Cấp lại Bằng TQGC

1. MỤC ĐÍCH

           Cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công cho liệt sĩ

2. PHẠM VI

          Áp dụng đối với Bằng Tổ quốc ghi công củ bị hư hỏng, rách nát.

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

          - Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16/7/2012 về sửa đổi bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công

          - Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính Phủ về việc quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

          - Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân;

          - Thông tư số 09/2011/TT-BNV ngày 03/6/2011 của Bộ Nội vụ Quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức;

          - Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008;

          - Quyết định 381/QĐ-UBND ngày 20/8/2009 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi;

          - Quyết định 291/QĐ-UBND ngày 15/7/2009 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc công bố thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quãng Ngãi.

4. ĐỊNH NGHĨA/ VIẾT TẮT

          - Viết tắt:    UBND: Ủy ban nhân dân;

                             LĐTB&XH:  Lao động thương binh và xã hội;

                             TQGC: Tổ quốc ghi công

5. THỦ TỤC

5.1

Thành phần hồ sơ

Bản chính

Bản sao

1

Đơn đề nghị của thân nhân liệt sĩ theo mẫu BM50.1

01 bản

 

2

Danh sách đề nghị cấp lại bằng TQGC của xã

01 bản

 

          (Thành phần hồ sơ theo quy định tại điều 37 Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH)

5. 2. Trình tự thực hiện:

          + Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và tiến hành kiểm tra nội dung hồ sơ do cá nhân, tổ chức gửi đến:

          Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn, chuyển trả lại cho cá nhân, tổ chức để hoàn thiện theo qui định.

          Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ thủ tục theo qui định thì tiến hành viết giấy biên nhận hồ sơ

+ Bước 2: Chuyển hồ sơ kèm theo phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc (PL 08) trình lãnh đạo  phòng xem xét phân công cán bộ phụ trách;

+ Bước 3: Cán bộ được phân công phụ tránh kiểm tra nội dung, tính pháp lý  hồ sơ nếu đảm bảo thì lập danh sách theo trình lãnh đạo Phòng xem xét ký xác nhận, nếu chưa đảm bảo chuyển lại cho cán bộ phụ trách chỉnh sửa

+ Bước 4: Cán bộ trả kết quả nhận toàn bộ hồ sơ về phát hành gửi hồ sơ đến sở LĐ-TBXH tỉnh

+ Bước 4: Cán bộ được phân công  nhận bằng TQGC từ Sở LĐTBXH trả cho cá nhân tổ chức

          d. Thời hạn giải quyết: 65 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ. trong đó:

          - Thời gian giải quyết tại huyện: 5 ngày làm việc

          - Thời gian giải quyết của cấp trên: 60 ngày làm việc

(Thời hạn giải quyết được quy địnhtheo quy định tại điều 51 Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH)

 

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

B1

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Phòng LĐ-TBXH huyện

Cá nhân

Giờ hành chính

Theo mục 5.1

Giấy biên nhận hồ sơ

B2

Chuyển hồ sơ cho lãnh đạo  Phòng phân công cán bộ phụ trách.

Cán bộ được phân công

Trong ngày

PL 08 – Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc

B3

Kiểm tra nội dung tính pháp lý. Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện lập danh sách trình lãnh đạo Phòng xem xét  phê duyệt. Trường hợp chưa đảm bảo về thủ tục trả lại cho cán bộ được phân công để chỉnh sửa

Cán bộ được phân công

3/2 ngày

Danh sách dự thảo, PL 08 phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc

B4

Trình Lãnh đạo Phòng xem xét  ký phê duyệt danh sách

Lãnh đạo phòng

1/2 ngày

Danh sách, PL 08 phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc

B5

Cán bộ trả kết quả nhận toàn bộ  hồ sơ và gửi hồ sơ đến tỉnh

Cán bộ trả kết quả

1/2 ngày

PL 08 phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc

B6

Sở LĐTBXH xem xét nội dung hồ sơ của Phòng đề nghị nếu đảm bảo đề nghị cấp trên cấp bằng lại TQGC

Sở LĐTBXH  

60 ngày

Bằng TQGC

B7

Cán bộ được phân công nhận bằng TQGC từ Sở LĐTBXH trả kết quả cho cá nhân, tổ chức

Cán bộ trả kết quả

1/2 ngày

Bằng TQGC

Lưu ý

·     Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc – PL 08 phải được thực hiện tại từng bước công việc tại quy trình xử lý công việc tại mục 5.2.

·     Các bước và trình tự công việc có thể được thay đổi cho phù hợp với cơ cấu tổ chức và việc phân công nhiệm vụ cụ thể của mỗi CQHCNN.

·     Tổng thời gian phân bổ cho các bước công việc không vượt quá thời gian quy định hiện hành của thủ tục này.

6. BIỂU MẪU

TT

Mã hiệu

Tên biểu mẫu

1

BM50.1

Đơn đề nghị cấp lại bằng TQGC

Đính kèm file:
 
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Tin đọc nhiều
ALBUM ẢNH
VIDEO
Thăm dò ý kiến
Bạn thấy giao diện website này như thế nào?
Rất đẹp
Đẹp
Bình thường
Xấu

® Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Bản quyền thuộc UBND huyện Bình Sơn
Chịu trách nhiệm xuất bản: PCT UBND huyện

Điện thoại: 055.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi