Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc

1. MỤC ĐÍCH

           Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người họat động kháng chiến giải phóng dân tộc.

2. PHẠM VI

          Áp dụng đối với đối tượng Người họat động kháng chiến giải phóng dân tộc quy định tại Điều 30 của Pháp lệnh là người tham gia kháng chiến trong khoản thời gian từ 19/8/1945 đến ngày 30/4/1975 được Nhà nước tặng Huân chương kháng chiến hoặc Huân chương chiến thắng, Huy chương kháng chiến hoặc Huy chương chiến thắng.

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

          -Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16/7/2012 về sửa đổi bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công

          - Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính Phủ về việc quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

          - Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân;

          - Thông tư số 09/2011/TT-BNV ngày 03/6/2011 của Bộ Nội vụ Quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức;

          - Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008;

          - Quyết định 381/QĐ-UBND ngày 20/8/2009 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi;

          - Quyết định 291/QĐ-UBND ngày 15/7/2009 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc công bố thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quãng Ngãi.

          4. ĐỊNH NGHĨA/ VIẾT TẮT

          - Viết tắt:    UBND: Ủy ban nhân dân;

                             LĐTB&XH:  Lao động thương binh và xã hội

5. THỦ TỤC

5.1

Thành phần hồ sơ

Bản chính

Bản sao

1

Bản khai cá nhân (mẫu số BM47.1)

01 bản

 

2

Bản sao Huân chương, Huy chương kháng chiến; Huân chương, Huy chương chiến thắng hoặc giấy chứng nhận về khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến và thời gian họat động kháng chiến của cơ quan Thi đua - Khen thưởng cấp huyện.

 

01 bản

(Thành phần hồ sơ theo quy định tại điều 35 Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH)

5. 2. Trình tự thực hiện:

          + Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và tiến hành kiểm tra nội dung hồ sơ do cá nhân, tổ chức gửi đến:

          Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn, chuyển trả lại cho cá nhân, tổ chức để hoàn thiện theo qui định.

          Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ thủ tục theo qui định thì tiến hành viết giấy biên nhận hồ sơ.

+ Bước 2: Chuyển hồ sơ kèm theo phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc (PL 08) cho lãnh đạo xem xét phân công cán bộ phụ trách.

+ Bước 3: Cán bộ được phân công phụ tránh kiểm tra nội dung, tính pháp lý của hồ sơ nếu đảm bảo thì lập danh sách trình cho lãnh đạo Phòng xem xét ký phê duyệt, nếu chưa đảm bảo chuyển lại cho cán bộ phụ trách chỉnh sửa.

+ Bước 4: Cán bộ trả kết quả nhận toàn bộ hồ sơ về phát hành và gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

+ Bước 5: Cán bộ được phân công nhận quyết định trợ cấp từ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trả cho cá nhân, tổ chức.

          5.3.. Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

(Thời hạn giải quyết theo quy định tại Điều 36 Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH)

         

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

B1

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Phòng LĐ-TBXH huyện

Cá nhân

Giờ hành chính

Theo mục 5.1

Giấy biên nhận hồ sơ

B2

Chuyển hồ sơ cho lãnh đạo  Phòng phân công cán bộ phụ trách.

Cán bộ được phân công

1 ngày

PL 08 – Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc

B3

Kiểm tra nội dung, tính pháp lý hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện lập danh sách trình lãnh đạo Phòng xem xét  phê duyệt. Trường hợp chưa đảm bảo về thủ tục trả lại cho cá nhân để bổ sung

Cán bộ được phân công

6 ngày

Dự thảo danh sách đối tượng đề nghị giải quyết trợ cấp 1 lần HĐKC của Phòng, PL 08

B4

 Lãnh đạo Phòng xem xét nếu đảm bảo ký phê duyệt

Lãnh đạo phòng

1 ngày

 Danh sách dề nghị, PL 08 phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc

B5

Cán bộ trả kết quả nhận toàn bộ  hồ sơ và gửi hồ sơ đến sở Lao động – Thương binh và Xã hội

Cán bộ trả kết quả

1 ngày

PL 08 phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc

B6

Sở LĐTBXH xem xét nội dung hồ sơ của Phòng đề nghị nếu đảm bảo ra quyết định trợ cấp

Sở LĐTBXH

10 ngày

Quyết định trợ cấp PL 08 phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc

B7

Cán bộ được phân công nhận quyết định trợ cấp từ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trả cho cá nhân, tổ chức

Cán bộ trả kết quả

1 ngày

Quyết định trợ cấp

Lưu ý

·     Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc – PL 08 phải được thực hiện tại từng bước công việc tại quy trình xử lý công việc tại mục 5.2.

·     Các bước và trình tự công việc có thể được thay đổi cho phù hợp với cơ cấu tổ chức và việc phân công nhiệm vụ cụ thể của mỗi CQHCNN.

·     Tổng thời gian phân bổ cho các bước công việc không vượt quá thời gian quy định hiện hành của thủ tục này.

 

6. BIỂU MẪU: Mẫu số BM47.1

         

TT

Mã hiệu

Tên biểu mẫu

1

BM47.1

 Bản khai cá nhân

Đính kèm file:
 
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Tin đọc nhiều
ALBUM ẢNH
VIDEO
Thăm dò ý kiến
Bạn thấy giao diện website này như thế nào?
Rất đẹp
Đẹp
Bình thường
Xấu

® Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Bản quyền thuộc UBND huyện Bình Sơn
Chịu trách nhiệm xuất bản: PCT UBND huyện

Điện thoại: 055.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi