 (đợt 75) 14-10-2022

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 908

Tổng số lượt xem: 8568620

Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Trưởng Ban biên tập: Phạm Quang Sự - Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn

Điện thoại: 0255.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn;

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

ipv6 ready