Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH SƠN

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 26/NQ-HĐND Phê chuẩn danh sách ủy viên Ban KT-XH của HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 01-07-2021
2 14/NQ-HĐND Nghị quyết bầu CHủ tịch HĐND huyện Bình Sơn khóa XIII nhiệm kỳ 2021-2026 29-06-2021
3 15/NQ-HĐND Kết quả bầu Phó CT HĐND huyện Bình Sơn khóa XIII nhiệm kỳ 2021-2026 29-06-2021
4 16/NQ-HĐND Kết quả bầu Trưởng Ban Pháp chế của HĐND huyện Bình Sơn khóa XIII nhiệm kỳ 2021-2026 29-06-2021
5 17/NQ-HĐND Kết quả bầu Trưởng Ban KT-XH của HĐND huyện Bình Sơn khóa XIII nhiệm kỳ 2021-2026 29-06-2021
6 18/NQ-HĐND Kết quả bầu Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn nhiệm kỳ 2021-2026 29-06-2021
7 19/NQ-HĐND Kết quả bầu Phó CHủ tịch UBND huyện Bình Sơn nhiệm kỳ 2021-2026 29-06-2021
8 20/NQ-HĐND Kết quả bầu Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 29-06-2021
9 21/NQ-HĐND về số lượng ủy viên các Ban của HĐND huyện Bình Sơn khóa XIII nhiệm kỳ 2021-2026 29-06-2021
10 22/NQ-HĐND Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 của HDDND huyện Bình Sơn khóa XIII nhiệm kỳ 2021-2026 29-06-2021
11 23/NQ-HĐND Xác nhận kết quả bầu hội thẩm Tòa án nhân dân huyện Bình Sơn nhiệm kỳ 2021-2026 29-06-2021
12 24/NQ-HĐND Thành lập Tổ đại biểu HĐND huyện và chỉ định Tổ trưởng, Tổ phó Tổ đại biểu HĐND huyện khóa XIII nhiệm kỳ 2021-2026 29-06-2021
13 88/TTr-HĐND Tờ trình về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 của HĐND huyện Bình Sơn khóa XII nhiệm kỳ 2021-2026 24-06-2021
14 87/TTr-MTTQ-BTT Tờ trình về việc giới thiệu nhân sự bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026 22-06-2021
15 254/BC-MTTQ-BTT Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại buổi tiếp xúc cử tri vận động bầu cử đại biểu QUốc hội và đại biểu HDND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan cấp huyện 20-06-2021
16 84/TB-HĐND Thông báo về việc thay đổi thời gian tổ chức Kỳ họp thứ nhất HĐND huyện khóa XII,nhiệm kỳ 2021-2026 theo Giấy mời số 25/GM-HĐND ngày 08/6/2021 của Thường trực HĐND huyện 17-06-2021
17 115/BC-UBBC Báo cáo tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện Bình Sơn 15-06-2021
18 118/BC-UBBC Báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND huyện Bình Sơn khóa XII nhiệm kỳ 2021-2026 15-06-2021
19 76/QĐ-HĐND Quyết định về việc triệu tập kỳ họp thứ nhất, HĐND huyện huyện Bình Sơn khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 08-06-2021
20 77/QĐ-UBBC Công bố chính thức những người trúng cử đại biểu HĐND huyện Bình Sơn khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 01-06-2021
Bạn thấy website này thế nào?
% Bình chọn
100% 1
a. Rất đẹp
0% 0
b. Đẹp
0% 0
c. Bình thường
0% 0
d. Xấu

Tổng bình chọn: 1

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1715

Tổng số lượt xem: 3816700

Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm xuất bản: PCT UBND huyện

Điện thoại: 0255.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn;

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi