Hỗ trợ mai táng phí cho đối tượng BTXH

1. MỤC ĐÍCH

           Hỗ trợ kinh phí mai táng cho người hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội

2. PHẠM VI

          Áp dụng  cho các đối tượng đã hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội thường xuyên nay đã từ trần

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

- Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp cho các đối tượng xã hội;

          - Nghị định 13/2010/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2010 về sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 04 năm 2007 của chính phủ về chính sách trợ giúp các Đối tượng bảo trợ xã hội;

          - Thông tư liên tịch số 24/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 18/8/2010 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 67/2007/NĐ-CP về chính sách trợ giáp các đối tượng bảo trợ xã hội và Nghị định số 13/2010/NĐ-CP ngày 27/2/2010 của Chính phủ sữa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 67/2007/NĐ-CP về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội.

          - Thông tư số 09/2011/TT-BNV ngày 03/6/2011 của Bộ Nội vụ Quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức;

          - Quyết định 191/QĐ-UBND ngày 24/11/2010 của UBND tỉnh Quảng Ngãi Ban hành một số chính sách hỗ trợ dân sinh, hỗ trợ sản xuất và cơ chế khắc phục các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội bị thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

          - Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008;

          - Quyết định 291/QĐ-UBND ngày 15/7/2009 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc công bố thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quãng Ngãi.

4. ĐỊNH NGHĨA/ VIẾT TẮT

          - Viết tắt:    UBND: Ủy ban nhân dân;

                             LĐTB&XH:  Lao động thương binh và xã hội;

5. THỦ TỤC

5.1

Thành phần hồ sơ

Bản chính

Bản sao

1

Đơn đề nghị  hỗ trợ kinh phí mai táng đối tượng bảo trợ xã hội (mẫu  số BM53.2)

01 bản

 

2

Bản sao giấy báo tử

 

01 bản

3

Giấy ủy quyền của thân nhân (nếu có)

01 bản

 

4

Biên bản của Hội đồng xét duyệt cấp xã (mẫu số BM51.4)

01 bản

 

5

Bản sao Quyết định hưởng trợ cấp hàng tháng đối tượng bảo trợ xã hội bị chết

 

01 bản

          (Thành phần hồ sơ theo quy định tại khoản5 điều 3 Thông tư 24/2010/TT-BLĐTBXH-BTC)

5. 2. Trình tự thực hiện:

          + Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và tiến hành kiểm tra nội dung hồ sơ do cá nhân, tổ chức gửi đến:

          Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn, chuyển trả lại cho cá nhân, tổ chức để hoàn thiện theo qui định.

          Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ thủ tục theo qui định thì tiến hành viết giấy biên nhận hồ sơ

+ Bước 2: Chuyển hồ sơ kèm theo phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc (PL 08) trình lãnh đạo phòng xem xét phân công cán bộ phụ trách;

+ Bước 3: Cán bộ được phân công phụ tránh kiểm tra nội dung, tính pháp lý, tổng hợp hồ sơ, nếu chưa đảm bảo chuyển trả cho cá nhân tổ chức để bổ sung.

+ Bước 4: Chuyển toàn bộ hồ sơ kèm theo quyết định dự thảo trình Lãnh đạo  phòng xem xét, nếu chưa đảm bảo chuyển trả lại cho cán bộ được phân công chỉnh sửa.

+ Bước 5: Chuyển toàn bộ hồ sơ kèm quyết định dự thảo trình UBND huyện ra quyết định

+ Bước 6: Cán bộ trả kết quả nhận toàn bộ hồ sơ về phát hành trả cho cá nhân tổ chức.

            5.3. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

          (Thời hạn giả quyết theo quy định tại điều 7 Thông tư 24/2010/TT-BLĐTBXH-BTC)

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/

Kết quả

B1

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Phòng LĐ-TBXH huyện

Cá nhân

Giờ hành chính

Theo mục 5.1

Giấy biên nhận hồ sơ

B2

Chuyển hồ sơ cho lãnh đạo  Phòng phân công cán bộ phụ trách.

Cán bộ được phân công

trong ngày

PL 08 – Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc

B3

Kiểm tra nội dung, xem xét tính pháp lý hồ sơ. Trường hợp chưa đảm bảo về thủ tục trả lại cho cá nhân để bổ sung

Cán bộ được phân công

3 ngày

PL 08 – Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc

B4

Hoàn tất các thủ tục, dự thảo quyết định trình lãnh đạo phòng xem xét, nếu chưa đảm bảo chuyển trả cho cán bộ được phân công chỉnh sửa.

Lãnh đạo phòng

1 ngày

 Quyết định dự thảo, PL 08 phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc

B5

Cán bộ được phân công chuyển toàn bộ hồ sơ  kèm quyết định dự thảo đến Văn phòng HĐND&UBND trình UBND huyện ra quyết định

Lãnh đạo huyện

4 ngày

 Quyết định, PL 08 phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc

B6

Cán bộ được phân công nhận quyết định từ UBND trả cho cá nhân, tổ chức

Cán bộ trả kết quả

1 ngày

Quyết định trợ cấp mai táng phí

Lưu ý

·     Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc – PL 08 phải được thực hiện tại từng bước công việc tại quy trình xử lý công việc tại mục 5.2.

·     Các bước và trình tự công việc có thể được thay đổi cho phù hợp với cơ cấu tổ chức và việc phân công nhiệm vụ cụ thể của mỗi CQHCNN.

·     Tổng thời gian phân bổ cho các bước công việc không vượt quá thời gian quy định hiện hành của thủ tục này.

6. BIỂU MẪU

TT

Mã hiệu

Tên biểu mẫu

1

BM 53.01

Đơn đề nghị hỗ trợ mai táng phí đối tượng BTXH

Đính kèm file:
 
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Tin đọc nhiều
ALBUM ẢNH
VIDEO
Thăm dò ý kiến
Bạn thấy giao diện website này như thế nào?
Rất đẹp
Đẹp
Bình thường
Xấu

® Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Bản quyền thuộc UBND huyện Bình Sơn
Chịu trách nhiệm xuất bản: PCT UBND huyện

Điện thoại: 055.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi