Cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi

1. MỤC ĐÍCH

           Cấp thẻ khám chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi.

2. PHẠM VI

          Áp dụng đối với đối tượng trẻ em dưới 6 tuổi.

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

          - Thông tư số  29/2008/TT-LĐTBXH  ngày 28/11/2008 về việc hướng dẫn việc cấp, quản lý và sử dụng Thẻ khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi không phải trả tiền tại các cơ sở y tế công lập

          - Thông tư số 09/2011/TT-BNV ngày 03/6/2011 của Bộ Nội vụ Quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức;

          - Thông tư liên tịch số 09/2009TTLT-BYT-BTC ngày 14/8/2009 của Bộ y tế, Bộ tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế

          - Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008;

          - Quyết định 291/QĐ-UBND ngày 15/7/2009 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc công bố thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quãng Ngãi;

4. ĐỊNH NGHĨA/ VIẾT TẮT

          - Viết tắt:    UBND: Ủy ban nhân dân;

                             LĐTB&XH:  Lao động thương binh và xã hội;

5. THỦ TỤC

5.1

Thành phần hồ sơ

Bản chính

Bản sao

1

 Bản sao giấy khai sinh

 

01 bản

2

Danh sách trẻ em dưới 6 tuổi (mẫu D03.55)

01 bản

 

(Điểm 5 mục II chương II quyết định 291/QĐ-UBND)

 

5. 2. Trình tự thực hiện:

          + Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và tiến hành kiểm tra danh sách hộ nghèo đã được tổ chức, cá nhân gửi đến;

          Nếu danh sách chưa đầy đủ thông tin hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn, chuyển trả lại cho cấp xã để hoàn thiện theo qui định.

          Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ thủ tục theo qui định thì tiến hành viết giấy biên nhận hồ sơ

+ Bước 2: Chuyển hồ sơ kèm theo phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc (PL 08) trình lãnh đạo phòng xem xét phân công cán bộ phụ trách;

          + Bước 3: Cán bộ được phân công kiểm tra danh sách trẻ em thuộc diện mua BHYT về họ, tên, chữ lót, năm sinh có trùng với giấy khai sinh không. Sau khi điều chỉnh xong lạp danh sách tổng hợp mua thẻ BHYT trình lãnh đạo Phòng LĐTBXH  ký xét duyệt.

          + Bước 4: Cán bộ được phân công chuyển toàn bộ hồ sơ và danh sách sẽ được chuyển về Cơ quan BHXH huyện;

+ Bước 5: Cán bộ trả kết quả  nhận thẻ BHYT về cấp phát cho xã, thị trấn.     

            5.3. Thời hạn giải quyết: Trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ khi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội nhận danh sách.

            (Điểm 5 mục II chương II quyết định 291/QĐ-UBND)

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

B1

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Phòng LĐ-TBXH huyện

Cá nhân

Giờ hành chính

Theo mục 5.1
giấy biên nhận

B2

Chuyển hồ sơ trình lãnh đạo  Phòng phân công cán bộ phụ trách.

Cán bộ được phân công

trong ngày

PL 08 – Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc

B3

Kiểm tra danh sách mua thẻ BHYT về họ tên, chữ lót, năm sinh theo giấy khai sinh. Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện tham mưu lãnh đạo Phòng ký xét duyệt danh sách gửi BHXH huyện. Trường hợp chưa đảm bảo về thủ tục trả lại cho cá nhân để bổ sung

Cán bộ được phân công

1 ngày

Danh sách dự thảo, PL 08 – Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc

B4

Hoàn tất các thủ tục trình lãnh đạo Phòng  phê duyệt danh sách và chuyển danh sách đến BHXH huyện xem xét in thẻ BHYT

Lãnh đạo phòng

1/2 ngày

Danh sách, PL 08 phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc

B5

Cơ quan BHXH huyện xem xét nếu đầy đủ thủ tục tiến hành in thẻ BHYT

BHXH huyện

7 ngày

PL 08 phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc

B6

Cán bộ được phân công nhận thẻ BHYT từ BHXH huyện trả cho cá nhân tổ chức

Cán bộ trả kêta quả

1/2 ngày

Thẻ BHYT

Lưu ý

·     Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc – PL 08 phải được thực hiện tại từng bước công việc tại quy trình xử lý công việc tại mục 5.2.

·     Các bước và trình tự công việc có thể được thay đổi cho phù hợp với cơ cấu tổ chức và việc phân công nhiệm vụ cụ thể của mỗi CQHCNN.

·     Tổng thời gian phân bổ cho các bước công việc không vượt quá thời gian quy định hiện hành của thủ tục này.

 

6. BIỂU MẪU

TT

Mã hiệu

Tên biểu mẫu

1

BM55. D03

Danh sách đề nghị mua thẻ BHYT

 

Đính kèm file:
 
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Tin đọc nhiều
ALBUM ẢNH
VIDEO
Thăm dò ý kiến
Bạn thấy giao diện website này như thế nào?
Rất đẹp
Đẹp
Bình thường
Xấu

® Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Bản quyền thuộc UBND huyện Bình Sơn
Chịu trách nhiệm xuất bản: PCT UBND huyện

Điện thoại: 055.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi