Cấp thẻ BHYT hàng năm cho hộ nghèo

1. MỤC ĐÍCH

           Cấp thẻ bảo hiểm y tế hàng năm cho người nghèo.

2. PHẠM VI

          Áp dụng đối với đối tượng hộ nghèo.

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

- Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp cho các đối tượng xã hội;

          - Nghị định 13/2010/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2010 về sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 04 năm 2007 của chính phủ về chính sách trợ giúp các Đối tượng bảo trợ xã hội;

          -Thông tư liên tịch số 24/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 18/8/2010 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 67/2007/NĐ-CP về chính sách trợ giáp các đối tượng bảo trợ xã hội và Nghị định số 13/2010/NĐ-CP ngày 27/2/2010 của Chính phủ sữa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 67/2007/NĐ-CP về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội.

          - Quyết định 191/QĐ-UBND ngày 24/11/2010 cảu UBND tỉnh Quảng Ngãi Ban hành một số chính sách hỗ trợ dân sinh, hỗ trợ sản xuất và cơ chế khắc phục các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội bị thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

          - Thông tư số 09/2011/TT-BNV ngày 03/6/2011 của Bộ Nội vụ Quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức;

          - Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008;

          - Quyết định 291/QĐ-UBND ngày 15/7/2009 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc công bố thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quãng Ngãi.

 4. ĐỊNH NGHĨA/ VIẾT TẮT

          - Viết tắt:    UBND: Ủy ban nhân dân;

                             LĐTB&XH:  Lao động thương binh và xã hội;

                             BHYT: bảo hiểm y tế

                             BHXH: Bảo hiểm xã hội

5. THỦ TỤC

5.1

Thành phần hồ sơ

Bản chính

Bản sao

1

Danh sách đề nghị mua thẻ BHYT cho hộ nghèo của các xã, thị trấn.

01 bản

 

(Điểm 4, mục II, chương II, quyết định 291/QĐ-UBND)

          5. 2. Trình tự thực hiện:

          + Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và tiến hành kiểm tra danh sách hộ nghèo đã được công nhận do cá nhân, tổ chức gửi đến;

          Nếu danh sách chưa đầy đủ thông tin hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn, chuyển trả lại cho cá nhân, tổ chức để hoàn thiện theo qui định.

          Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ thủ tục theo qui định thì tiến hành viết giấy biên nhận hồ sơ

+ Bước 2: Chuyển hồ sơ kèm theo phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc (PL 08) trình lãnh đạo phòng xem xét phân công cán bộ phụ trách;

          + Bước 3: Cán bộ được phân công kiểm tra danh sách người nghèo thuộc diện mua BHYT về họ, tên, chữ lót, năm sinh…và danh sách hộ nghèo, người nghèo còn sót, nếu chưa đảm bảo trả lại cho cá nhân, tổ chức để bổ  sung.

          + Bước 4: Cán bộ được phân công dự thảo công văn, danh sách tổng hợp mua thẻ BHYT trình lãnh đạo phòng xem xét, nếu chưa đảm bảo chuyển trả lại cho cán bộ công chức chỉnh sửa.

          + Bước 5: Cán bộ được phân công chuyển toàn bộ hồ sơ trình UBND huyện xem xét và ký phê duyệt, toàn bộ sẽ được Cơ quan BHXH huyện; Đồng thời sẽ tiến hành ký kết hợp đồng mua BHYT cho người nghèo giữa cơ quan BHXH và UBND cấp huyện.

+ Bước 6: Cán bộ trả kết quả nhận thẻ BHYT về cấp phát cho cá nhân tổ chức.         

          5.3. Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận danh sách hợp lệ

          (Điểm 4, mục II,  chương II quyết định 291/QĐ-UBND)

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/

Kết quả

B1

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Phòng LĐ-TBXH huyện

Cá nhân

Giờ hành chính

Theo mục 5.1

Giấy biên nhận hồ sơ

B2

Chuyển hồ sơ trình lãnh đạo  Phòng phân công cán bộ phụ trách.

Cán bộ được phân công

trong ngày

PL 08 – Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc

B3

Kiểm tra danh sách mua thẻ BHYT về họ tên, chữ lót, năm sinh và đối chiếu với danh sách hộ nghèo đã được phê duyệt. Trường hợp chưa đảm bảo về thủ tục trả lại cho cá nhân để bổ sung

Cán bộ được phân công

3 ngày

PL 08 – Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc

B4

Hoàn tất các thủ tục và dự thảo công văn và danh sách đề nghị của UBND huyện mua BHYT cho hộ nghèo trình lãnh đạo phòng xem xét

Lãnh đạo phòng

1 ngày

Công văn dự thảo đề nghị mua BHYT , PL 08 phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc

B5

Cán bộ được phân công chuyển toàn bộ hồ  sơ, công văn đề nghị kèm danh  sách tổng hợp mua BHYT trình UBND huyện ký xác nhận

Lãnh đạo UBND huyện

2 ngày

Công văn đề nghị mua BHYT , PL 08 phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc

B6

Cán bộ được phân công chuyển danh sách kèm công văn đến BHXH huyện xem xét in thẻ BHYT

BHXH huyện

7 ngày

PL 08 phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc

 

Cán bộ được phân công nhận thẻ BHYT từ BHXH huyện trả kết quả cho cá nhân, tổ chức

Cán bộ trả kết quả

1 ngày

Thẻ BHYT

Lưu ý

·     Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc – PL 08 phải được thực hiện tại từng bước công việc tại quy trình xử lý công việc tại mục 5.2.

·     Các bước và trình tự công việc có thể được thay đổi cho phù hợp với cơ cấu tổ chức và việc phân công nhiệm vụ cụ thể của mỗi CQHCNN.

·     Tổng thời gian phân bổ cho các bước công việc không vượt quá thời gian quy định hiện hành của thủ tục này.

 

6. BIỂU MẪU:

TT

Mã hiệu

Tên biểu mẫu

1

BM 54.01

Danh sách đề nghị mua thẻ BHYT

Đính kèm file:
 
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Tin đọc nhiều
ALBUM ẢNH
VIDEO
Thăm dò ý kiến
Bạn thấy giao diện website này như thế nào?
Rất đẹp
Đẹp
Bình thường
Xấu

® Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Bản quyền thuộc UBND huyện Bình Sơn
Chịu trách nhiệm xuất bản: PCT UBND huyện

Điện thoại: 055.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi