Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH SƠN

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 71/NQ-HĐND Chương trình giám sát năm 2022 của Hội đồng nhân dân huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 22-07-2021
2 72/NQ-HĐND Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2021 22-07-2021
3 73/NQ-HĐND Về dự kiến phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn huyện Bình Sơn giai đoạn 2021-2025 22-07-2021
4 74/NQ-HĐND Về việc phân khai kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư năm 2021 để bố trí các dự án khởi công mới giai đoạn 2022-2025 22-07-2021
5 75/NQ-HĐND Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 22-07-2021
6 76/NQ-HĐND Phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách huyện Bình Sơn năm 2020 22-07-2021
7 129/BC-HĐND-KTXH Báo cáo đánh giá thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 20-07-2021
8 130/BC-HĐND-KTXH Báo cáo về tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 20-07-2021
9 131/BC-HĐND-KTXH Báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 20-07-2021
10 132/BC-HĐND-KTXH Báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách huyện Bình Sơn năm 2020 20-07-2021
11 133/BC-HĐND-KTXH Dự thảo Nghị quyết của HĐND huyện về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2021 20-07-2021
12 134/BC-HĐND-KTXH Dự thảo Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách huyện Bình Sơn năm 2020 20-07-2021
13 135/BC-HĐND-KTXH Dự thảo Nghị quyết điều chính kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 20-07-2021
14 136/BC-HĐND-KTXH Dự thảo Nghị quyết quyết định kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư năm 2021 để bố trí các dự án khởi công mới giai đoạn 2022-2025 20-07-2021
15 137/BC-HĐND-KTXH Dự thảo Nghị quyết thống nhất phương án lập kế hoạch đầu tư công trung hạn huyện Bình Sơn giai đoạn 2021-2025 20-07-2021
16 139/NC-HĐND-KTXH Dự thảo Nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Cầu Thạch An (Bình Minh - Bình Mỹ) 20-07-2021
17 312/BC-UBND Công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh trật tự trên địa bàn huyện 6 tháng đầu năm 2021, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 16-07-2021
18 311/BC-UBND Báo cáo tình hình trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 16-07-2021
19 144/TTr-UBND Về việc thống nhất chủ trương đầu tư dự án: Cầu Thạch An (Bình Minh - Bình Mỹ) 16-07-2021
20 128/BC-HĐND Báo cáo kết quả hoạt động của TT HĐND, các ban HĐND huyện 6 tháng đầu năm. nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 15-07-2021
21 310/BC-UBND Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri 15-07-2021
22 307/BC-UBND Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 trên địa bàn huyện Bình Sơn 15-07-2021
23 308/BC-UBND BC công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 trên địa bàn huyện Bình Sơn 15-07-2021
24 302/BC-UBND Quyết toán thu, chi ngân sách huyện năm 2020 15-07-2021
25 300/BC-UBND BC tình hình thực hiện KH đầu tư công 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 14-07-2021
26 299/BC-UBND Báo cáo tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 14-07-2021
27 298/BC-UBND Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2020 14-07-2021
28 289/BC-MTTQ-BTT CÔng tác Mặt trận tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2021 12-07-2021
29 132/TTr-UBND Tờ trình đề nghị phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách huyện Bình Sơn năm 2020 12-07-2021
30 133/TTr-UBND Tờ trình điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 được phân bổ từ nguồn ngân sách tỉnh phân cấp 12-07-2021
Bạn thấy website này thế nào?
% Bình chọn
100% 1
a. Rất đẹp
0% 0
b. Đẹp
0% 0
c. Bình thường
0% 0
d. Xấu

Tổng bình chọn: 1

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1656

Tổng số lượt xem: 3816868

Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm xuất bản: PCT UBND huyện

Điện thoại: 0255.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn;

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi