Giải quyết trợ cấp BTXH thường xuyên

1. MỤC ĐÍCH: Giải quyết trợ cấp bảo trợ xã hội thường xuyên

2. PHẠM VI

          Áp dụng: cho các đối tượng đủ điều kiện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội thường xuyên từ đủ 80 tuổi trở lên.

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

          - Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp cho các đối tượng xã hội;

          - Nghị định 13/2010/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2010 về sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 04 năm 2007 của chính phủ về chính sách trợ giúp các Đối tượng bảo trợ xã hội;

          - Thông tư Liên tịch số 24/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 18/8/2010 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 67/2007/NĐ-CP về chính sách trợ giáp các đối tượng bảo trợ xã hội và Nghị định số 13/2010/NĐ-CP ngày 27/2/2010 của Chính phủ sữa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 67/2007/NĐ-CP về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội;

          - Thông tư số 09/2011/TT-BNV ngày 03/6/2011 của Bộ Nội vụ Quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức;

          - Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008;

          - Quyết định 291/QĐ-UBND ngày 15/7/2009 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc công bố thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quãng Ngãi;

          - Quyết định 191/QĐ-UBND ngày 24/11/2010 cảu UBND tỉnh Quảng Ngãi Ban hành một số chính sách hỗ trợ dân sinh, hỗ trợ sản xuất và cơ chế khắc phục các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội bị thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

4. ĐỊNH NGHĨA/ VIẾT TẮT

          - Viết tắt:    UBND: Ủy ban nhân dân;

                             LĐTB&XH:  Lao động thương binh và xã hội;

5. THỦ TỤC

5.1

Thành phần hồ sơ

Bản chính

Bản sao

1

Đơn đề nghị của đối tượng hoặc gia đình, người thân, người giám hộ có đề nghị của Trưởng thôn, tổ trưởng dân phố và UBND cấp xã, phường nơi đối tượng cư trú (mẫu số BM51.1)

01 bản

 

2

Sơ yếu lý lịch của đối tượng hưởng trợ cấp, có xác nhận của UBND cấp xã, phường

01 bản

 

3

Văn bản xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền về tình trạng tàn tật đối với người tàn tật (nếu có), người tâm thần, người nhiễm HIV/AIDS

 

01 bản

4

Biên bản của Hội đồng xét duyệt cấp xã (mẫu số BM51.4)

01 bản

 

5

Đối với trường hợp nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi ngoài hồ sơ nêu trên còn có (mẫu số BM51.3)

01 bản

 

          (Thành phần hồ sơ theo quy định tại khoản 1,2,3,4 điều 3 Thông tư 24/2010/TT-BLĐTBXH-BTC)

5. 2. Trình tự thực hiện:

          + Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và tiến hành kiểm tra nội dung hồ sơ do cá nhân, tổ chức gửi đến:

          Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn, chuyển trả lại cho cá nhân, tổ chức để hoàn thiện theo qui định.

          Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ thủ tục theo qui định thì tiến hành viết giấy biên nhận hồ sơ

+ Bước 2: Chuyển hồ sơ kèm theo phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc (PL 08) cho lãnh đạo xem xét phân công cán bộ phụ trách;

+ Bước 3: Cán bộ được phân công phụ tránh kiểm tra nội dung, tính pháp lý hồ sơ nếu đảm bảo thì tổng họp hồ sơ trình lãnh đạo Phòng xem xét, tham mưu thời gian thẩm định và thông báo cho UBND xã, thị trấn biết để thẩm định nếu chưa đảm bảo chuyển lại cho cán bộ phụ trách chỉnh sửa.

+ Bước 4: Hoàn tất các thủ tục hồ sơ kèm biên bản thẩm định của trình lãnh đạo phòng xem xét nếu đủ điều kiện trình UBND huyện ra quyết định

+ Bước 5: Cán bộ trả kết quả nhận hồ sơ vả quyết định trả cho cá nhân, tổ chức

          5.3. Thời hạn giải quyết:  10 ngày làm việc

          (Thành phần hồ sơ theo quy định tại điều 4 Thông tư 24/2010/TT-BLĐTBXH-BTC)

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

 

B1

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Phòng LĐ-TBXH huyện

Cá nhân

Giờ hành chính

Theo mục 5.1
Giấy biên nhận hồ sơ

 

B2

Chuyển hồ sơ cho lãnh đạo  Phòng phân công cán bộ phụ trách.

Cán bộ được phân công

1 ngày

PL 08 – Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc

 

B3

Kiểm tra nội dung, xem xét tính pháp lý, xác minh. Trường hợp hồ sơ đủ điều tham mưu lãnh đạo Phòng ra thông báo thẩm định hồ sơ. Trường hợp chưa đảm bảo về thủ tục trả lại cho cá nhân, tổ chức để bổ sung

Cán bộ được phân công

3 ngày

Biên bản thẩm định, PL 08 – Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc

 

B4

Hoàn tất các thủ tục trình  lãnh đạo phòng xem xét nếu đủ điều kiện trình UBND huyện ra quyết định

Lãnh đạo phòng

1 ngày

 Quyết định, PL 08 phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc

 

B5

Cán bộ được phân công dự thảo văn bản chuyển đến Văn phòng  HĐND&UBND trình lãnh đạo huyện ký phê duyệt

Lãnh đạo huyện

3 ngày

Giấy báo tử, tờ trình, PL 08 phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc

B6

Cán bộ được phân công nhận quyết định về trả cho cá nhân tổ chức

Cán bộ trả kết quả

1 ngày

Quyết định trợ cấp BTXH

Lưu ý

·     Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc – PL 08 phải được thực hiện tại từng bước công việc tại quy trình xử lý công việc tại mục 5.2.

·     Các bước và trình tự công việc có thể được thay đổi cho phù hợp với cơ cấu tổ chức và việc phân công nhiệm vụ cụ thể của mỗi CQHCNN.

·     Tổng thời gian phân bổ cho các bước công việc không vượt quá thời gian quy định hiện hành của thủ tục này.

                 

6. BIỂU MẪU

TT

Mã hiệu

Tên biểu mẫu

1

BM 51.01

Đơn đề nghị hưởng trợ cấp BTXH

2

BM 51.02

Biên bản họp xét của Hội đồng chính sách xã

3

BM 51.03

Đơn xin nhận nuôi dưỡng trẻ mồ côi

Đính kèm file:
 
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Tin đọc nhiều
ALBUM ẢNH
VIDEO
Thăm dò ý kiến
Bạn thấy giao diện website này như thế nào?
Rất đẹp
Đẹp
Bình thường
Xấu

® Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Bản quyền thuộc UBND huyện Bình Sơn
Chịu trách nhiệm xuất bản: PCT UBND huyện

Điện thoại: 055.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi